Skip to main content

Full text of "Bánk bán; opera 3 felvonásban. Szövegét irta Egressi Béni, deutscher Text von Peter Somogyi"

See other formats


THE LIBRARY OF THE 

UNIVERSITY OF 

NORTH CAROLINA 
ENDOWED BY THE 
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC MI5O3 

.E68 
B33 UNIVERSITY OF N C AT CHAPEL h- 00011133098 This book is due at the UTTfilT' T TBD 4 t»w 

the last date stamped un^ía^VcM^íOT'hold ,. 
be renewed by bringing it to the library ' " may 
Digitized by the Internet Archive 

in 2010 with funding from 

Univeristy of North Carolina at Chapel Hil http://www.archive.org/details/bnkbnopera3f00erke 
ÄNK BÁN OPERA 3 FELVONÁSBAN 
OPER IN 3 ACTEN ^33 SZÖVEGÉT IRTA - TEXT VON 

EGRESSI BÉNI 

DEUTSCHER TEXT VON 

PETER SOMOGYI 

ZEMÉJÉT IRTA - MUSIK VON 

Erkel Ferencz Magyar-német szöveges teljes zongora-kivonat Ara kor. 20 Completer Clavier-Anszng mit uitg.-Jentschem Text Preis M. 20 m' 
szabadságharczot követ'") elnj'oniatás után, a végtelen szomorúság éjszakájában végre földerült a 
.^,^., reménység első hajnalsugara. Hazafias érzelmeink az üldöztetés elöl az irodalomban, a zenében 
l^'^^L. i<erestek és leltek menedék-helyet. Ilyen körülmények közt jelent meg 1801. évi márczius 9-én a 
színpadon Erkel Ferencz halhatatlan remeke »Bánk bán«, óriási lelkesedést keltve. Erkel Ferencz, ki mint 
harminczéves férfi, az 1840-ben megalkotott Báthory Mária« czimű operájával elsőnek törekedett a magyar 
ötilust nagyobbszabású műben kialakítani, az 1844-ben szinrekerült 'HLinyady László«-val szerzett hervad- 
hatatlan dicsőségtől környezve, tizenhét évig hallgatott volt. Most Katona József nagyerejű tragédiájának 
megzenésítésével sokkal magyarabb, mindennemű egyéb szépségekben is gazdagabb dtilmüvet ajándékozott 
nemzetének, mely azt hálás szívvel fogadta. 

A jelen átirat kiadója sietett is akkor, tisztán zongora-átiratban, valamint részletes kiadásokban 
zongorára és különböző hangszerekre a gyorsan népszerűvé lett opera szépségeit a közönségnek hozzáférhetővé 
tenni, miáltal az akkor szerényebb igényeket teljesen kielégítette. Most a kiadó merészebb vállalkozásba fogott ; 
nagy áldozatkészséggel, költséget nem kiméivé az 1893. június 15-én elköltözött mester remekmüveit ének- 
szólamos zongorakivonatban juttatja a közönség kezébe. A »Hunyady László«-val inaugurált díszes sorozatban 
a »Bánk bán« jelen kivonata alkotja a második kötetet s remélhetőleg széles körben fog elterjedni, hogj' a 
magyar operastilust megalkotó mester iránt való kegyelet minden zenekedvelő házban méltó ápolásban részesül- 
hessen. A kiadó e kivonat közrebocsátásával valóban hazafias munkát végzett, mely nemcsak köszönetet és 
dicséretet érdemel, hanem méltó a nagyközönség támogatására is, hogy ezzel a magyar operairodalom és 
különösen annak nagymestere : Erkel Ferencz becsesebb alkotásainak méltó publikálására serkentve érezze magát. 

SOMOGYI PÉTER. ^em Freiheitskampfe war die Unterdrückung gefolgt. Da schimmerte endlich in der Nacht unendlicher 
Traurigkeit der erste Hoffnungsstrahl. Unsere patriotischen Gefühle hatten vor der Verfolgung in der 
Litteratur, in der Musik eine Zufluchtsstätte gesucht und gefunden. Unter solchen Umständen erschien 
am 9. März 1861 das unsterbliche Meisterwerk Franz Erkel's, die Oper »Bánk bán« auf der Bühne und weckte 
ungeheure Begeisterung. Franz Erkel, der als Dreissigjähriger mit der 1840 komponirten Oper »Báthory Mária« 
als l'>rster bestrebt gewesen, den ungarischen Styl in einem grösseren Werke auszugestalten, hatte, umgeben 
von dem unvergänglichen Ruhme, den ihm der 1844 zum erstenmal aufgeführte ^^Hunyady László« eingebracht, 
siebzehn Jahre hindurch geschwiegen. Nun aber schenkte er, indem er Josef Katona's mustergiltige Tragödie 
in Musik setzte, der Nation ein bt;irker ungarisch klingendes, an sonstigen Schönheiten gleichfalls reicheres 
Opernwerk, welches dankbaren Herzens aufgenommen wurde. 

Der Herausgeber dieses Auszuges beeilte sich auch damals die .Schönheiten der schnell volksihümlich 
gewordenen Oper in einem textlosen, vollständigen Klavierauszuge, sowie in einzelnen Stücken für Klavier und 
verschiedene Instrumente zugänglich zu machen, wodurch er den dairialigen geringeren Ansprüchen vollauf 
gerecht wurde. Jetzt wagte sich der Herausgeber an ein kühneres Unternehmen : mit grosser Opferwilligkeit, 
keine Kosten scheuend, vermittelt er dem Publikum die Hauptmeisterwerke des am 15. Juni 1893 dahin- 
geschiedenen Meisters nunmehr in Klavierauszügen mit Gesangstimmen. In dieser mit »Hunyady László« inau- 
gurirten prächtigen Serie ist der gegenwärtige Klavier-Auszug des »Bánk bán« der zweite Band und wird 
hoffentlich in weiterem Kreise Verbreitung finden, damit die Pietät für den Meister, der die magyarische Oper 
geschaffen, sich in jedem musikfreundlichen Hause würdiger Pflege erfreuen möge. Der Verleger hat durch Heraus- 
gabe dieses Klavier-Auszuges wirklich patriotisches Schaffen bekundet, das nicht nur Lob und Dank verdient, 
sondern auch die Unterstützung des grossen Publikums, damit er sich zu einer würdigen Publikation der 
werthvolleren Schöpfungen der ungarischen Opernlitteratur, besonders aber jener des Altmeisters Franz P>kel 
ermuthigt fühle. 

PETER SOMOGYL 
FELTEI = FEi< II. Endre, magyar király bariton 

Andreas IL, König von Ungarn Baryton 

Gertrud, királyné mezzoszoprán 

Gertrud, seine Gattin Mezzosopran 

Ottó, Berthold meráni herczeg fia, Gertrud öcscse tenor 
Otto, Herzog von Meran ihr NeHe Tenor 

Bánk bán, Magyarország nagyura höstenor 

Banus Bánk, Palatín von Ungarn Tenor 

Melinda, felesége szoprán 

Melinda, seine Gattin Sopran 

Petur bán, bihari főispán bariton 

Banus Petur, Obergespan von Bihar Baryton 

Biberach, kalandor lovag basszus 

Ritter Biberach, ein Abenteuerer Bass 

Sólyom mester bariton 

Meister Sólyom Baryton 

Udvarmester basszus 

Hofmeister Bass 

Tiborc, paraszt basszasbariton 

Tiborc, ein Bauer Baryton 
•>~^ fe^ ÜNK- E15Ő FELVONÁS \V/ 
ZONGORA, 
HNK- 6LSÖ FELVONÁS PRELUDIO Moderato Andantino 
PP . Z/-:^ 
ll '-" lÍITi' lür 1 


rr^l 


'■^tr O .1 
— fíVf 


^ 


=ff=i 


^ ppp 

^0 ^^^ 


1 Ili 1 — ^ — a — ^h- 

'f f f.- 


— ir~ 


^ « 


^ J t ..Y , 


~y~ — 


^ K-i^ 


«^ 

V 


'^^T 

R. Ä C' 2702 Metszetett és nyomatott Kuno-v Vilmos e-í fia zeni-münynmdájában Budapest. 
É Lfi^'rrrr 1^ 
i ^tB^ I V-^^ ? ( / p:^^ ^ /y^ fe^ ^á 4ii^l4 I 1 1 i í^ f>;g r [j¥ Ufjrj-g lg G ^ ^^ ■ ■M ,| ll il 'if !t=j 


r^ ■Sr* 

PP P 
R. 4 C? 2702 

K . * C! 27»2 1. Allegro moderato. ZONGORA 

to í^ ^^3=^^B^ f sf m o wm% ^ eEE3 5Í f CORO. 

Menő allo . SOPRAN] 
ALTI. ' ilr^'i, iJM,l J' JO U > TENORI. BASSI. Szép ö-römkönny ra-gyo-gá 
Frau Ger-tfu - disi stol/ und macht PIANO írri'- iii'- 7 ^ ^ ^ ö 1^^^ -^ w — r M ^ ^ kék 8ze-mén pi 
I.icbt nur Prunk und ^mm p=rF-F i 9 ^^rf fp ^ T \^ 

R. * C? 27<)í tEÍ #-= # — # 

P r^ 

PF? ten-ger agy 
in Bp - rrit 


^^ nak , 
Schaft ^^ ^ i^pp Szebb a bor-nak 
Rei - chen gern,\vas 


É gyöngy f or-rá 

Sc - li!j;-kf>it i 2EÍ ^Ö sa, 
schafft, fci ^^ ^£ 
I b^»» ^ r f r 
ah 
Ah . Hát i - gyál a 

Trin - ket.udrint des Weins Be - geist' 
R. 4 cr 'Jlfla 
V i. ; í I i) h h J. I J'^ ^ F^^ 1» vpg - te-len- s'é 
Hebt die See . Ic 

IC gig re - pül 
him- tnel -warts auf, Ott te-rpmt-spn 
Ringt die Gei - 'ster 
^V. ^- i 'J \) ^ES ^ EEEÉ 1^ i^ *^^=t jobbvi-lá - got, 
au'^ Er-schlaf - fuiig hogy ha pz rosz o ma -gá 
Los, zu bes'iren Seins Er-^^rhaf nak, 
fung! 
R. * r? 3702 11 
*M = < •^- í"'}'' Ú'j'\}' ^ 
p g^Ii^ l j'-'J^ l^j'vLlf;||j R. S C9 2702 la PETUR. PIANO. Recit f^n-rt -ß f — • • M p M T i 1 r> r> I Lei - kem-re mon - dorn ez már csu-nya - sag, 
Bei mei-ner Eh - re, das ist un - er - hörtl fe - nék-kel 
Ist denn die ^ 
m f ^1 ¥? U^U^ > V Í Í M Í Í p^g M ^ i^ i^ ^ s for-dult hát föl a vi - lag , 
Welt vom Grun-de aus ver - kehrt? néz-zé-tek ott a bi-bor-ral fe.dett asz-tal mel. 
Schaut nur, die Ta-fel reich - geschmückt.wo vor der I f 
M m rf ff f ff f i f ff ^ h ^=^^ ^m lett dom-bér-zó hő- sö-ket. Ma-gyar- nakmond-jákbüsz-kén ma- go - 

Kö-ni-gin sich AI - les bückt . Dies E - del - volk, es nennt sichstolz Ma 

^ in tempo di Marciamodtp 
i). J^ .. ')' J \ mV'^-^'H'f Fl M^ P i ^4- ö kat, pe-dig maj-mok-ká al - ja-sul - ta - nak, tá-nypr-nya-ló let. 

gyár. Dochsie-hel wie es we - delt,al - 1er Wür - de baar. Kommt zur Me - ra - ner ^ n EE •'' iXLT ^ ^ ^ l m p ^^=^ R. & C? 2792 CORO. 

/ ^TENORI. 13 * Békétlenek. 
BASSI. ^ i)J i^ ji i^ 

Nyel - ved - re vi 
Nimm dei - np V^ ^ gyázz nezd, az em . be - rek 

Zun - ge doch mehr in Arht r p- M' "^' ^ ^ PETUR. P r ^ r ff- ii tél sze'p nem - ze . tem! 

Schmaus, Leckt Schüs-seln aus. j> ( 'p S f f ^M- J f-j i co/ SV. » J' i' J^ Jl I J < n p p p min-denfe-löl re - ád te -kin -te 
Hier ist dasWort be-lauscht,der Blick be nek . 
wacht . t>:g MP M P ^ PETUR. r i • 9 P r P p^lp- p p- j Szabad ki-ván-na len -ni min -de- 
Frei - herrmöch-te Je - der ger - ne n^j r- r^ \ i' ' ^ '^j' ^ f ^ s/" fTT i ' ÉgEEa PET. p P I ^' ^ P P i'p- P P' i m nik, 
sein és Nagy asz - szo-nyunk fűz - tét 

Doch schmeckt der Her - rin Kost mo - hón nye 
und •irhmerkt der m ^j \^i m ^ ^^ R. & a 2792 i-.;S) I^CORO . 

/ .TENORI. Most hagy -juk ezt! in - 
So hör' doch auf I komm, 
BASSI. ^ PPf ^^^^ kább vi -gad-junk, vi-gad 

iSin - ge uns lie - ber ein junk! 
Liedl Ein PETUR. m im liS=p: lik. 

Wfin . m EEÍ w df" hát ha 

Wenn a _ ber ^^ i ' /■ })y r f m ^ i ■A '^m p'i r r Bor-dalt Pe-tur, bor - 
Trink - lied sing, Pe daltl 

tur! ^^ i ÍE^ p i ir^r^; r ff | fi;##^Nhi Bor - dalt? ám 1p - gyen, dp ke - se - rü 

Bit - ter- keit fühlt mein Ge - müth. Herb er- klingt mein S ^ PETUR. | V'(' r ^ PIANO. 2. „KESERŰ BORDAL". lesz. 
Lied, ^ ^^=^ ^1-^ / ^ M =M EJ :^ ^ ■'Tirn n; ^te ií 


^ ^^ B R. * C? 2702 16 3 t T- p^p'i'prnr' p p-»?n jr.^„^„rr^^.r^ iC\ Ha fer - fi lel - ke - det egyhölgy-re fei - te- 
ilast du mit Seel' und Leib ge-baut auf Wei -ber- ^ Í j)V l p ^:^-^H# I % BtSEf f PEÍÍ P p- n f n » P p- n r v hb p- g f ? pi véd, s az üd-vös.sé - ge - det könnj'-el - mün te - pi sz<?t ha- zug sze-me 

treu und brarhein bö - ses Weib dein Le-bens-gliick ent - zwei. Hat fal - sches La ben 
cheln TJ^->—^ ^ ^ — - *f - ^m -y— — Í . y Í ^ — - r f f M f Pf f ? m f f f f hord mo-solyt és át - ko - zott kön - nyüt, 
Dich be - riirkt, Kr - borg - ter Thrii - neu Trug, smig az 
Wenn Hand, szi - ved 

die dei ben ^ Í Ji y ^ ') y Í ^ í^^^^í fcEÍ f ■•) y. r f n P »PJ P II Vi f 7 | ^+p^p- P IP E^ Listesso tempo vá - gyat olt, ez é - gő se - bet 
zart ee-drückt Dir tie - fe Wun-den s üt, gon-dold meg és i . gyál ő-rök- 

schlug: Such Trost und Muth im Wein: In den 

r\ ^ T^=f ^ r\ p S n y y f^- ^ 7 «t r HÍ R. & C ü-jna 16 PffMP l ^ vP l t^J^fflff J EESJ P ké a vi. lag sem áll, 

Be -eher er -tränk die Peinl el - osz - lik mint a 
Nicht e - vvig bleibt die bu _ bo-rék, sma- 
Welt be-steh'n, ob U é^^ ^ ^^ I 1 1 I T^ mi á á m $ 


Í ^ f ^ A ^ t^ M f I r p p ^ n M ^ M ^ rad mint volt a 
wir auch nicht das pusz - ta lég, sma - rad mint volt a 
Knd' er - sehn Sie wird in Rauch und pusz - ta 
Staub ver I tó ^^ ^ J'. i ij J' ^ gttf 


^ V I u t^ fe# Í P"^ ^y-q p , f f ^ ^ ^^ lég i - gyál . 
gehnl Schenk ein i - gyál,. Schenk ein Éfe ^1 Í a j' H' m ^ fci: gon 
Such dold meg és i 
Trost und Muth im gyál, 

KVein ö - rök 
In den ké a vi -lag sem 
Be - eher er -tränk die Ö j) ^hi^ n ^^ ^ ]ij' i^ m^ J- i^ ji ;^ ^ö M gP c^ '^'"i'-^i^lULf l F' ^ü l LLJfLJ ^ rf r-' n ij, r I r NW R. & C? 2792 17 i ■>»||« y y * f^- r ' t^ 1^-^ ^ f r nf Pn i p- g p p i-gyáll el - osz-likmint a bu - bo.rék sma.radmintvolt a pusz - ta lég,sma- 

dcnWeinl Nicht e - u ifj bh-ibt die Welt be-stch'n, Ob wir auch nicht das End' er-seh"i) Sie ^fc^5 ^ P^m m ^ áll, 

Pein , ei . 
Nicht osz- lik mint a 
e - wig bleibt die bu - bo-re'k sma 
Welt be-stehYi.Ob rad mint volt a 
wir auch nicht das pusz - ta legsma^ 
End' er-sehYi, Sie * ^ ff 7 ^^^ m $mm p^pf 

1 F^f II , n f! i f f i f - ■i) \^ iJ V '/ rad mint volt a pusz-ta \pg . 
wird in Rauch und Staub ver - (jehn' ^^ 
ji^ii|vJU rad mint volt a pusz.ta 
wird in Rauch und Staub ver lég. 
gehn . 
D.S.al Fine. R. & C? 2792 18 Moderato . 
PET. '.i: H F P M'F M' ^ I ^ > > V P I f n F »F^ ^ Lá-zadtva-ló-mat nemfé-kez- he - tem, 
Wer dies in Ru -he sah,der hätt, kein Blut! p - pét o-kád-na itt a tti - re - 

In Gal - le kehrt sich da selbst Lamms Re 
M r H'g F p- ff «H^ ^^^ ^^ lern, néz - zé-tek ott, 

dúld Schaut doch nur hin, néz- zé - tek te - hát , 
wie sie freund -lieh thut! fe - lenk nem for - dit- 
Für uns hier hat sie 
'^'^'M'^Mr^^M i f "F-^'rFFrri ^^ n ^^^^ ná pil-lan - ta- tát, csak azt csu - dal - jaj a Me-rá-ni-ak mi szedjen hordják haris-nyá-ju- 
kei-nenBlirk der Hűld! Nur die Me . ra - ner, die nur mag sie );er - ne sehnlXurLeu-te» die inStriinipfpn 
R. * C.° 2792 19 t >: »F 3 P^ ^- ^ w r- ^ä :M^=^ kat, ö - ket te - té - zi keggyel asz - szo - nA'unk, 

gehn! Kur Frcm-des ?iltl Hier ist nur Frein - d»-s gross, a mig mi ha- 
Doch wir sind im 4 jf*^' ^ ^ y i' ß H M 'J "F 7 i r- -^jt- F^^ i^ CHORO. 

7 . TEN. i ^^ ÍE^^ ^ ^i s BASSI. m a mig mi ha 
Der Un - gar ist zank - ban, föl- dön-fu -tók va- 
hei - mat - los in sei -nem eig - nem ~ V J J' }\ Jl ]> ^ 3EEE ^Pf^ m ^ — 0-^—0 — # ^ PET.^ m ^ h-^ M^ IeeeeS zank - ban, föl - dön-fu -tók va - gyunk. 
eig - nem Lan - de hei - mat - los . m^ É i y »„' ^ ^ Ä^ P-rr-T-^ rt^ ^ ^ Í gyunk 
Land. 'M > - ;^-^-Jt^4-U ßf — ß ß — ß- Ei M M i' P De gyors - fu-tárt tiis-tént kül-döt-tem Bánk u-tán. 
Doch ei - nen Eil - bo - ten hab ich um Bánk ge.sandt. jöj-jön ha- 
Kr soll narh 
R. Ä C? ^792 20 ^m hogyan? az el -med 
Pe-tur! hast Du das fr- r-t 

há - bo-rogí 
wohl be -dacht? 
za és las - sa meg há-nya-dán va- gyünk, 
hau - se kom -men,seh'n., wie es um uns steht . csitt 
Still! szót 
kein 
PET. Moderato. '-^-«r i rp H rnr 1 1 r^ m^- p^p-"^ i r'g ^^ se nagy mi a kocz-kán fo - rog, 

Wort! Gros - sesstelit auf dem Spiel. Ha - zank a mely Te - szély-nek in - du- 
Das Va - ter-land, es stöhnt in ar - ger ^ f fe^ i J 1 r^ r ^^ ^*^-r^ ^ ^^ CHOR 
r^ TEN. 5^^ ^ P p r M r 


la s Me - lin - da kit Ger - trud el - á - ru - la fja - 

Noth . Me - lin - da auch ist von Ge - fahr be - droht! pjj^ 

BASS. P zank a mely ve- 
Va - ter- land, es * ! ^ ^ Wf^ 
R & C9 8792 21 I ^=^m ^mm ^m i! J^ h Ji szely - nek in - du 

stöhnt in ar - ger la 
Noth sMf lin - da kit Ger - 

lin - da auch ist trud el - á - ru. 
von Ge - fahr be ■> p- llp p- p E^^^ I^TT~ff ^^ i:^ -^ — r ;Éé Á ^™é r-f i i' te la. 

droht! ^^ß: t n fcS: P ^^^^^ ^^^m »ggs Néz - zé - tek ott , 

Wo - von ich sprach, Néz - zé - tek 

Hier der Be - 
R. SC? 2702 22 OTTO. 
I - gen a - zur sze- med mint ne - fe - lejts,melv Fi - be 

Me - lin - da wa - rum \\pirht dein Au - ge srheu vor mei - iien 2™L 
rir T s—H-^ i-P— M-4-M-M-^-P *-DJ=M ^ rej - te-zett , ke-rül - ve sze-mem é-góláng-ja-it, 
Bli - ckenaus? Wa-rum willst Du mein tie-fesLeidnichtschn? bús pil - lá-id ár- 

Grau - sa - mcp'rau er- 
MELINDA. :4: ^^iiiFr n^^'ftmxxm Her- c/.i'g'.Oh e-zenpom - pafeny el-va-ki-tot-tákszemem. 

Prinz! irh versteh Euchnicht, will Euchnichtverstehnl OTTO, mm. nyá-ba rej-te - zikl 
hö - re doch mein Flehn! 
*s"- ^l; ^^ ^ GERTRUD If ííí'r i'J' I ^H' i;^ É^ Fé-nye-sebb a nap és a sas be- lé néz 

Fühlst Du Dich noch fremd auf des Ho . fes glat-tem Plan 


f if» -^-w-f-ß m mi-vpl fe-lé vágy 
<io srhlies >f dich eng I ^^J^ÜJ ^ 
^m 4 ^'y i J' y ä R X C 2702 23 Piu mosso. 
MELINDA. 
^ ^H'j' i r Í tam , 
hö- ren! m ■f— nem, nem. 

Nein, neiii!- ez lo - he - tet - l"n 1 

d'.s ist un - dt-nk - hiir. 
/ f n \ i ^ J'íh I 'ej- ^í.íj 
^ pj^: ^^ ^ i/ '////'// ^ fc^^ ^ ^= . i ' '''f'f ' 'r^^ t=i= 
R. « C? 2Tfl2 24 ENSEMBLE Andante con moto . MELINDA. PIANO. m ' Í I r '' ^' J ^5 ^ Oh Bánk, mi- ért ho - zál 

Oh Bánk, wa-rum hüst du csen - des fész-kem - bői 
mich denn hier - her ge - É =e=y: ') « <■. y S3EE£ J^ fei W^ s m f — w s ^ ^' I l^ t el, Hol oly, hol oly hol 

bracht, Hier - her! wo Arg - list dog va - la és ár - tat - lan e ke . 

mich um-giebt, Ver - rath und Nie - der ^^ fe^SifeÖ ^ ^ f^ ^ pH S P ^^ bei. 

tracht! 

GERTRUD. Oh Bánk,iniért ho-zál 
OhBánk, warum hast du l y . S ji^^ f=^^ A fér - fi - ún ki - fog 

Hast Du noch nicht ihr Herz egy gyön.ge nö ke- 
Zu heis - ser Gluth ent ^m ^^ ^^ PI V M V v = P 


m^ ^3 


R. & C? Í79Z 25 í l-f-T r i'F r I ^ ' ^' ^ 3 ^- csen-des fész-kfm-bó'l el . . . 

mich (ienn hiiT-her iie-bracht Oh Bánk mert hozál 
W'a -rum hast Du csen - des fész. 
Aus mei - nem i E;E3 ^=? bel 
facht Ho 
Da lőtt 
ich az út - ját 
das h;il - be mar, 
^\'erk az út - ját 

ja schon für 
MEL. f^H^ ;hp ^ kémből, ah csenjdesfész-kem-ből el. 
stil-lemHeimrairhdennhier-her ge - bracht . 

GER. i' I, J' J' Ji t, J' I ^ ^^^^ í ké-szi-tet-tem ké-szi-tet-tem el. 
Dich voUbrachtJa schon für Dich voll-bracht. 
,OTTO. #^ Oh Iá 

Ihr Herz BIBERACH, Ä P M g- g tod nem 
bleibt starr ha- 
und A kul-csotnem ta-lál - tad el . 
Ihr habt es un - geschickt ge- macht! |N n ; n w=^ ^ £=i=^ J '7 ^ ^ ^ ^ [jT^tr^n^T 1 R. 4 C" 2792 26 i'y H-H'f, f f t Oh Bánk,mi - ért ho -zál 

Wa-rum nur kam ich her • > ii jl ^m W Egy fér - f i - ún 
Hast Du ihr Herz t egy gyönge nő ke . bel 
NochnichtzurGluthent -facht W^ kait m hoz - zám ez érez 
Sie spot - tet mei ke - bel . 
ner Macht Oh 

Mein g^$=^ ^t Azért 
Sein Lie hi-deg 
bes-leid i^h i'viit'^ flrMn ^* '■' ' y yd dd' 7 ==^ ^ p^ :^=i ^: •r If z: ▼ P r í i'r p J ^^ -y^ t Ah cserwles fesz - kemból ... 
Warum nur kam ich her Oh m i ^-i t egy fér - fi - ún 
Noch nicht ent-facbt m m ki- 
Die Iá Pt todnem ha - jol 

chelndFlehn wird nicht hoz - zám , 

er - hí5rt, hoz- zám 

Mein Seh ez erez 
nenwird ke- 
ver ^ ^ ^^ii^'^il Hi-^^^ '- fe ■' 


^ é^=k ±:ii R. * C" 2792 ♦ t MEL. 

Bán 
Ho ,GER. ^ kom! 

fel 27 Pn- iji i -i'- ^J EEt f ^ fog 
Glu 

OTTO, Egy fér . fi . ún ki-fog. 

Ich will. sie komm zu Fall! bei 

lacht BIB. Uá ^ U Pf'-Vif Mi lesz pb.ból, milfsz eb - bői? 
Ich ma - che mir sein Leid zu Nutz, Nem tudsz hoz.zá 
Seinl-eíd zu Nutz. / . .SOPR !' 'IPIM. ^^==r böl? ^ ^ - li ^i- F * .TEN. Mi lesz eb-ból, milesz eb ^í í f A helyt, hogy a 
Die Kö - ni - gin BASSI. -^ m ha-zám 

missbraurht í mit 

zum l 7f íí- f € g^f ^f- 


^m 
fű' Jlii/fffl ff col H:-.. R. S C? 2732 28 MEL. ^zi U- r r- OTTO. OhBánk, mí.ért ho-zál 
Oh Bank meinSchirm undSchutz ^m TEN. ez érez - ke bel. 
Oh wäf sie meinl ^Ä ^ s ^ ne czél 
das Va sze 
ter BASS. sü . Ij'egz 
seil ih tett el 

Macht se 
Sie hat P ^ É W^ 
MEL, i j) i i) ^ > =^ ^ ah csen - des fészkem-böl 
Wärst Du mich hü - tend da GER. p r ■' i^ i' ; ^ egy gyön - ge nö ke-bel. 
Ich will, sie koiimi v.u Fall'I ^ i ^J'j ^j' Í f==^ y y p land en 

Arg téz 
Xoth, ke - dé 

in. Noth vel. 
bracht i Kö 

An ^ J 7> J ^5 Pi er r^y^a ö^ ÍEEE ^^ l i^'^J ^v ^¥j ^// t =^ :t\? - ^^^^Lf' ^t^ E^^ R. * C? 27fli CHORO. ré . ben nem pi . rul er 
ih - rem Ho - fe wird die ^^ f^ Í3í EEE3E kölrsöt ron-ta - ni . 
Sit - te arg ver- lacht. rt'teii F • P F p F J'JMJ' J'iJ' >jJ'^ 29 Er- köl-fsötron-ta- ni, mig fér-jp harcz me-zőnkész vé-rét on-ta. 
Die Sit -te arg ver-lacht,In -dessder Kö-nig fer - ne kämpft in blut-ger tíí ^^ ^^ a : P riten . \^ J }. S ^=^ =í=^ Maggiore. a tempó 
4.Ü ti MEL. I tí ff ^ ¥^^ ^=x f t=^ GER, m^ fjff |J: ^' J ^ -g *— p r 

Oh de Bánkom vis-szatér ö-le-lö kar- 
Theu-rer Bánk, ach kehr' zu-rück Schütze mein be - fij! H H "'^ É W Csak szi-lár-dul , i-zik - la-ként 
Jd) ich ste - he fei - sr'n-fest t S OTTO . m me^l - loktró-nomon Seszép,nagyor- 
Auf mei . - nem Kö . iiigsthron Obmirh die - ses 
8 » <i^ /-f ■ ^ ^ m ^Ei^ BIB. 


Oh Iá- todnemha-jol hoz-zám, fiem ha-jol hoz- 
Wenn sie nicht meinFlehn» er-hört, WirdmeinHerz von 

. — . 3 _ É ^ ' i p- rr ^ii^ CHORO. Csakszi-lár-d'il, szik-la-kent 
.J-i, ich dien - te die ^ ser Frau 

J9^ meg-ál - lok ter-vemné] se-zen gyá-vti 
Ver-ach - tung war mein Lohn, Dochich stos-se ^ ^ P^ i- h '■ JV; ^ $ Szilár - dul 
Ver-ge - bens állj ma-gyar, 
iucht sein Recht Ve-led az 

der ITn - gar ég va-gj'on. Ajog - nak 

vor demThron Magya - ren ^ ^m ^ f^^ ±= f ^ f^ 


m Mm f m^ 


iá ni. 

Sohlacht. m pp 

€ 


t 
^-^ ^ ^ !r f y 2 ^^ ;0;;fl yw^ 1 f \ y R. S C" 2792 ? 30 
P -t^ ja 

droh ban uj - ra kél na - pom 
tes,mein bedroh - tes Glück D ß ^ Oh de Bánk-om 
Theurer Bánk, oh SÍ ^ w m SEES 

' — rr :i + szág - ban a tör_vénytén ho - zom. 
Volk michhasst, ichzwing es doch zur Frohn. Csakszi-lár-dul, 
Ja ich ste - he szik - la ként 
fel . sen-fest rr — ^ 

meg-ál . lok 
Atiftnei - nem 4^- P nTU ' p i r m ^^ ^ zám ez érez ke bel, ez érez ke bel. 
Gluth verzehrt , von Lie . besgluth ver - zehrt. '>¥* ji ii Ji jü' jij' i ir i ^ ^ /^i Oh Iá - todnemha- 
Wenn sie nicht mein PEl^ her.eze-get örvény- be szök -te - tem. Csfikszi-lár-dul, szik - la-ként me^l - lok 

sie her- ab von ih -rem Kö-nics - thron. Jn ich dien-te die - ser F^rau Ver-ach - tung 
^^nn 
n. S. C" 2792 81 n >:^ft i; ,|¥M-^r ^^iS^h^^L^r m^^L ^ visz-sza-ter, 
kehr zu-rück ő-lf'-lÖ kar - ja - ban uj - ra kél na - pom. 
Und be-schü-tze mein be-droh-tcs mein be-droh-tes Glück. 
tro - no-mon 
Kö- nigsthroii se szép nag}' or - szag _ ban a tör-vénytén ho - zom 

Ob mirh die - ses Volk auchhasstichz\vingszu har - ter Frohn ft^pr ^T^ tf^Lip^ r^t:^^^-^ ^ jol hozzám, nem ha-jol hoz-zám ez érez ke -bel, ez érrz ke - bel. 
Fletói er-hört \\'irdnieinHerz in Gluth verzehrt, in Lie -be<;ehith ver- zehrt. 
ter - vemnél 
war mein Lohn 1 se-zengyá-va her-cze-get ör-vény-be szök-te . tem. 
Doch irh stos-se sie her.ab von ih - rem Kö -nigs -thron. íí=tí i '^^* i'^h ^ ^' I' i ' P ^^ ^^ 5Í a-m ég vagyon, a jog.nak 

vor demlTiron Ma - gya-ren ol - tal -má-ban uj - ra él a hon . 

macht Euch frei aus tief - ver- hass-tem Frohn. ^^ ^^ ll j' J'. Jl J^ Jl JE ^ i^ fl y Szi-lár.diil 
Ver-ge-bens ^#^ É=m ^^^ t ' ä^ ä, ä^ * 0- m^^ — # niarc. 
R & C? 2792 32 ^ ^± í j i ríí pr^ ^ De Ban-kom el - jö-vend,ol.tall■nam,gyá-mo- 
DochBánk,er konimtwoMbald zu meinem Schutz her- i Ä pP^ l^ É tí OTTO. ^ rr p P' T^ II ^ I- gen, töiÄ'enyt ho. 
IchzwingdasLand zur "y-^ Oh Iá - todnem ha-jol. 
Es zehrt die Lie - bes-gluth •>¥> i r m g4^=M meg ál - lokter -vem.nél 
Ich sto - se sie vom Thron ié. ff ^^ 1} ' » '' H F J' M' > ' 1 Szi-lár- dulállj ma- 
Ver.ge-bens sucht sein állj magyar, ve -led £iz ég va - gyón 
sucht sein Recht Der Un - gar vor dem Thron ^ h i ,. B ^p- *F f r |f I \ molto cresc. _ . . fif ^ ^^ a ^ Ss^ 


P ^ 


~y y R. 4 C! 2792 33 
lóm, Ah 
bei, Ah visz - sza - tér ol 

von sei . nem tal.mani,gyá-mo-lóm, Ö - le-lő kar.já-ban 

Ar - me fest um-fasst von sei -nem Arm.von I ¥h^ =5 ^#^ m ^m * é ^ é ' á zok, i 

Frohn ja gen,Szi-lár.dul^zik - la-ként 
ich ste . he fel - senfest mpg.ál-loktró - nomon 
ich ste -he fest auf dem I *Ä= ^ ^í^t^ Oh 

Wenn Iá 

sie tod 
mich Szi 
Ma PETUR, nem 
nicht 

lár 


ha. 
er 

dul 

ren meg 
Ich ál 

sto lok 

sse ter 

sie vem 
her * W VFy=E^=fP^^S } i.J> J>i^^^j>Jj> j^. ♦i:* — é" íH — # gyarl Szi-lár.dul állj ma - gyár 
Recht Der Un - gar vor dem Thron ve - led az ég va - gyón , 
Ma - g\-a-ren macht Kuch los a jog ol - tal-má 
Aus tief ver - hasster P^' > •'■>jj' jg } i' j' } i' j 'j'j-j'j'j ' ^^^^^^^ h ji ji ji i S=5 ( JL-íí á Sä 
r /'i' j^i> ^ö ü r 7 f r r V V n V v*n ^=± f Tt V » p 7 


R. S C9 2792 34 
ah uj - ra , uj - ra kél na - pom 

sei - - nem Arra um - fasst uj-ra kélna-pom, ah. 
Bin ich wie-der frei Ah . Bán- U m r fV'p^ -LJ ' f ip E^5 * 0—0 # mon, se szépaagyországbantörvénytho-zom, 
Thron und ob michdie . ses Volk aurh hasst A tön'énytho-zom 
Zivin - ge ichs zurFrohn atürvén^'tén ho- 
y.win . ge ich's zur Ut p n (- m í jol) 

hört 

állj 
macht oh SZÍ 

Euch Iá 
zehrt 

lár 
los tod 

mich 

dul 
aus nem 
Lie 

állj 
al ha- 

bes írn.- 

ler PETUR. L ;Hit"» í i 1 • i^ ' I j ^ ter 
Kö BIB. nél 
ab meg 

von lok 
rem vem 

nigs m j W>i 1 i ' j' j' j' j' r - 

ban, ah uj - ra él a 

Frohn Ma-gj'a - ren macht Euch J ^iJ ^i' M hon , a hon , ah 

los , ja los , ja uj . ra él 

los ja los m i ''n 'i ' 00 I ^^T^-^ J ■> jq ^ ff T~^ ^ j' j^ j'^ — -^ — ^ — - — ^ — ^ — __ # * > ■ iSh ftf:jLr^rí ^Eí ^ > r f f I r — r ¥^ fi r > ^fl fí.Jl =r=T= y y y y f -^rr ii íY H 1 R. Ä C9 2792 35 ^ komi 
frei! U m^ zom. 
Frohn. P^^ jol. 

gluth. g3'ar! 
Frohn! 9g#^ nél. 
thron . m=f=i fW hon. 
los. !'■" ) ■ j, i ,ji ^^ Se-git - neczél - sze- 
Ver- ge-benssucht sein ^ ^^ hon. Ahelyt^ogya ha 

los. Ma-gya - ren macht Euch zan 

los mit Ó süly-esz-tptt 
Aus tief -ver -hass -ter el, 

íYohn, '.>■■% r •■• }\ j! 1^ ^ t F F Í H' £3: É ^ W^ é ^h-^ % 'Ol^ v^^ ?i=ff* nSJ r'Ml^ V j j' V i' ^ ^ R. * C° 27f)2 36 *A ^ 
Ö Ol.tal . mam^gyá - mo.lóm ah . 
Vom Ar - me Banks um-fasst Ah. visz -sza 
bin ich ^ p r Pliv ^ i 5E^ y y !c I-gen, törvényt ho-zok. 
Ich zwing das Land zufFrohn Szi 
Ich S VP - f=i# y ^1 [) y y [) ^ Lá-tod 
Es zehrt o nem 
die Gluth BIB. PP Iw^J^ ^ 1^=2^ m r a -5 «4 e- zen 
Ichstoss' jy? gya-va 
d ie Frau ^^ ^ ^ h , K y =^=^ ^ rü in - téz - ke - dé - si . 

Recht der Un - gar vor dem vel. 
Thron Szi-lár 

Drum macht dul 
Euch ^m 
^ i f ^ p R. Ä C? 27n2 37 ^V« r r c^i^fTffir OíffT^ i^'ffr^v^^f/T r tér ol - tal-mamgyá-mo-lóm ö - le-lö karjában ah 
frei Kommt nur der Bánk her - bei fasst michseinArm Ah uj - ra kfl na- 

so bin ich f^ i i'u >T^ , lj J..^ vj,^,ll j^iJ?j.VffJ-'}^- láf - dul 

zwing es raeg - ál - lok 

zum Froh - ne tróíio - mon, e szépnagy országban törvénj't ho. 
ja ich ste - he fei - sen-fest auf mei - nem |^*^>F p> p f y h,ff il J''->> ^ \i i' y I > p ^ ha-jol hoz - zám 

Wenn sie mich nicht o nem 
er-hört. ha-jol 

michnicht ■/■ya JKv f g V \ yPhy ^# ^ hozzám oh 

er -hört ver 

Szi- 
Ma. 

PETUR., ^^ Ot-tót i - gen ör.vp'ny - be szők 

her-ab vom Tiiron ichstoss' die Frau te-tem. Meg 
vom Thron. Ich '.4M & V V L k y — ^ ^^^^ állj, szi.lár - dul 

los j,T macht Euch t^ j- j- J j- # állj, szi-lár 
los ja macht dul 

Euch állj, Ah uj - ra él a 
Aus tief - ver -hass-ter m w j' j' j- j' j- 

Ah uj - ra él a 
Aus tief . \er- has>- -ter ^ i y h . ^^.^^ 
f Yr ^> 
^''^ r V g j j V y 'j:4— iL ^? 


R. i C? 2792 38 
zom, a tör-vényt ho 

Thron ob auch das Volk mich ^ zom, a tör. vényt ho.zom. Szi-Iár.dul 
hasst ichzwin-ge es zur Frohn.'Ichstetí fest m ^m Iá 

zehrt 

lár 
gya tod 

mich 

dul 
ren nem 
Lie 

áUj 

macht m .1 ^i ha - jol, 
bes gluth 

ma - gyar, 
Euch los l i - ^ ff oh Iá -tod 
Oh mich zehrt 

szi-lár -dul 

macht Euch los "^^F r f r KT^^ ál 
sto lok 
sse ter 
sie vem - nel . 

vom Thron. Szi-lár- dul 

Ichstoss'sie ^ u m r\ hon , a hon , 
Prohn nunmacht ^ ih' i' J '■ } ah 

Euch uj - ra él 

losj Euch los ^m los r^ff f ; ^ ^' j '^^ hon , a hon , 
Frohn nun macht ah 

Euch uj - ra él 
los Euch los V'*n"» J vjj ^ los 

r\ 
ri r 1 R « C° '<792 39 niolfo 
tí vis-sza-tér uj - ra — 
kommtwobl bald ja bald c/r^^^^^-^^^^^^^^^ ^ ^^"'^r rm-^ kél na - 
kommt wohl r\ ^ szik-la- ként meg - ál- 

auf dem Thron dem Thron Í iA J^y i '' r J > l i> fiiJ^'i'ii^^ifl lok ma . 
auf dem P3 nem ha -jol, 
Lie. bes-gluth 

von der Frohn ^ hoz-zämnemha-jol czan- 
die Gluth wenn sie mirhnirht er - mm^ \ t \ " ^ állj ma-gyarl 
weg vomThron Szi - lár-dul állj mag5-cir,ma- 
Ichsto-sse sie hinweg von tó ^Iv^/n^^i' h^^l^l ff \ y l 


^^ Szi-lár-dul állj magyar 
Ma-gya-renmachtEuchlos tít ^ Szi-lár-dulállj mTgyar,ma 
Aus tief -verhasstenFrohn Euch 

r\ 

A A A l}JJii. | ,J^ fll|} i }i Jl,i/ji )' i 1 l Szi 
Ma lár-dul állj magyar, 
gya-ren machtEuchlos ^ m U í i ^ b ^A A 

i i 1 n mm j! y ^ ff m ty^yyy^ ll J J ]^,n y ^ > ^ A, A , A ^iP l y ^ // ^ ^ ^ y ^ í i tt : í , b ,^ ^ ^ MM# R. * C° 8795 40 
R. * C? 2732 OTTO PIAN( Í Allegro . 41 REGIT. U-rak és nejnes hol gyek! Egj' 

Ihr Her-ren und ed-le Da-menl So 
h' n n ^ r^^^TT^' ijv^Mh^' ^' n "r^ ^ gyors kö-vet ki -ráJyunktól ép-pen ma ér-ke.zott, Je- lent.vén^ogy a magyar .nak fegy. ve - 
e - ben aus des Kö-nigs Lager kam ein Bo . te an, Zu mal . den, dass der Tn-garn Ta - pfer- t ^ M M»r * M r ^ B^ÍE^ keit Gács - or - szag - ban di-oső - se - get nye - re. 
Ehr und Ruhm er - foch . ten hat im Streit. Fel, fel te- 
Wohl - an, Ihr 


ß> w §*r ^p í í f p i r>r r ^' i ^ » m ^ 'rí ■0 — #= — # ' háti ü-ritsünk ál - do-mást! El-tes - se Is .ten a magyar ki - rály ti El-tes.se 
Herrnl Die Be-chernehmt zur Hand Tndbringt ein Hoch auf Kö . nig, auf das Landl Got - tes ^ 1 fe 

^ 

fe 

l * ^ m A líil R 4 C 2792 42 OTTO. ##H# m . I h Alleg f Is - ten a bá-tor magyar ha - dat! Mely fegy-ve - rén hord ba-bér ko - ro - nát! 
Gna - de ver-lei - he Kuhm und Ehr Stets die - ses Lan - des ta - pferm Heer. ' . SOP. / m I TEN. •'Él - je.nek! 
Vi - vat hoch! 

^ íí^#í BASS. W \ J ^J ^ ^^ J / 

Allegro S m pp ry m fi> M f s f i=^ col 8'.' ZS51 ^ Ah. 
Ah . El 

Vi I je - nek ! 
vat hoch I ^ TT" ..: f f f P S 
R. & C? 2792 J \ Q^y A ,^>m'-^,/aJ^ 43 U .. Jf ^ IJ' J) IJ J J ^' ' ' ff fi^ Hát i.gyál, a bor- nak lel 

Trin - ketjWärmt des Weins Be - geist Vfi^'i'- Jii- ) , ke 

rung Tenn lel.ked -del 

B'uch die Brust, so ^=5 ^^ l Í F Í i==* -'-VtJ n ff ^^ s 5:^ '^ 
•'=»l"f]iJ[J 
'•>-MM ^ i i' J' V i ^^ i ^ ve, 
rung Vég - te -len - sé 
Hebt die See - le ti gig re - pül 
him - mel - wärts Jon 
auf. »Í- p F r 5EEEE P^ ;>^ V F ? > ^ íiim^- Ldí =^ I ^ " ^ ^H^ 1^^ ^iW I ^ 
i R, 4 C? 27ft2 44 
HU í m^é $ f/i'. 

1 ^ l M ÍE^ él . je át 

Va - ter . land ott; 
Arht! Kar 
Herr ja - in a 

und Lehns - mann ^^ 
R. * C? 8792 m 45 ±^ n ^ ^ii h fi bol - dog - sag 
bpf in An * nak '. 
dacht : El -jpn a ki , 
Hoch der Kö - nig! rály! 
Hoch! ^ y Í ^' ÍÍ' Í ^^ ^ F=^=^ ^^ \ E^ 


s 
^>-¥ U f ^^ 
gsq — i T-r ^ta^i ^iä El . jen a ha zal Hoch das Va - tcr - land P^Ö ^m 
col S-." vn \ IÍ t ^ y r f f f E^ ^^^ 

äE^ R. 4 C? 2792 46 Allegro 
* Hb.. col 8 '." Ú4iMU 1 •^^ ^ ^ g f-l^ gj - gzjTOT^a^ ^ ^^i^ß \0^^^ ^ col 8' 
i^n||np|nn|,P^i "^^ '^ S^ '^ 
47 
B^^^ f ^^t^WiÉ ^-^ 
^ ms ^ ^^ gg^^ 
P ^^^^^s^ fr.ffUf í-o/ .^ co/*- ^ ^. rl,n,n|j^.^|,n,r^|jip ^ g 3 ^ M ^ ^ É ^ 
#■ ^ Jftte ^^ m m Dp l ßß I^L^^Fffl í» ff ^ 
■n,}i i ^ ^m 
n. j V t Ij 


i !fff,fFff fr>P gjg^ i Cifei s ^^ ^ -W^ 
^^ 7 >^ V i ; -¥^ h^ ^ ' ^"y V LTV 7177 fc 7 

1^ m LA i 'iLiv',. iJrS e Sti, ÍfÍ l-i- 49 v \ Kl i ^S l^rLi; i . ,tr . f . r ^ h ^3 j jtJi.?J I .TOl g^ ^ M » ff "/ff V M ^ ?§t ^ i i I 2Í . ii s ^ j, ^''i> '.TO Cr'r ^^ u. ^^ ?a?? S p^g^ gj^^ ^ ^i Í L i i \ M ^ ÍÍ L i i Í ^i i s s E£l;^^r m ^W ^s i ^^^ i i i ^ ^ \i'i t l H i ritarci - Si ö ^ ^''i.T»rrrr a teilt 00 ^fe ^ 
♦ » } — i^ji?J ^ ^ -1 ^ ^^^h\n^hi\l^^\'^h l}y ^N=F^ 
->H^, f ylfyf ,^f >^^i , b 
( ^Hi'i. fi^hh l f#^ Allegro 
Adagio tH::i:^í us m tU f- ff '/■,!> Vf! jpt^^ r^ n n m PE^ « ^c m g -^ i 
ii ^ 7 V > ,„ i, 171 j^ i;:^ s ■jp -fV ff ^^ ^g^ p ? p ^P ^i^ 


i 

^ R . * 09 a7»v 51 íifr f\\rmm j^^ ^ iz2mM^'-' j ^ -.>M, I ^ m „^:4^JF^ =^ ^-^ j^r^j-TT ^ 1 ." p - • - Y i i -* I r- ' ' r 


■,:,!, J^^J^ í ff^ ^^ ^ ^ rä^gg -g .:^Jda. «e..|-AM~A; ^:.. t.1' f ^^ í^^""^^ ,;■ i^K^mt f íf rf " >r^^ '■>'fffrr # tíiJ Í.J ' i " i, j ^1 * ^i'í,j i á^ i-j^ f ^ r ^ ií ös ^ ^^^¥ A... Ä ^S ^^P m ^ 


ff YJ íf ^ i^í'k^J-íí' rti- r ill ^r ^,-^. ^-lf J!jif zl ^M m # » •." lI: J i fc^ 1 Ä ^ MU 
R. & c? a-n2 52 ziOAÄia i ^ ' filÍjY ?m i^g i 

/;/o//o ^''^*^- a^ ^r],,r^ i ,p^ r^^mpl f r r- 
^ * •^ rj- nü.r^ n^'d n '- ú-iii ihii i m ii'tii^ p i=r^ ^ u iL^ fjf P dilti. P ^' 7 7 f 
i r r i^ Allegro . ^m m ^^ ^ 7 f rp I* _^ ^^ :^>^'' Jn4f 


■/ i^ íí i a ^i ^r 53 


A .ÍL_i m 


■=► ^ M m M i# M ^ S£=F=t 
J i . t 
^^ >. ^ , J , >iv>. ^m rt f^ 1 ^ i r l i i j twq ^ ^^ 
p w^ ^ « feé ^ Äi rf 
i^i . J > > 
R. A C. ä79 2 54 
$ ti ß-^W.-^ ^^ .7 ^^ m ^¥=f^ ^p ( a m u 


i •f k. m ^ ^m 


#=Ftfr f^ @ É $« ÉÍ# feí í EÖ m ^^ 3 tó M=i \ ii f E M^ ^ «7 ^^ Tempo di Valse. ^^ Li/ii/ S £ Eí i=í; 1=3 /> t t t t t t ^h'i ^ i i \ l i í I ' ^^^ ^ ^ f i 
ibi ^'» r.rÜl ••^• 
«• ^?fT >! ^ -t^ í^^Ö ff / • ujtJim r í r V ^ ^ t I ^ erese. *=t ?^ 


I í ^ ^^ 55 É ^^ m 


í^ ^m ^ JSf ^ Í=t m e^ ^ .//■ ^ i * JTSJ^ttJ J~2jrSt,j-,^jnj~3ttJ i i ^ ,j-3tn p í 


i Ú \i U ^ í ^ 


^ J1H.J , priu ^^m^^mm m 


^ nri i^ ^^^ ^fSJIhJTfJlTJ r^-'' r |r_>^^ jivtfbf-1 í^^ ^^ yi j 1 ^=ii 1 ri /'^ y V y 7=^ e #- -.#• 
^. 1 f V Fv ^ ji^^^ g^^^ í :l fM-dt' ■ ^JT''''' i ^*» ^ ^^ 


'^ fjffjf, 


^^rryrrtr— 


1 • a» fi j 1 

-»-s-# — L — s — 


^f^ftí"^- 


1 — .. r ?r 1 1 


f 1 
^11 


t^^E^= 


:;u^: 


r^ r r 


^^=M 


If 1 1 t R.4 C?379a 56 

ff , FiVí mosso 

Coda. 

Allegro. 'í l ■'r ] ^m m ^^^OTKI p ^ ^ ^m I ^3 ^^ ^ 7 
gii,i£ziji ^^ 'J > V Ji ^ J^ •/ J^' ^?— > V J^ ^ f f J' ^ ^ •? « ^ R.i r? 279: 57 
l V j» V J' ^-fji V I' V I j> ^ ■ - t 1^ 1^=3^ 
i ^^ 

m m M ^ i^S 0- J ' V J- ' ^^ Í #^=^ ^^ a ^^^ b 7 t ^y^ « IT^ ^ ?^fft* ij 

l'-"i- J'-'i - i 
R S C? •,'7!)2 58 Pill mosso. 
Vivo 
^^ 
Xi ^ ^ 
^ ^ 
^ 1 — 1 Jjllf if ^=p 
K.& Di J7!ia 59 
^ h 7 N7 f ^ V 4 ^ 
F^ !>i li^ 
^^ !/■ U V | |-^ 1 ^ ^ W^ Í 


^ y^ P ^ 


p I ^ 
m U 


I 
l=j!EE4? 
iH^l^ j^ ^ t=*=^ Éi » Í f ^....j 60 CSARDAS, Andalgnsan ZONGORA. 
, 
A 


A k. Psa 
é njj.^3-^= 


— ^- 


V 


pi=i=^feiE^=it= 
l' j * i 


-fn 1 


1 ü 

r 

V t C 
R,4 C?27!)a FRISS. 

A A 61 i m ^M ií A A ^^-^ -^ b tí^ Jf f ff 9 :^2 _ = lÉté «B ^ i; ^ V V •?=<= V V É i 8./ 1^3 ^^^ í** ^*^: 33r I1ÍL.I- f t f ^' f *^^ P ^ *=? /. ■'• tXUiLL-rif- ; ^ a=É ?^í*«- U t \, 1=3=! B ^=^=^ 
OLPI É ^hf' f;iL;f i H ^ii A A ==- ií // / Z'" ^w ^ ^a te * ^^ ^ V V V V 
3 i^ f^# m^m ^ ^ 


^ i,,f.if^ti;|gr » ^ I « I é f P £l/^^ ^ E cresc- / ^^ Ifl^ ^ Vi 

^^ 68 T\!Tn mm^ ^^m Ui y^rrK m Ö Uii \ ii^_ ^m- ^^ ^ ixSlLJl w rt [2 ÖE rf Í fe^ r ^f^ frrffr j — -_^ __ — ^-_ \ iia 
/ >.%^ 
j^rs 
^^ öS 
K. A c? :;7sa 64 É A 'L l,—^ . ß^ß 3-. J .^ J- -i ^— P-P-P ^ S ^ > » F^^^^ ^ i=i=3t=«: ;M J. ^ 


^, ^^ 
É ßrßVj b/ ^ i ^ ^^s • • f ziT 


L/ • / • / 3^r^ a 


r m 

♦ ••■ ♦ ^ ii li 

V V \ \ C^ m ? ^ r.> ií^ ^ ^ P V # T)r^^- /v^ r feí öli ^ 
65 
I é^ a m, ^m ^^5 ^ fi^^#= 1^ f ^ ^ n n f «W f— >» ffB 
r p , ^ I '"' Ü u tai PP ^ t-T-f re i 

66 DUETTO. Allegro moderato ZONGORA . 

OTTO. Pi r í r ^r>\>mm ^ í M f ]\Ielin . da, csak egyszö . ral 

Ein Wort nur Hör Me-lin - d;i! I- gpn, a-zdr sze - 
ScitDirh mcinAug zum 


Ulf Ujg^ ^^ Ji' Psfacc . ^^ ^ 3^ «r i^ r r r ^'n:i:J tí: " p p ^rnr^ H ^ I p p p ^ ;t ^ ff fl^^f'^T—t med, mint ne-felejts^elyfü.be rej - tezett, kerül - vesze-mem é -gö lángja -i+, 
pr - sten Mal gesehn.ge - hört nur Dir m<'inS''in. Ich ftihl" mein Herz in Sehn<'U'~ht'iqunlv(>rech'n ^/ 4i.^—-^j^ (Vv-t ^?=^eF^ sfacc. 
i -i-H i i M 
y^i. stacc. mum: ±J C-ZE-T ^-^ 67 í MELINDA. 


tí OTTO. Her-ceglOh e-zenpom-pa^ény, 
Prinz! Ichglaubpjhr vergesst, íTPífítir X Bús pil - lá-id 

Du a - ber.ka] ár - nyá-ba rej -te-zik. 

te Frau,Du spottest mein. 
f L-f L-T ^.Lf [^ ' ^ ?^-?^?-?-* ^' ' ^LTtu' ^U-h^ j¥ }vji ];,/;, >j < híP v.TFv i ^^^'^JM 4 * ** El-va-ki-tották szemem. 

Mit wem Ihrsprecht. Hagyjell Hagyjel! Ne ki-sérts en-gemetl 

Hörtauf! Hört auf! Lasst die Gott- lo-seRed,' Í\ ^P m ß m f . ß .^f. ß . ß . u ^f f-m f mL fßßßm 
tó: 4¥ ^r iip^j ;j. | ^j, j,j .. > g A te nyel-ved; lelkem gyil - ko-ló - ja. 
Die raor - dend Gift in die See - le trau - felt . tó r r , gr r Egy szót, Melin - da! 
Hör dorh, Me-lin - dal 
•-""\jj^ji^j"^jM^^r' ' y R, » C9 2792 68 m m n n - W3^^ t=i m^^ tó Mi lett be . lő . le Is - te - nem! 
Wie zeigt sich mir sein We - sen schlecht! Ai Min - de- nem! 
Hör' mich an! 
Mi lett be-lo-le Is 
Das mir zu sa- gen, gros te . 
ser r Pf r w^'^ Egy szót, Melin - dal Min - de-nem! 

Ein Wort, Melin dal theu resLieb'l 
^ neml 
Gottl Ah, nem, neml 
Lasst mich, geht! ^m ^ Ki-böl? Be- lö - lern? 
Hör doch! ich lieb' Djch! 
R.& c^aTsa 69 $ •l Ulf ft AI- ar-codbólszem-te-lenl 
Gott, wie hat er mich getäuscht 1 j'inpívFí P- ^^ Ki.bSl? Be-lö . lern? 
Hör doch! ichlieb' Dichl Óh eg, mint meg-csa-lat . ko. 
Nicht Ichl nein, Du hast mich ge- 
t ■» r I $ Ki - ben? 
Wie? Ich? i l zam. 
täuscht. Ben - ned 

Ja, Dul ah!. 
Ah . 
Ü i OTTO. r ^H Í p ^^ ^ ben - ned, mi-donha - zam 
Hör mich! Als ich hier - her el hagy - tarn e's i - de jö 

ge-kom - men war ins Un - gar 
70 f tí. ^ r Í' n- ^ ^^ vék 

land, Csak egy szívért e - sen 
Hab' ich nachTheil-nahm'mich ke dék s azt 
ge- sehnt, weil 
I Íé=f r — r Í r ^ r pr »r i r =3 ben - ned talál 

ich gar soein tarn meg • 

sam stand. Le'gy ir - gal - mas Me- 
Pa hab' ich Dich, Me - k^U£/[££;W ^^ trtfurmrrfS 
^^ ^^ lin 

lin da, Oh 

da, der szánj ineg en - ge - met, 

Un - schuld Bild ge - sehn. ■ i'^^-l^isiSdiS l ii'i/Lii'i* p =s; ^ j'LXi ^-Uj i i ijU íLuhuJ^-iU r '^ ' r r Pir p ■,■ r 1 Leg}' ir - gal - mas Me-lin 

Sei mir doch gut, Me - lin dal Oh szánj 
da! Er - hör" meg en - ge 

mein in - nig ^*'yWM bwferJB 
'^:lÉ^hlé\ m" 
71 MELINDA. ß . f I » I» a =j: m meti 

Flehnl Fáj . da - lom! A - zért kel - le te . hát ne 

So! das warsi Des . we - gen musst des Ba - nus $ ^^-f- 


■-"i" j gf ^I /t^^ i dini. ^^ f I lí r ii r ^if ö ^ i^ ^F P ^ Í3=A kern, elhagy -ni csen - des tűz - he-lyem Mertitt ez ud.var fé . nyi . ben ta 

Weib Ver-las - sen ih - ren stil - len Herd, Weil man bei Hof zum Zeit-ver -treib Ein ^ ^ P^-^ 


f ^ jp^ 


//;? i ^ff..-..gW^r r r r ü *»fe " M M r'T ir ^^ r fi'r n i f— r t==t pasz.ta - lat - lan szi-vek. ben hi . ány va - la. 

fäl - tig from-me Her -zen Gern zum Spiel be- gehrt. Ez fáj ne- kern, ez 

Mein Prinz, dassihr so ^rt i ^^a r vC^^ f " J r r ~r [Ir r r - 'Á- 5f T J ^-fA r űjr r" r s 53^ r»'r »Hvf ^r- f I r- HB r V ff I r sr ^ fáj nekem! Is - ten, pán-czé - lozd fel 

nie . drigdcnkt) Mich so mit kek - ker Re szivem! Ez fáj nekem, 

dekränkt, Das hätt" ich nie á^ ,^í— ^ hA--^^ i^JT3^ :> i rvvfi'v^ff | f^fr .pu .rrir ^ •> f jn iH||M^' ' f' Ű ■0^ #■ f^ J?7 vi,i^vrF F ^^ 7« f Pf Mr ^ m fáj nekem, ez fáj 

Euch geglaubt, o nie ah ne-kem, ah ne-kem, ah! 
maJs ge- glaubt! nie ge-glaubt! ah!' m Ah I I 
}^ff^ f p^ f W f ^=3tí=í=2^ ?^=^^ r iik^-p rv W^»n^ J7 ? , J7? 5^ 3TJ 
i Mi '/■if Y»^ mm $ ^^ ^ ö Bán - kom Mi - dőn la - kom 
Hö - rel Ich ha -be ew' elhagy - tam 
ge Treu Ge és i - de 

schwo - ren vor'm Al I O: pr r i r r ^ r ^M p ben - ned mi - dön ha - zám 
Hö - fíl In mei-nem Her elhagy - tam 
zen steht Für es 
Dich de jö 

Hoch - al SÉ* ^ ^m 
=^=' =^ ( 'J--h* FH 
?r2p^ rajCTi^s^^jTO^^ 5^ ^ ^ ^m r rr í p :^ vek 

tar, U Csak egyszive'rt e - sen . ke-dék, Azt Bánk - banta-láltam 
Lieb vom Her-zen den bra - ven Mannt Dem ich ei-nenSohn ge- Wí' KT ir fír^r vék M^ Csak egyszivért e - sen 
Kni - end be - te ich dort ke-dék, Azt ben - nedta-lál-tam 
zu Dir, Und fle - he noch immer- 


^m 

^s p SS fr i tó tí^ fel. 
bar. ^ Légy 

Lasst ir . gal - mas óh her 
ab, mich zu ver - su Ö 78 czeg s ne 
chen, Und ^l fel 
dar: Légy 

Nimin ir 
zur gal - masMe - lin 
Wei - he mein Le W^jlmj^W da 
ben, oh 

^ m: ^ ^ ki 

scho se'rts 
net en 

mei ge - met. 
ne Ruh' Oh 
Ver tá 
geb voz . zál el, óh 

Heh kommt Eu - er m ^ ^ szanj meg en 

mei - ne Gott ge - met! 
heit, Dul Óh le'gy ir . gal - mas Me 

Er - hör mein in - ni - ges f"* Lt^JiPÍpiS^ 
- JT t^.. ,J , '^W^^m \^m^f^^^ ^"v^>^r Uj^ i ^^^m ^ 
^rnm 74 r^ I I csáss el in - nen! her 

geb - lieh kommt Eu'r Wer p ^ ^p ir p :;zeg 
ben Bo - csáss, 
Mein Herz bo.csass 
hört Euch in . 
nicht p ^ "^ [ ! i r I r r r P^ Le'gy ir - gal - masMe - lin 
Hab Er - bar - men Me - lin da, 
da Óh szánj 
Und wend' meg en 
Dein Herz mir ^ ^^ '3: n:' U MJ- n '^'•»/ ^rr^i ^7üi l /^ f^,r^f^ | r^f^,^ Ist ?=F ^ PV > } 7p 1^ ^ nenl 
zu! Bo- csáss óh kér - lek,óh her -czeg 
Lasst von hin - nen mich gehti! Óh ke'r-lek henczeg 
I.asst fort mich ge - hen $ t=w m^ r i r r r r ^ met. 
Le'gy ir- gal - masMe- Un - da. 

Er - hör mein in - ni - ges Fleh'n! Ah szánj meg en.ge 
Er - hör'meinFle-hen 
^^ ^^ I^^ ,rpf^jT^f^ i ,^^r "'rY'^ijTfi f 
Fú- löp királyt meggyilko- Iák Gya nu-ba hoz-ván en- gémet Sa mint el - 
Der Schuldan Kö-nigPhi-lipps Tod Hat michder Fein-de Trug ge.zietín. Ichmussfaus 
P-^^ v^^f \f ^ ^f^r Y "^^tj^f j¥ ^'n'ii ip f p r j_iJ^^ j > \ r n • mh ji . *t mondottam ne.ked 
mei nem Lan.de flieh'n; Ve' - get - len szen - ve - de' - si - met 
Da ich Dirklag- te mei - ne Nofh. Oly hősze-rel. mi 

Glänz -ten im Ali . geDir Sí^í t 1=L^^14^^ i=g ^j^iHr^-kikH-i l L L , J P J t J.J rf r r ^ 


M: i - . i 7 MEL. rrririMi'r 'r i ^ ~'>^ J JM ' ■ e'r - zet Csil-lám lottgyöngykönye.id-ben. Óh jaj, jaj, hát azonkönnyüknekl 
Thrä - nen AchThrä- nen lieb undtheilnahmsvoU. O Weh! M'eh mir dass ich ge -weint! 
R.& C9 2792 76 OTTO. P i r" i'n r I j. J' I j i> n J ^ En 
Hol sze - ret . lek, 
des We . sen, Óh bo - csásd meg szi - vem 

Láss ge . ne . sen Mich in ^^ ^ m m=á W p ^ p !J f^ ^ ^^ j^y^^ < =y= r j i f j iQ?;'^ 1 ^ é; ir »p I j e nyi - lat - ko 

Dei - nes Augs Be zá - sát, Hisz 
rei - che. Nicht a vul - kán 
ver - dam - men Darfst ki 
Du gs m m p w & tT ^J n ''-^ :m'^ \ ^M \ ijJ ^ ^ j j I j ^ r r i J t ^ m^^ tör, ha keb - le 

Fiam - men, De - ren nem bir - ja már láng 

Gluth Du selbst ent ját. 

facht. Nem 
Süs va 

sen 
r r i r íir gyók töb - be', 

Zau - bers Netz ki vol - tam, Uj 
wo - ben Hat 
R * 09 2798 77 ^^ f r if M^ m gá - ra. Mint mi - don a nap 

glei - che. Du hast mir das Herz ta . vasz . szal, 
gp - ho - ben, Rá süt 
All mein \, m}> ^ i i \ i j J I I I J J f ^^4# # =^ m ^ tr^ Y T f=r s f.r | r>rf^ff,r i Cirf a ki 

Füh - len halt vi -rág - ra. Szánj 
Ist er - wacht 1 Hol Me - lin - da, 

de Frau, Zur Me ^ ^^^f »J?~3 ' CT^ -. ^i » 1^ ^ ^ E ^ E r i P? pi s m^m t* lin - da, 

nicht Auf Me - lin - da, 
ein Herz, Weil Me - lin - da, 
es spricht: Hab' ah szánj meg, 
Er - bar - men 
szánj meg,óh Me - lin 
Sei mir gut, Du Hol 
K. * r?a7fl:i 78 MEL. 
:^ f J-- Jm H p ^ Ah a ven - dé - gekmár men- ni készül - nek. 
Lasst mich von hin - nent die Gas- te brechen auf 

OTTO. * ^ I 7 p I r F p I y > Oh m^g csak egy szdt! 
Nur noch ein Wort. i^ Í ^ 
^^^ Bo - csáss, e'n me - gyek. 
Er - laubt, dass ich Reh'! szüm hol - do 
Sei nicht so gi - tót! 
grau - Sarai Csak egy szót, 

Nur ein Wort, Me 
Me 
^^^^ 


r\ <— T P i r > M ^ F fV- lin - da. 

lin - da! #^ Csak egy szót, 
Nur ein Wort , Me - lin 

Me - lin da! 
da! ^ ^ 


^ r\ rr^ 79 Moderato. OTTO. 
" ■ r r r r"^ ^^ Ur -^ i'r r^ Skin-nal fi - zetsz ne -kern, 
Ich wür . de je - de Stund' a várt ö - röm he lyett. 
Nur Dei-nem Glü - rkeneihn. Len-nél csak 

Mein Sin . nen 
Vr Ff i Fvi r r \ r n r r i Hyr r l »f FT bár e.nye'm, 
blieb in Treun U - tál-nám a na-pot, 
Dass ich Dich hi'i;' und pf lej'. Mertcsókkal hin - te-ne, 
Auf Dei-nem Le - bens-weg^ ^^ m fpf "m^ 


^ ^ "r r r r I F F FF ri/F J'F' Mr t - \ i V r^r i T' ^P f 1 ^ f Tün-de'r ar-cu - la -tod. 
WolltiStets ich Ro - sen streun. Len-nél csak bár e-nye'm, 
Me - lin - da, wärst Du mein, Gyü- löl-ne'm 

Ich ruht' und V i-i-d i ^# * m ij^ fe y^ 
w^ '"FP F F jFjf'jF j f é: (Jíiast ptszi. R.i C; 2792 80 
a sze - leti 
schlie - fe nicht MerttŐ-lem rab - la - ná, For - ró, le - he - le - ted. 
Um stets bei Dir zu- sein, Zu schaun Dein An - ge- sieht. 
f — W ^^^ ^ f^ Lennél bár csak enye'm, 
Wenn ich Dich mei - den miisst' Ke.rül nem ál . momat, 
Ich sah mit Nei - des quäl, Mert tő - lem 
Wie Dich der j)** yl^^ fF^ 


* ■■ rfi.g 
w^^m ^ pi I ^ I I m Mr- P I r > - I > r ^U^ el 
Wind ven-ne' Buv szem - vi - Iá 
hauch klisst Und griisst der Son go - dat. 
nen - strahl. P*^ ^feÉ Me - lin - da, 
Me - lin - da m wm i^ i=f pti *=t 1 n 1 1 ^ rr — r^ ^^ i' ^u r r I r' ^'' J > u » r é ve'g - te- len 
na - men- los sze - ret-lek te' - ge.det. 
Ist mei-ne Lie - be gross I Me-lin-da vég 
Me - lin - da na te- len. 
men - los _ 


^^ ^W ^1^ É m w: ^ -m i*=^ =i«=i«==iE ^ ^m- 81 
^^^^^=é ifit r c^ r r w^m r tj r r ^mß 
* 1^ A várt ö - röm 
Du bist so kalt he - lyett. n-ie Stein A várt ö 

Mag ich ver l ! ' ; i f fi fllH f 3EÍE^ 9-t f i i i i '^'f5f f r^M ^ röm he 

gehn in R.& C9 2792 8Z MELINDA. 
lyett 
Pein Haszon - ta.lan hin - ted mé - zes be-szé - de- 

Mein PrinZ) o spart Der Re - de Ho - nig- 
dl'w 

Miként te, e'n is úgy u - tá . loma na.pot 

Ab.srheu em - pfin - de Irh Vor solch ver-ruch - ter Red' Ho g)'an süt 

Wo. -mit Ihr 
^^^ ^^^^^^ m ¥^ het re.a'd) kit e'g el-át - ko-zott. 
fre - renUich Die Frau - en wür - de schmäht Mi-ke'nt 
Jed- we te, e'n isúgygyu. 
des Wort, daslhr So ^J- ^ ^M 


:»=t2 ¥ 


m ^w^ 
pp tsimri-} ^ m r t^ 83 j ji.p-1 1 ^ I j - fhr^M^ M ^ ^ lö- löm a sze - let 
un - verschämt ge - sagti Mert még el - nem so-dort Kö . röm - bői te - ge 
Hat Zor - nes rö - the mir Ins An - ge . sieht ge (^Ä #^ I *fc=5=t íM *fe b £ y 
tl |N N- J''lii,:_ I j j jli— iiJ J Kj ^ j. ;.-'■ ^p >£ £• >E 
# 171^ #=2 r r i f r Sze-ret - nem el - lenben, in . kább vég . ál . mo - mat, Sem 

Eh' ich, von Euch bethört, In Lieb Euch an - ge - hörtj Viel . M ä I ? * fTPr^ ^p ^^ ^ä^ mm f V £ ^ hogy tűr - jem to - vább , 

lie - her lag ich tot. vább 

kalt E . les bán-tal- mi - 
und tot in mei-nem 
t^ 0\ 


^;?^^ítplJ^fprFglJ Í BIBERACH. •1 i M- Í F P P dat, Semhogjlurjemto -vább é - les bántál mi -dat . 
Grab, Eh' ich Euchan-ge -hört, Eh' ich Euch an-ge.hörtl JÓ lesz ér- te- sitnem 
Jetzt ist die rech.te r\ r>. n=^ '^m ^^Si m^ — - 


g^ O / P %^ W iá é d' V - : R.& 09 2792 84 OTTO. 


f "^^ MELINDA. OTTO. ^^ immár a nagyu - rat Me 

Zeit den Ba - nus ber- zu - ho.len Me lin - dal 

lin - da I Te tér - delss! E 

Du kniest? Vor fe 5. 

4 BAxXK BAN. 
É MELINDA. Mf M i'f > ^r •'• P rj'-^A-.^-.--i-Ag szent kö - nyö - rü - le . tes - se'g! 
Gott! ^\"as muss irh sehnl Oh 
o mit Iá - tok? 

was scH ich ! Es ö 
.Ml er 
Ö ö^ 


OTTO. ^ ^W^^^^ P (» ^=^ tér- de-pel! Bánk, Bánk, em-lé-ke-zem sza 

kniet vor mir! Bank! Bank! Irh den - ke Dei - ner vad - ra. Mit hal - lok? 
Wor - te. Was hör' ich? P 85 MELINDA . ^'' i ? "^ L.^ 1 7 hu f ^ r uJ' p i r > T^ Mi-dön ke.zem mpg-ke'r-te, ám ó' te'rd- re nem ro-g3'utt 
Als Rank um mich ge - wor-ben, d.T - malssank er nicht ins Knie. De mint 
Stand wie i ^^ 7 J^ V hv \) y h P \j V _ ^ :'i=¥: F^= ^ • ' »g i? 55I=C 3 ^ r ^ ^ ^ [^ f 7 1 *7^7 ; v ,v Ir^r ^^"^ ^ b'' j' r ^T^i ji I j -^— ^iig p- í I Í Í 7 ^^F^ Al-fonz, vag3'Ce-zár ál - la ott 
AI - fons, wie Ca - sar stolz vor mir. Szabad te - kin-tet e's sziv, Ke'z-be 
Das Au . ge of-fen, die Hand in der ^ 7 J ' V - ^^^T~}) I 7 _h 7 h 7 h 7 PP1 i ^=^¥=^ 7 7 ^ I i«=iP p É j j J i • f • ^i=t rT=T r^m T r ^ t^ * 'iff f i^ I J' r J' J' r > r ' ^i f ke'z, 
Hand ! szem szem-be bát - ran s nyug-ton be - le ne'z 
So «ills der Brauch all - hier im Un - gar - land. Igy szok-tuk 
Dochsinkt ein Í w ^^^ ^m 7 fvi 7^ V 7 h 7 _h 7 f ^ LU '-f^F^ ^ ? ?: ¥ r^^^^f ^^ Í5 ^J' ;- H J' J 13 fe PP f-M-f * ezt mi. e's az, a ki itt le - te'r - del: A -mit, 
Mann vor ei - ner Frau in die Knie, I-ügt - er, vagy i - mád - ko 

täuscht mit fal - schem T= i-'-^ir i -j^'4 5^ Í pP^ V 1 17 ^ tH , r A^ ww^- ^m P "^ P Ä W^^ H a r°'i-isii 86 


iik ! Bánkmondta ezt. Ö ha zugnem le - het. E.zértmeg-vet Melin-da té - ge- 
Schwur! So sag- te Bank undBankbanlog noch nie. Für den der kniet,habich Ver-ach - tung \ ¥ i i I' < ' 
^» f ii_ij^ J' i ; jnu hát 
lö bán . tott 
sen Mich szi -vem - nek Egy 
des Bb - sen, Kom sze 
me, ru 
Bank! nyi 
dass lat - ko - 

er ent - ypv i J- J^ i J jwi J r i f j ret - lek, óh 
We - sen, lass g ^=^ bo - csásd meg Szi - vem 
ge - ne - sen Mich in Dei nyi 
nes Mr ivir i^ lat - 
Augs 

-M ko 
Be ^ tud - nad bi 

Bö - sen Ist É P bo- ros báb, Hogy kö - zel van Bánk te 

ge . we - sen All mein Rath, der rän - ke 


WV ß w 


TW K.\C.u 2 7!ia 87 ^^ r « n^ ij- i'ij jviJ ^ zá - sát. Ne re . meld hogy e'n ki -olt sam lel - ked 

wei - che! Zum Ver - dam - men Wird ent-flam - men í'iirrh . ter l^ ^nj^f if c? l r iiplJ- JiJ h^í^ sát. Hisz a vvd - kán ki . tör, ha keb - le rei - che. Nicht ver . dam - men Darfst du Fiam- men, De . ren 
che. Schon ka - don 

zu - sam sze - rel 
men Schla mi szók he . lyett gjá 
gen Fiam - men Ei - nes 


im.dok, bú . ja láng - ját. 

Heh Dei - lies Zor - nes Macht. Mert 
Reiss csak egy le'nyt bol - do 
das Netz von Trug ge nembir - ja már láng - ját. 

Gluth Du selbst ent - facht. Nem 
Süs Mr r \r ?■ -,>=.rf F i f f r ff i f va - gyok tob . bé, ki 

sen Zau . bers Netz ge ^E^ va lel - ke - det 
Zorns," den ich kiad - nád. 
ent - facht . Er 

Zum te - si - tem 
Ver - der - ben Jobb 
Dir ha 
88 í U/J'^ i r P gít - hat, Hű sze - rel - mem - nek su 

wo - ben Rasch ent - zwei, hol aus zum gá - ra, Mert csak 

Stiei - che. Rä - chend j'T ^ i r f ir r 1 ^ r l u/^-'ici-J vol - tam, uj - já szült sze . med su - gá - ra, Mint. mi 

wo - ben Hat Dein Blick, Du En - gel - glei - che. Du hast P ^=^=4 ^=# ^E^ ^ ké - szülsz. a 
wo - ben Ist kö 

ein vet - ke 
Netz und 
i r \r nr r i "r- jar^ egy le'nyt bol m Dein Arm do - git - hat, 
ge - ho - ben, Es 

Slra az: a meg 

fe sei . ne se'r - tett 
Nie - der- if p i r ^^ m ^ dó'n a nap 

das Herz ta - vasz - szal 
er - ho - benl All süt a ki 

mein Füh - len haltvi - rág - 
ist er . wacht ! >>:. r p. i f f i r r i^ f i f f i l^^ f re - pül bo 

er - reicht Dich szüvil - Iá - 
vei. ne Macht-. 
R. & C° 2 79 2 89 ^ h r iTlr^p F i r. Q^r^g g i ^, Q^y ^^^ Bánk, meg 
trachtl Komm, ser. tett Bánk, Ah 
o Banki R'á sér.tett Bánk, ah 
che die Schmach! Rä meg sér.tett 
che die 
ff, r |r!r f ^ i r. r l i^y r'^f ra. szanj 
Hol Me 
de lin . da 
Frau, Zur Me - lin - da 
ne nicht Auf Me 

ein ^ É É É fe te ^ ^ ^ PM' Í Í Í 1 7 ÍÍ I ' Í Í M' r M r^ ^p ma, rád re . pülbo - szú vil - láma, rád re - pülbo - szű vil - Iá ma mert a megbántott nagy 
Bald er- reicht Dich sei - ne Machtja bald er- reichtDich sei . ne Macht,ja bald er- reichtDichsei- ne r inr r ^ 


!tic=^ "■ l ÜjHIl * ._ > ^fp_ jrf r. 


Ä ^= ^ ^ ^p ! »[> M ^ te Bánk, ah meg se'r- tett Bánk, ah 

Schmach! Rä - che die Schmach! Rä meg. sér.tett Bánk. Vár - hatsz szörnyű bo 

che die Schmach, die sei . ne Red' mir #=F P r i fj^^ i J. y iiiff p ff g :t=p lin - da 
Herz, Weil Me . lin . da 
es spricht; Hati ah szánj meg, szánj meg óh Me. 

Er - bar - men, Sei mir gut. Du ^í i:i. i l g,. P ffii I f ^i H ^U ^^ ur-nak rád re - pül bosz-szú vil .Iá - ma 
Machtja bald er reichtDich sei-ne Macht, ja 
5^ rád re - pül bosz - szú vil _ Iá . ma 

bald er - eilt Dich sei - nes Zor- nes ^^ ^ m ^i^s I •dte •=¥ P ^ m w 

^m ^ £ ^ ^ & C9 2732 90 ^^^f i f r K M^ r w^ SZU 

an - ge ■ than ja ra. El in - nen, el in - nen el in - 

hat! Fort von hiert fort von hier! fort von i m^ r Tp r ^ iT r t^i f r í lin 
Hol da szánj meg óh szánj meg, ah szánj meg 

de Fraul Hol - de Frau, zur . ne nicht zur . ne ..:, f V f i f v»r iff'r nf»r u Pr f rád rád 

Macht. Bald pül, rád re - pül, rád re - pül, rád re 

reicht, bald er - reicht Dich, ja bald Sei . ne I .-ti 
# * ^ ^ ^ fei^'£UJ ^ a ^^ f'f \\\^\ V\^) 1 ^^ é /Melinda el.\ 

VMelioda ab. / fe^ ^^ nen in - nen. 
hierl Nur fort I ^ 

ah szánj meg! 

nicht. Hol . de 

1^ W KT if pül, rád re - pül. 
Macht voll Zorn! 
P m üJ h im s k_ ff y ri ^ 
91 OTTO 
REGIT |r, J' I r g V J' > J' j' i j'^ ju J' Ji Ji J' i'U A ^ - p r F f^ Oh szé-gyen im ez el - so lény, Ki-nek pán.czé-lo-zott szi - vénKi.lött nyi-lam ket.té sza. 
O Schan.de was mirwie-der fahrt) DerPfeilprallt oh- ne Wirk sam- keit Von ih.rem kal - ten Herzen É i 

iE V f p ^F=¥= P j i i íTLU^L^Aj f iiS3; kad. 

ab. Ba . rá . tom oh ta - ná - csot adj 
O hilf mir gieb mir gu - ten Rathl 
BIBER nrn-nhhzjotiff^h' ^4w ^ Eredj u - tá na és mu-tass de rült ar - cu - la -tot Kérjtö-le e kel-le-met len per-cért bocsa. na. 
Geht ihr nach und zeigt ein hei. te- res Ge- sichtlFlehtum Ver- ge - bung für das küh- Í ^ / P y 3^ m ^=^ M g g g p r ^ p jD r '^ n tot- Mond-jad hal - Iád, hogy a ma.gj'ar nők mily hű . sé - ge 

Wort. Sagt ihr, man ha - be Euch er-zälüt, wie treu hier die Frau- en (* P R. f.CíTga 92 í^M^^jzttz ^'h n n u sek Csu-pán a - zert tet - ted ve -le e - zen ki. ser. le . tet 
sei'n . Und da - rum habt ihr sie nur auf die Pro - be ge . stellt. Das 
-ir:M^t\-r~rl I f /M 'F p p \ i ^ H' J r T ; Ke.sobba töb.bit bizd re . ám 
Wei - te - re ü . her lasst nur mir. Én majd raj. ta le . szék Hogy a ki.rály. né 
O, irh bring' es zu stand', dass Eurh die Kö . ni 
W }n -y R r'i ir •''n Í r uru^^n^^f¥^ ve-zes-sen hoz-zá-ja te - ge . det 
gin selbst in Me.lin-das Kam . mer führ.' El- u - ta-zás ü - rügy a-latt Bucsu pohart ü - 
Ihrthut.als ob's die Rei . se galt, als ob Ihr Euch em. 
rits ve-le Tar-tal ma bir - to - kom-banvan E-sze' - lye-senbänj ám ve - le 

pfth- len kämt. Ihr Bei.de lee . ret dann den Abschiedstrunk, wohl ge . würzt mit Dem! 
R & C° 10)2 93 
Fog-jad 

Nehmt 1 He-vit.nek e po-rok, 
Und mischt es ihr ins Glas. Ez lesz Me-lin . da 
Dies Pul . ver macht das 
t •'Uf n^ ;ik egy kis al . ta.td,Tedd ne'.ned bil-li - ko.má . ba. szá-má. ra. E má.sik egy kis al . ta.td,Tedd ne'.ne'd bil-li - ko.má. ba. 

Blut er- glüh'n. Das And - re ist ein leich - ter Schlaftrunk; gebt es Eu. rer Schwester ein. 
Majd ha öt az á . lom on. nan el . szo-lit - 

Wenn sie den Schlaf ver-spürt, lässt sie Euch 
ja, Ö . röm-re vál 
Bei - de bald al-lein. mi most szi - ved szo . mo - rit - ja . 
Dann kehrt sich in Lust Eu . re Lie.bes- pein I =^ ^ / ^^/l o m^ R & C9 2792 94 OTTO. ír- tóz - ta - tó. 
Ein Teu.fels - rathi Óh de vedd, 
Ira - mer . hin, Oh de 

ich be . 
F 4-M^ ^ vedd még is kö - szö- ne - te - met. 

folg' ihn und sag- Dir mei.nen Dankl Bir - to - kom - banvagy te 

Hast ge . spot - tet mei . ner 
M mar, 
Pein. Rám a kéj 

Nun, Me . lin mo solyg 
da, bist va var 

Du mein! f^ ^hr jT)^ OT^'t£Li ^fe 
/ p w n^ f ^^ Í ^m ^ j r r H r' r f r f r i T' r r~f~ Li Lf L/ B 

J. J J - j J - j J- j -»—»-= — t- ^ -é—4- •— • ? # . # 5- # Í- 95 BIBER. 
Resz-kess ki-rály-né, im - már meg-dör- du - J«» 
Zitt - re, Kij . ni. giiil Ein l^n - ge. wit - ter drohtl 
Fe-jed fe . lett Bánk-nak bo - szu-ló meny -kö.ve. S ha ar- czodhoz csa-pa, 

Schon naht der Bank, er bringt dich arjr in Noth. Er for - dort Re . chenschafti 
mél - tó gya-lá - za.tod, El- sü.lye-de' _ se-den 

Euch er - geht es schlecht! So wird Bi - her- ach e'n gunynj'al ka-czagok . 
durchden Bank ge.rächt. 
96 
^ I. i ^ ^ Hogy e te-tem fa - g}'os, hogy e szemek va kok S du - gul va óh fü. 
O war' das Au . ge blind, das sol.cheSchmachge . sebn. O war > er. starrt die gJÜ y y yr l W^^ w^ •>J'. t . ^ m 

3.3 I m ' izgi: I s ;=^=w ^ — sr «-= «H?-0 Vt 
fe^=e ^W ^' ^ r i f ^i 1 ^| T- ^J ^^ a gi ne'v, Ö-rök.le' - tem javát, 
ssesWeibI Er-füUt von Dei - nemWerth 
Egy-gjé fo-go' kapocs. 
War mein gp-samm.tesSein. Ugy 

Du ^ö m \ j > t j ^ ^ áE^aá 
^ jö r r 97 ^''1' U f ^r F iff p i j.'i rr •> ji^^^j^J-' jj. r ;; ^ szétom.lál te-hát 
throntest hoch ver.ehrt Stör-het. len é - íe.ted Ugj' el morzsol . ta-tott, ugy 

In mei.nes Her- zensSchrein. Und nun,wasmusst ichschautí! O 
itiíŰiíiiüíík l ^'^^ 
el.morzsol- tátott, Hogy meg részab-ból a ga . zok nak is ju.tott, S hogj' 

Gottwasmusst ichschauril Be - fleckt im.raer.d.ir Ist dein Bild ge . be - ne- deit Zer- 
mégrészabból is a ga-zoknakis jutott, 

stört der Hochal -tar Tnd das Hei-lifi-thum entweiht! It'tt. 
r=& Me-lin _ da e . ginev.'Ö-röklé - tem javát esrygvé fo Me-lin 

Me.lin da 

da, ge . lii-b ginev.'Ö-röklé . tem javát 
teFraulIst mirDeinHerz geraubt, egy gye ío- 
So stirbt mein ^ & iS 
^ ß^.^, -.!P\^ Sfcw^ IS iS ■*-i — $->-f 


-^ 98 
99 
\' ^ J' ^ J hh^ f ^w jT 7 T ji | J' j. |, j> }0fY=^ den ha . tó szent se-ges Is . te - nem 
tnächt-gpr, der das Los der Men-srhrn lenkt Min den - tu - dá-sod köl csönözd ne - 
Er- fül - le mich mit Dei-nerWeis. heit 
W^ Í ^ V F l'-ff p V P ^g ''^ ^^"^ ^ ^ kern,. 

Lirht . Hogy át - ne'z-hes-sek e rút fá - tyo - Ion. 
Zer-reiss den Schleier, der aufs Aug' sich senkt. _ A melyször. 
_, T'nd lass mich 
^^ 

R.4 C" 27fl2 100 
nyün sö-tét-lik .lát ha.tá . ro . mon. 
sehn in Klarheit das üe-bot der Pflicht, Min- den -ha - tó szentse -ges Is -te. 
Am Ho - fe droht der Gat-tin Ehr' Ge 
^^^ r •/ V J' I ^ > | | J' J'ljJ'^^' p- p I ^^P &: nem 
fahr Min -den - tu . dá- sod kölcsönözd ne - kem. 
Im Reich die .Voth des Volkes of - fen - bar _ Hogy 
O 
,t'i,^ P py^V'Pf'- PiT U^i^hU^\ ^n ^^ át - néz-hessek e rút fá - tyo - Ion 
lass er- leuch-tet mich dasRech_ te setin. A melyszörnyun so tét-lik lát.ha-tá - ro . 
, Undzei^denWeg mir, den ich hab zu gehn, Fm 
P v \, r 


mon, so - tét - lik lát - ha - tá - ri - mon! 
a1 - 1er - wärts nsich Rech - tem zu se - henl 


ff ^m ta íía i^tep 101 poco pi'n Leiito. BIBER. HLszenvak nem va - Iái, Helyen is volt e - 
Du wirst dorh zu - ge . stehn, dassich nicht ü - ber. 
szed, tisztán lát.hat.tad itt Ot.tót e's hit.ve-sed. 

trieblHast bei-sam-men ge - sehn' DenPrin-zen und Pein Weib. BANK( dühösen. 
Ah itt vagy, 

Ach! bist Du 
^ P M 'f p i ^r t ^ H M ^r ^ g g g p- -^ EE itt? Nyu gal mam ör . dö . gel 
da? Du Päu-ber mei.ner Ruh! Ki fei . tö - red 
Du hast mein Herz szi-vem.nek rej - te 
um al - len Fried' ge m n ^ fe^^ a ±=i ^•\' T 7 F M V ^f! I r f bp- p I J i_ ■> f? p 7 ke't. Vi - Iá - go.sitsd föl lel - kern ej - je - lét, 
bracht! So leuch.te nun in mei . ne See . len . nacht Kü - löm - ben 
letzt, Bu . be 
R & C" 2 7» a 102 
itt sza-kit-lakszer. te szét. 

red' de an sonst er. geht's Dir schlecht ^t B; iE^; F n M |V , ff p p F 4 Nődnek be-csü-le . tét 
Die Tu - gendDei-ner Frau Re-ám te nem bi - 
War nicht in mei-ner ^'z J^ 7 y 7 \^ V J' ^ \<>' V ^ a ^^ V ■"■? ^-^^ V V F . ^F V P ^ ^2 S: » I - > r Gertrud! . 

Gertrud! n. I v''f"p hmt ^p'ipM p g^^^^^ Oh 
Du zád, E-redjaertrúdhoz, ö ta - lánmajd számot ád. 

Hut. Zu Ger-trudmusstDu gehn, Die hat Dir Red zu stehn. 
lv\v^ pvr f ' -^' r 1''^- ^'^'^''^ ^' P I r »r ^p p iiJ'- ii iEs: huzd be, huzd, ki-gyó-i nyel -ve det, Két.ség ho - ná-ba kerget en.ge.met. 
Schlan-ge! Zieh die gift' ge Zun - ge ein! Hör auf, noch neu-es Gift ins Ohr zu spein. 
M^pl,J r .'mV r r p ip B ) t r p I T p r < h\i'. .3^ Ger.trud! Ki - rály-nél És mé-gis 

Ger-trud! die Kóni-ginl und den.noch 


Oh Is - te.neml 
O gros - ser Gott! 

r\ a^^g^ r\ i^ ^ ^E ÄS R .« C' ti712 103 > V j i U' ■^' p- í! r r i 'T- V j ^ Meg-lop-va a család szent tüz 
Be - stoh-len mei - nes Hau - ses heil' á U'- he-lyét, Az 

eer Herd. Ich ^ ;;/. f/e. ;;/. de. S gi/asi ft'ntpan 
■h ^y^ '^J4 ¥ ^^^^m »= ^m mm ^^=H ^' p r f m nem le-het, Ha mé-gis!- 
kann es nim.mer glau.benl Oh i - genmostmár va . ló vi - Iá -got nyert e - 

Doch wird vie-les auf - ge -klärt, wenn ich zu recht es * j:^=^ 

ü A m [ inn ^^^ rm T^ ;;/■ äe ^m ÉEÍ 5E^ te 
J' i'p- pr r fi Ju - Í ^ vett re-á sikam . lós 
brach -temich mit süs - ser nyel 
Rod'? vi - vei, 
da - hin, Hogy nő-met ud - va-rá . ba 

Dass ich Me - lin - daliess zum 
104 
hoz-zam el. Hi - szén Pe - tur, 

Ho - fe ziehn. Nun wird mir klar, 

3 ha jól em - lé - ke - zem , 
er -reicht nun mein Ver- stand, Ho.má-Iyo. 
Was ich im 
p' j^i'J'-p p7 Mr ' ' ^^^1 1 ^''!'^^^ ^ C ^^ san i - lyes mit irt 
Brie-fe Pe-turs dun ne - kern . 
kel fand. A 

Sie zért küld szer - te 
hat mich aus - ge ■ Í V ? V P 7 \\ V\\f^ fcfe 
^m m psLw ^m ^ Í55S I ''F^F=^ g I ff'f P mT M SEP hát 
sandt m A hon - ba en - ge . met, 

Ins Land, zu schlich - ten Streit, Hogy ad . dig meg 
Der - weil sie er - f=r -y-^'sK^isSjmj mm ^^^ É* i^Vf -^ MF Í r g 1 '^'^' ^ ^ J I Í M' [? fojt - sa itt üd -vös - se - ge - met 

würg - te All raei-ne Se - lig . keit. Ily asz-szony ő . riz meg 
O Gott be- schätz" das Reich te 

Mit 
Ki C9 27fl2 105 ^\^ ff í r ^ir V ? 1^ M tr^-jfffYfTjr-j^ ged ma - gjar honom, Mely ros . ka.dd . ban vagy,S a legis ösz sze nyomAh 

Dei-ner star - kenHand! Die Frau häuft Ver . der . ben Auf un.ser Va.ter.Iand k^ m^ -Í — »^ m m m ^ s fc ^s ^Ä i? ^ ^?^' f ti i i^ ^ pp -i^-1^ ife ^ ^ É ^"^ -St— ^ i' n' ff Í ^^ ^'' g i j > Í _-! El a ki-rály 
Ich will zum Kö hoz! E. leg. té - telt ne -kern! 
nig in die . sem Au - gen .blick A - das - Sek 

Er soll mir r:\ m ^ U ^F V {', t \ ^ ^ m h' ?M^ ^s ^ É r\ f ^E^ ^'/^'•^^^J-^ SÍÉ g^ & LJ J'-^ f" > g' pr f »■ f [ i- f i f pif i f l H f jf j i^ visz . szaEl - gázolt be.csü . le . tem. Hanemi A csá-bi . tot E.lot - te szú- rom 

Siih . ne gc . ben für ver.lor . nes Glück Wenn er sie wei-gern sollt', ich zieh mein gu - tes ,^^'' r W^^} m w — ^ Tm^ : nr*^Hm ^ 1 '"^" ^'^ ^ rt r~^ iíE [^}^}ßiL4m ^±~ p [i ''g- ti ^ I r > ff 'f ^ P= at, 

Schwert, Ciaz ve' . re mos- sa le nőm gya.lá . za . táti 
Und schlag' den Schur . kentot, Der meinWeib ent - ehrt I S ha.lál ha 

Und wenn für ±=fc 3^^*^ 
É t^t ^^ ^^^^ ga^ R 4 C'^ 27fia 106 
me - re. tik e tet . te mért re -ám, 
sol . chesThundem Beil verfällt mein Haupt Ki- ált - ni igy fogok, A ve'r - padzsá- mo - 
Ich nifs in al . le Welt wieschnödman mich be- 
^." HT^jgrr ^ Igg^ fft fligij m m , # >ff- -f^-^ 4'''j > ''P r MT pp-^pp-p 'T p l r ^ ^-ii^'p-y nr 

lyán: 
raubt, ) ^A I - me, a . zért a . dákBánkot hó - hér-nak át. 
Ich ruf' zur Zeu - genschaftdasLandund ich er . klär: 

\fß. "f: t col 8'.' , Mi-vel meg- 
Ichsterb den = ' P- V f ,. \> f I ,.. I» » S 3E3: ^gf ^ i^Ä /6 J ^ iJ 'tf Ű m 

ff ^^ tr^^ É #• p P i^M v7,:^7 fe i ^E ^ bosz - SZU. Iá 
Hen . ker-tod Ne - je 
weil ich gag ^ 

s ne - je gya . Iá . za 

ge . rächt ver . lor . ne 

/O m ^: fifr^ ^^ f W-tftP ^ tipp. 3É Be ä4 i tr r '"' ^ tí=í Sí^ ^T ^^^ ^ BIBER. !'1> vi'U ^ i Í ^2 tát! 

Ehrl Hát nem tu . dod nagy- úr . . . Hi szenpél- da be 
Du for derst Recht vom Thron I Das war' ein har - ter 


^^^r^e i£ 4^»-|- R.4 C9 27fl2 107 '/■li' p yh^:>^'^hY Ai'A> ^^H .ff l 'p P ^'F | f^ szed Var-júnemás-sa ki Varjúnak a szemét. E leg. te -telt no már a gondo.lat bo- 
StraussI EshacktdieKrä-he nicht DerandernAu - ge aus- DuwillstGe-nug- thu-ung? das nennichwirklich 
Zg Tggi-gli; U££^ ^ :r=:K ^^^ 
tor. Mintsemhogyily na. gyot bokázzéka bi - bor. Csorbát ejtvén a mély udvarpo.li.ti . 
dreist. Du bist Re- gént und kennst XochnichtdesHo - fes Geist? Daswürf'ja al -len Plan UndPo-li -tik zu 
•-^'i-" r "^ M h; g i 'f ^^^M--i' M r ^ P i^ ^^ kán E - ISbbtiz Bán.kot is 

Häuf I Viel - lie -ber op - fert man fei - ál - doz.nak ta - Ián . 
DichjBanknoch zehn - mal aufl Az- tán meg tó' . röd 
Ver - ge - bens schärf - test ji ' nn n^ ( "if p m t\i' f I f i L^ ^ m ^^ ^tjiJ^^^ ^ ^^^^ ^¥»r ^ FMFl i r ^FPff Pi'g i r p«i!t is haszontalan fe - ned; meg-tudnakok eb - ben gátol.ni té.ge-det, Vesztó'he-lyet se 

Du Die WehrzumTo-des - stoss. Die Leu-tesindbe wacht von ih . rerSchergenTross . Gewiss^u em-test r^^r^ 


^^ 
tf 

//i/ 
n rg .^ I«- 


^^ 1Ü8 ^n~^fY^rTjr^ 7 :> y i^-t^ti^^^^^^^^^^ fogsz te lát. ni, óh nem ott se.hogysem turh - he - tik Az ily ri _kol . to - 

nur fürsolchBe-gin - nen Spott, Und kämst auch nie da - zu, zu re -den am Schaf- «^ iE ^ # f>' T ^m m. TBffg ^ tt=íí M4 ^ ^^ 1? i^ t. ^f F p- Ti' .^TH-y gg zót. Or-g3'il-ko-lók szók - ták 

fot. Man braucht keinlíoch-ge - rieht. Ti-tok-ban ven - ni át. . . Sö-tét-benmet. szik 
des Hen-kers hat's nicht noth. . . Dichmachtder Meu -chel - 
I BANK. ÍE < 1 ^-p^r MF ^' u í íé-telt ne - BIÜEK. /^ Ah! El a ki - rály 

Ich will zum Kö 

0> hoz! E-le'g - íé-telt ne 
níg in die - sem Au - gen ■ M' nr r ^ ff=í^ fcí fel 

inord El-té.nek fo - na - lát. Ah! El a ki - rály 
im Kerker stumm und todt. Geh nur zum Kö hoz! E-le'g- te-tel le. 
ms. in die - sem Au - gen . I 


r>. h„r-i ^^^ i nnn 


5^ S IÍ *ll ^ O Sf f jTTfF ff FF m v< t tt=i ff K* C'^27n2 109 4 ^'- J i ír M [?• |!^"Tr H' ^ I • ^ ^ keml 
blirkl A-das - sek visz - sza! el . gázolt be-csü . le -teml Hanem! A 

Er muss mir Süh - ne ge - ben, für ver-lor - nes Glückl V/fim er sie ^):,i. . i U-^^t'\f ^pr^H' [;p- p i f i Fr ^ gyenl 
blirkl Ne türj el mocs-kot el - gázolt be-csü. le - ten. 

Ob der dir Süh - ne giebt für dein ver - lor - nes Glück? Ha neml A 
Er wei - gcrt 
csá - bi-tdt e-lÖt . te szu-rom át, Gazvé - re mos- sa le, nóm gj'a-lá - zí csá - bi-tdt e- löt - ie szu-rom át, Gazvé - re mos- sa le, nóm gya-lá - za 

wei - gern sollt J ich zieh' mein gu - tes Schwert, T^ndschlng den Schur-ken tot, der meinW'eib ent ^^ ^^^' Pr P^p- | 4r > Pr^ y i pi pr P' p r ^ csá- bi-tót e.lőt - te szur-jad át, 
sie ge-wiss, doch/ichst duk:ium dasS(h»ert; Gaz ve . re mos - sa le, nőd gya Iá - za 
Mantrifft dich fiu - her, eH sich dein Arm be 
r i • í i^ ^>Jl Hi > p^ ^ Sha-l;!l ha mé - re-tik e tet - teme'rt re -ám, Ki.ált - ni 

Tnd wenn für sol - rhesThundem Beil' ver-fállt mein Haupt, Ich rufs in tat. 
ehrt. j=l ^i p l P;-P-g[ r ^- i^tpi'l^ ' iW i -h — *- tát. S ha-lál ha me' - re-tik e tet . ted-ért re - ád, Ki.ált - ni 

wehrt. Dem Tod ver-fiíllst Duwohliind Du ver-liersf das Haupt, Dochtief im 
R. A C" -n^i 110 

igy fo-gok a ver.pad zsá-ma.lyán: 

al - le Welt,wieschnödmanrnich be - raubt I - me 
Ich ruf a - zert a.dák Bán-kot hó - hér-nak 
zur Zeu - genschaft das Land und ich er- azt fo.god a ver-pad zsá-mo - lyán: 
Ker - ker wird das Le - ben Dir ge - raubt . I -me a . zért a.dák Bán kot hó _ hér-nak 
Man macht dich stumm und kalt Und niemand hört dich 
S - Co/ 8'"- 

U -i>j 
L^e^ f -^ '<■ 1,'^i y '^ ; l^1Í ^^ át 

klar': Mi-vel meg . bosz . szulá 
Ich sterti den Hen - kertod) ne - je . 

weil ich ^>^hp ''F PV WV i 'r T' f r f ... Í át, nó . hér-nak át, Mi-vel meg- bosz - szulá 
mehr, ja nim -mer-mehr, du stirbstdurch Meu - chelmord ne- je 
dann räclf 
4-j^ W^ ^ ^ r r r i r f E? ne- je gya- Iá . za - tát bosz - szu - Iá bosz . szu . Iá gya-lá 

ge -rächt ver - lor' - ne Ehr' Mei - ne Ehr'l räch - te ich, die Eh if- r^rrT^ S ne -je gya-lá - za . tát bosz - szu - Iá bosz - szu - Iá gj'a-lá_ 

dann räch ver - lor - ne Ehr! Dei . ne Ehi' rä - che dann die Ehr' 

8- r\rr\ iimiiü j f r f l-^K^ l l ^ s^ ^ /^ ^ ^ f V i S ^ ^ ^ COÍ S"'- R 4 09 2792 ./^ 111 g^ B -za _ tát! ^f^ i^%" r r g I IS . za . táti 8. fefe## jTir^ M 


^m JJLJLJul -> ^ ü LJi ii^ «->r j i 4 < 1 4 -o • — # 


v^mm m m M fe i^ ^ j k^'-jo j'-} ferf^J^M ir^ s í^í 
Ml^U^^J- J ^'-^4^ Felnyi.tot.tad a sze_mem,ezt te-hát en nem te - szem. 
Du hast mir das Aug' ge - off- neti ich wer.de Klüg.res thuni 


í3^ m Si tefe ^- p I r u i-ut^^i=- iSEl Szólj, tánmeg se-git -he.tünk! Oh be - szelj I 

Sprich, ob's wohl noch Hil f e - gibt? Gibfsnoch Hil-fe? Je. 
Ich ^ í vfíirnyií n t > r-a * Ta . Ián je - rünk, je . 

Viel- leicht I So komm, So R, * ro jToa 
m éj-ir g Mir p^ l r- ú-ir M' Fir M Me'g csak egy-szeróh Me - lin - da Hadd ra 
Fas - se Hoff.nung, o Me - lin - dal Werd' in gad.ja-lak ka - rom-ba! 
Dei - ne Nä - he drin - gen 
r cj I r H' ^^ ^ p p y y Oh mi . kent fo.gom ka-czag- ni azt 

Dich ent . rin - gen all den Schiin -gen, Die a gyá - va her - cze . get . 
Ver - rath um Dich ge - legt. fei ^ t 
b *? ^ */ 7 ^ V P mm R 4 CO 2732 113 É ^^=1^ Es 

Kann ha hú - so mat le . rág . ja Gert 
mein ArmDicherbt um . schiin . gen, Bist ^ '1 J i' h )^ rud, e hon vi - pe - rá - ja, 

Du si . eher und ge . bor - genl 
^^ r [; i^B fii"^'^ | j~ ^-^ h'J ^m Cson 

Xacht to - mon is el.vi - en . dem ül 

und Mor-geu für Dich Sor . gen Wird dö . zött hit - ve . se . 
ein Herz, das für Dich P p I [7 [7 ;; ,1 I fEE^^ Í l "? P p 
m r ^ i r p^' hr p met 

schlägt . ^ ^rr\ Me'g 
Ich csak egy . szer óh Me . lin 
be . frei Dich, O Me . lin r i r n^ da, 

dal í rgtüfgtfi i^ 

m m ■i U4 Hadd' 

Will ra - gad - ja- lak ka- rom 

mit kräft' - gerFaust Dich schir F '' If £/lf' Fr F ba Oh 

men, Soll Uli - kent fogom ka- 
te auch ent-ge - gen- 
JMf M mK í IÍ í f czag 
thür Azt a gyá-va her-cze - get, azt 

Mir sich ei - ne gan-ze Welt. Si a gyá-va her-cze. 
eher tot- ge- trof-fen Í r r f |f r Í i p F p F s :^ y 


»=e Í ^ i^ 
r^f^ fei Ö • f I^EEÉ *0 ^feä ^ get, azt a gyá-va her-cze - get, 

füllt, Wer sich mir ent . ge - gen - stellt 1 azt a gyá - va her - cze , 

Wer sich mir ent - ge - gen- m^ 


i P i' i' ^ 
m 

sf 
r\ ^ ^ lF=i ^ 9 — * — —'. ~~ ^^s i ^ m ^ I r> Ö 115 
FINALE. Allegro poraposo. 
( ;n,i,]i,; ,-fff pt^f n ké 
116 GERTRUD 
Most el- bo'-csá- ta-lak ne - mes ven - de - ge-im, 
Nun seid in Huld undGnad' Ent - las - sen, ed - le Gast' Pom.pá-nak fé - nyi-töl csil. 
Doch auch für künf-tig lad' Ich m ^ Í ö ^r ' i 'f p M r ^ I M F '^ ^' Y r^ I ÍÉÉ^ÉEf lám - lő ter . me - im, 
Euch zu fro - hem Fest. U - ri szá-mo - tok - ra le - gye-nek ki - tár - va 
Mei - nes Schlosses Hal - len Stetín wie heut' Euch al - len 
S s p- Jnif ^MfT P í PHN- Más-kor is mi-ke'ntma, é -des mu-lat -ság-ra. 
Je - der zeit In Gastfreundschaftwohl zu Ge - fal . len , CORO. 
SOPR. ^^^ TENOR. f i i I El -jen a ki - 
Heil der gros-sen :' h j> ji m^ \ 


BASSI. ^^^^^ sf 
117 \) ^ i'-^ i" J^ / ^ nn ^ 
rály 
Kön' Száll -Jon üdv re 
Ju . bel klíing er J' M M P F í P P m í M í í ^ r p M -M-f \ ^ j ^ j ^ eXtr ~^ a ^-.p^n^rs^ T?^ -PT] p i i' •' fifm ^ ÉÉ 33^^ há . za E - des mu- lat - ság- 

Hau - se ['iis zu Tanz und Srhniau. ^^ #=ff i;^ ^ ^ p MM^ ^ p 7 ff y F í^ ©í iÖ s 
fi. & c° avoa 118 MELINDA. ^'- pr p r r IP ^ p r lí r ^^ ^ i V^r ^f^ É-des mu.lat - ság ezt mond ha-tom, 
Gastfreundlich seid Ihr, wie ich er- schau! Kö.szö- nömne - ked nagyasz - szonyomi 
LasstmichEuchdan - ken, hoch-ed - le Fraul ^m !>'' •, * - ifTr-,^ !'' I » i ij-^h V j ^¥^ ^ pÉ jth^'i^i^ m ^=^ 


^^3 co//. 8' ^'' F r J^r r i'n^r -^ n^ r ^t r i p p r - Hogj ál - tal lát - tad mi kentne . kein 
Nahmt voll Pe-sorg - niss hermichzur Hut Magánybanlak- ni ILlem-te -len. 
Ein-sam zu ivoh-nen thät mir nicht gut. ^^f^i:^'J1^^, ,i^lj3i^l''l^J"J^'^|•■ ^J^ I 'J'\} ^ ^=¥4 7 jiy =^ %^==^ ^^^F^=^==^^^=^ -f--^ --T^ ^Tl^ Oi^ ^ ' ^ ^ J P ' F 3 3 FT ' f 
PP^ nj (? j g nak va - gyok ne-je; 

nus eh - li - chesWeib Ki - rály ud-var - ban 
Drum' nur bei Ho - fe .<< F> y^ f^ in •> u j j u r ^^m 
Í r f J m An -nak he-lye. 
sei mein Ver. bleib. Szer-zél is né - kern al - kai - ma-kat 

Man war bei Hof auch mein wohl be-dacht: ^ ^^ Ét 'n . er} ^ 
i^^^m^^^m R. 4 09 a7n2 119 S^í \n p r i tn m Mu-lat - nom ez - zel, na. gyón ma . gamat. 
Drum'hat derPrinz stets den Hof mir gemacht. Hisz itt a her . czeg 

Hielt vor den an - dern 
if j H r 0—ß ^^m *^ p^ mon.dá ma-ga; 
Da-men michwerth. E-gyü - gyü-ek - ben hi- ány va-la. 

Ein-fält' - ge Fraun sind hier mehr be-gehrti 
\' ß ß ß ^ H — H É - des mu.lat _ sag 
Gastfreund - lieh seid Ihr, aztmond . hatom. 
wie ich erschau! Kö - szö . nöm ne - ked 

Lasst mich Euch dan . ken, 
GERTRUD 4^'' n ír t'i' l i'i'J'i' ^ ^ vf I p ^ j- pV ^ nagy asz . szonyom! 
hoch. ed - le Fraul Mi vak-me-rö be - sze' dek han - goznakaj - ka-don? 
Hast Du für mei-ne GU - te Auch Un-dankzum Ent-gelt, ( 


m 
^H'- J^!^ f r 
R. & C?Ü792 120 
feffg^ Ne merj tá-voz-ni in - nen! 
Dubleibstwpi-ter- hin auch hier ,^P^ :^ ot^ Viszszal Pa - ran - cso.lom! 
So lang' es mir gP - fälltl te=^ ^^ ^^ ^ 

bi I 

^ ^#* 
^ 1? » 7 a 

4=w tv sf\ \ — ^^ ■=r 
Az e'g meg-dör. du - 
Aus hei-term Hirn - niel iE ) ■,' j:!.; ^ rg W • •" 

le, Svil - Iá -mát sujt.ja le, Hogy a föld ke -be 

fiihrt Ein Bliz mit schwerem Schlag. Des Fes - tes Freu - de ^^ 7 f. ^^ ^^-^ ^'>^" t V r^M^F i^r ^M f V r ^^p n F ,^ t ^ V l I . ^ I •w ^F^ ^-t — g Z' quasi pizzi. 

V ^^ t ^ i£3 le, Meg-ráz.kó -dik bc 
kehrt Sich nun zu bit - trer 

,j ' J' J^ J^ ^J' i^ J' J' J'J' J' P ^ ^ s 1p. 
KJac: ^ ^ ^ o ^ /O- i^ 
121 MELINDA. GERTRUD. OTTO. PETUR. CORO, ZONGORA. í kt Andante. ^" 1 '' '■' M r- ^'' ^' J i ^Jj c : r ^-?t: ? j^ r r ^ .'' ' i^h^i Oh hol vagy, oh Bánk drá - ga fer - jem, El - hagj-ál ö - rök . 

Woweilst Du BdiikBan, Gat - te viel ge - liebt? Wa-rum eilst Du É ÉEte; KI.' V, 1 I M^ l^V (-. 7 '^'-A^i^' 7 SOPR. l^''i,^ti 7 TENOR. ^ BASSI. 


Andante. j^^^ v'i.V(j i' r-p-plH f JiJ i ^ JJ' p plJ^yjJ^^ ^ Hah,ini tart-ja viszszamergemhogye vak-me-ró- re önt 
Wel-che Kühnheit son-derGl(irhen!Dip.se Frau er-bostzeigt im V - [ ? j HF^H^^f^ Már csak-u-gj'an ha-ii)-at.ló - ban 
Mein Zielnirdnicht erreicht Ah! sie ^ [ ! f íi p?[; í ^^ Ha Bánknemjön, nincsen ki rajt 
Vi'eT ih - re Ehr' be.wahr,' wo säumt t rff^ Sér-tést ej . 
Ihr Trotz hat Ä ppH^ Í J^V j^Tl^^ ^ V JTl i' ^ teE^ Ä P V i^V >!, j^ R.4 092792 122 h\^ j^yjy.ti I - > F F'^^^i i^P P ^ f l Pvf!v^pv> re en . gem. 
nicht zu mir? Ne'zd a ma megmérgezettnyiltmily gyorsan re. pül fe - 
Zu der Gat-tin,wel-che hier Ge-fahr um.gie'bt?o eil' Dich 4^^i\?j-'j>ir ^J'J\j-i.uj-i'^'>Ji-j' i /^'''^''^j^ sem,önt- sem.Mint kis ki- gyónyújio.gat-ja, MeV.gesful-lánkját^érgesful-lánk-ját e'n fe - 
Trotz die Kralll DochmeinZorn wird sie er - rei-chen, Ih- re stol-ze Tu gend muss zu Fali', ja, muss zu jvK^ >^pj'7£ 'y^-ihf^ re - me . nyem 
wird nicht meinl Sor-som el . le.nem^ogyczé-lom 
DieHoffnungsinkt,MeinPIan nie ge - ■J'l,l'l> J' ' v[?-> ig v^P í Pl^hfvF íí se -gél -jen. 
er, der Banki Megse'rtett nő, kin du_longszi- 
Werret.tet sie?schütztsie vor Ge - ¥''Ai^i^ ^^ te vakmerőn, 
was strengverpönt Ki . rá - lyi sze 

Die Kö - ni - gin hK^^y^nn ^ í^^'^^l?? ^ ^^V d^-fh^^ ä l í^fvF^P \ 
R. & C?a792 123 pKTry^lQt: iic/Cr i pva'v ^ F i ' rrH'' ^' f Q lém Jöjj ver-senyt a gon - do - lat - tal, Tartsd fel azt e - rőska-roddal 

eil'l Mich schij-tzend sei zur Stelíl o eil'l o eil' wie Ge - dan-kénflug, so k^ ^ ^ ^'' J i'^> f^^s^ űt± ¥=« lém. 
Falll . E mosoly-gó nyájas angyal . 
Sie ward mitFreundlichkeit verwöhnt , Azt vélnéd 
Nunseh ich i* j_j^7) i t vPífFf fTlpF F^^F ír ii;'v7^p^FF ^ er . jem 
lingt! Mily harag4ánggallö.vel-te pil-la-nat-ját én fe.lém, A megsérte-tettkis 
Ih-re Au-genschossenzoi^nig Bli-tze oh-ne Un-ter-lass, In deiiMienen könnt ich ^ ^ S£ P fi;i?[! V UT [í f l piY) -r ^ ffi vé - ben 
fahr? EsBánk nemjön, hogy bó'sz ha_rag.gal 
Werhilft der Frau , die mandurchTrugverräth? * ^ 
boszszutáll- 
Es säumt der S S£ i H'~V^ me . lyen. 
höhnt. Oh ég! 

O Gott! ^V J > ^ ^^^ v%h> J^ ^J^n ^ ^^ =i^ i \>T ,fn - w 
ft ^pf ^^ 33; Ä i'i^ 


f s t* r> ^LEJ R.& C9 2792 124 

oh tartsd föl oh Bánk 

schnell, so schnell, o Bank _ ! ah tartsd. 
1 o Bank hogy szárnyas an.gyal 
mich von ihr ver.höhntl A ki 

Ver - höhnt gyo' ful - Iánk 
I doch büsst - föl, Kü. fe. 
sie an-gyal, a meg-se'r-te- tett kis an - gy^li ^^ - gya^l Ha- an- gyal, a meg-se'r-te- tett kis an 
le - sen die Ver-achtung nur und Hass jon e'rcz ka-rok.kal raj - tok _ 

Bank, die Ra- chekommtzu spät. an 
Hass raj 
spätl PP 
i ^ f a w tok hosz. =f=^ É Oh e'gi 
Gottl j ^\)' i ^._i'm Oh 

o 

PP egl 
Gottl Oh 
o egl 
Gott! Mi. 

Was r p Et m ^ 
R & caioa 125 j^'' i > Fv[7v^^^fV | f~p i > ÍÍ icü 
lön . ben se . bet nyit _ 
eir zur Steir, o eill hit-ve . sed 
Schütz'deln Weib! nek V ri'-'r^'V r ^F ip F H' H^' J' \^^' M ^ lém nyuj - to . gat . ja _ 
dies, siekommt zu Fall'. Si-me ne.vel-ke - dékfölkro-ko - dilus-nak te. jen Si. 
Die stol-zenGrossen diesesReictíssind mirnichtwohl-ge-sinnt. In j^'' ! ''' pfv^í^-^ 3?EÍ ^^m rag-gal néz fe - lém . 
lag drin nur der Hass- Té.tó.vázva ál-lok itt, 
In den Augen lag derHass v^Whht->h \ 'l^^'> i \ i V F Fi ^i Í |gi Í p 'i f t szut, raj - tok áll - Jon 
spät, spät kommt der Bankl Mint ri.asz.tottár.va gerle, ah szegény 
Dass man hier zu-rücksie hält^asschafftVerdacht 
lessz en - nek ve 
wird das End' nun ^^^^m ^ :é g3_5__5. ge, mi-ke'p. 

sein? das End' ^ ^ ^ J i'iJ »» 
128 
hü szí . ven 
Schütz dein WeibI ah 

AhI se - bet nyit, oh 

rett' ihr Heill Wo j^V^ r^H' ^'í ^^' \}'^' }jy^''\^''^''^''^'\U'^ me ne-vel-ke . dékfol Kroko - di.lus-nak te-jen a szi-sze-gó' ki - gyó! 
dessein Lächeln die-ser Frau die Her-zen all' ge-winnti Doch bring' ich sie zu Falll k^== ^ m > ^ pp l M ^ J'i^^^í^ l p^^^í^ Nemtu-dommit kezdjek e'n u - gyan mit kezd-jek én? 
In den Au-gen lag der Hassl Ich las dort nur den Hassl ■>-i, i vt. > vFrPlifPnM F FhpF''l-''^F^-l"' FP I 'IJ'^t vár-ja himét az árva ger-le, ah szegény vár - ja hi- mét a sze- gény! 
denn siewirdleichteinOpfer fei-ler Nie.dertrachtl Es säumt der Bank zu lang! t i^ ^ t^l^ii"'Ji'' m m W 1) 1 ' "^ ' I ' ^ #=» hogymi 
o wie kép vég- zó' . dik 
wird das End' nun majd. 

sein? ±* i i>rf r^VFV ^m g^^ ^fe HS 1* m ^ ^ i ' 1 ii'.j'U' #• #■ n^^^ ^. 4^ ^^3 

^ ^ R 4 O 8792 127 ''!.'' ^- i'l> ±=± ÍJ ( j i"_J I j'?Jl (t 7 f V Jm > ^ P holvag-y ohBánk drá - ga_ fér . jem, El- hagj'ál ö - rök - re en - gem. 
weilst Du Bankban, Gat - te viel - ge - liebt? Wa -rum eilst Du nicht zu mir? ^ p M Í M' ^^' ^' M I ^'"^^' ^" ^'^ J'"'' ^i^^-^^ a !* & ^S Hahmi tart-javisz^szamérgemjiogye vak-me-rö - re önt - sem,önt - sem^Iintkis 
Wel-che Kühnheit son-derGleichen!Die.se Frau er-bost, zeigt im Trotz die KrallDochmein 7 [; ;; p l (y?p p-^gMJ^ip> M Márcsak-u-gyan hányat -ló - ban re - mé - nyem. 
Mein Ziel wird nicht er-reirhtl Ahl sie wirdnicht meini -^^y (T p l p?!? hh^J^-^ i J'v?^ S ^ fe HaBánknemjön nincsen ki rajt se- gél. jen. 
Der ih - re Ehr' bc-wahr, wo saumt er der Bank? J^íjjj s E ffl^ * k^ m Ser- test ej 
Ihr Trotz hat, te vakmerőn 

was streng verpönt t p^i^J ' f \>yMn 

R,* C"a7flS 128 :t:Ífa '"^ Molto menő. 
Nézda mamegmérgezettnyiltmilygyorsanre-pül én fe - lém. 
Zu der Gat-tin.nel-chehier Ge-fahr um-giebt, o eil', eil' hier - her!_ é''^' r^- Ji'jgjjjP' Ji' j' j, i j>>^»Jv)i''i^ j jM w Ki-gyónyujtogatja mérges fullánkját^mérgesfullánk-ját én, én fe - lém. 
Zomwird sie er.relchen, Ih.re stol-ze Tu^gendmusszu Falll muss zu Fall' zu Fairi. V í H i^^pvffvr iiV^-L J^^ ^ "^ ^ Ha-rag-gal né - zed kis am 
DieHoffnungsinkf,MeinPlan miss gyal. 

lingtl. ^S vVp n^^^g-^^^^iw^' ^^ SEÍ ÉÉS Bánk állj bosszútpánkjer, bosszút 
Wer ret-tet sie, schützt sie vor Ge állj- 

fahr?! ^ Ä > ^^Vjjjl ^ i 5Ei * i fe Ki - rá - lyi sze 

die Kö . gin ver me 

höhnt . ^ lyen . S > Frrg Ei /O SS > ^>j'vjiji l hi,^ s ^ E3: E^ \ BsLnkjer, bosszút állj _ 

Schützt sie, Vor Ge . fahr! Molto raeno. 
H. *C° 27S2 129 V aSOPR 

^e E ha . zamin . den 

Du uns . res L an - des baj 
tu no . ka véd, 
gendreichsteZ ier I ^m ^ ^ f^ J rv, ^ mm * ^^^, ^^.^ rp^-f^i: ^ T r 
R * C9 27»a 131 
E - des Bán - kom ve'gy 
Theu . rer Bank, mein Schü ka- rod-ba 
tzer,meinHort'l vig;y ma . gad - dal 
Führ' von die - sem 
^ i^ ^F^^ Sze'p 
Schön' Me lin da 
da, ne 
muss legy 
die ^ JÜL Sze'p 
Schön' Me 
Me lin 
lin da 
da ne 
fas légy 
nr^n - 
132 
csend 
Ho í la-kod - ba , 
fe n;ich forti Ott nem á - rad 

Narh uns' . res Herdes en-nyi pompa fe'ny, 
stil-ler Ein sam-keit, Í ^^ ko 

Hul szo - ru, 
di . Kungl A 

Fest ha ta 
Fel lom ff I*- szo 
Mei wm^ mo - ru, 

iie sein I baj no 

die k..d 

hü(h nak 

str \' ^ szo 

fes Ö mo - ru, 
ten Muth, TTns ha 

res za 

I.an min 
des r=^ ^EE^ 4^j=^-H ^ r-^ szo 

MuthI 
mo 

nur ru, 

Muth! ha 
Miilhl ^=^ -f-H f- ÍF=^ za 
Du P i i r i i ^r i i l ^ a \ 
R. 4 C9 STWa 13:í 
Ah, de 

Wo unser Bán . kom szi-ved enyém, 
Glück noch wie einst gedeihtl i ^^rr-f E . des Bán . kom 

Theu - rer Bank mein 


Kj.ULL.^z^ IJrjLji ^ nak érc ka . ra ved _ 

steht mein Kö - nigs . thron . m Csil . la - gom-ranem 
Nicht küni. mertmirh des fA J'^ \ \tM^rjr e - ros 
Zier die ka véd Lands. S^ ^^^ £^i hom . lo 

Oh - 111- kod-ról o . 

Schutz ble-ibt Ö& den 
Tu baj - no 
gend ka 

Zier . véd viol cresc. . hom - lo . kod- ról o - 

Tn . garns Ed - lo 
fff seinpre marcaiissuno 
col 8'" adbil R,4 C?279ii 134 ^ U ^ ^ pg vegy 

Schutz', É ka-rod-ba, 
Du meinHort, Vigy ma - gad - dal 
Führ von die - sem csend 
Ho la . kodba, 
fe mich fort 1 Pf^** \,ß^F ff g száll - hat bo.rű; Csil . la . gom-ranem száll - hat bo-rti, 

Volks Er-bitt-rungl Nicht küm.mert mich des Volks' Er- bitt-rungl P=ft -^ r- 'ff Í' r i=ii m szol 

sie szol 
stehh Jon a bú, 
ganz ai . lein. hom - lo - kod. rólo 
Oh . ne Schutz bleibt szol 

sie Jon a bú, 

zu Dir treul hom . lo - kod - ról o . szol 
Un - garns Ed - le sfeh'n Jon a bú, 
ganz al -lein. 
jon a bú, 
zu Dir treu! 

col 8'". R.* C? a7n.i 185 ^^ r ^-fQ Qr 1 ^^-^'^' h^r ^ ^ 1» ^ ^Ä Ott nem á - rad 

Narh uns- res Her - des en3-nyi pom-pa feny. 
Stil - 1er Ein-sam-keitl 
j QOr 1 ^^:^'' ^^ A de Bán - kom 

Wo mein Glück wie ^^^ ^ fe' . nye ö- rök - re 
Halt' das Land im ég ö - rök-re ég. 
Dru-cke har-ter Frohnl gfe^ fé - nye ö . rök . re 
Hai . te das Land 2ri_ Mm 7UUt ^ S láng sze . rel . mem, láng sze-relmem tiéd, 

Bald zer - reisst ihr sprö-der Tu-gendkranz . Bán - kod szi - ve, 

Un . garns Ed . !e Bánkod szi. ve tiéd. 
neh-men Dich In Hut : 
láng sze - rel . mem ti- 

Zer - reisst ihr Tu . gend. 
Bán . kod szi - ve ti. 

Ste - hen treu - lirh zu É^ m SZÍ 

Ed ve 
le Bán . kod szi .ve ti- 

Stehn ge . treu - lieh zu r r 7- ^ i ^ i' n\ m p K r r i^r , ' í^i EÉ^EEIE^Ö^ FTTt col. 8 
IHO i =^ 

szi 
einst vedenje'm. 
gc-dciht , Ah Bán 

o Ed ff V «y f = 

\< \^ 

kom, ah 

ler, o ^^ J^' -/ ^ J^' -^ \ 7 V^^ ^ J^ 7 7 /' ^ eg 

P'rohn . - rük 
in Frohii . ö . rök 

in Frohn re, m -f^-^4-4^ ^ 1/77^ 3 P 7 7 g ^ sze - rel 
ihr Kranz 

1^ mem, sze - rel 

ífT - rei^stl á r- mem, sze 

zer ^ é ^^ 7 7 _ ^==¥= -^^-7- ed_ 
Dir, Ah Bán 

Wir steh'n kod, te fp'r 
zu Dir jed, te 

wir fe =^=F -^^^^ =7=^ P^^ ed 
Dirl Í Ah 

Wir 
P Bán 

stehn küd, f(>'r 

Dirl jed - nek 
wir P 7 7 - ^ ^=F 7 7 ff ^3 ^^ ?= i -^—7- ^Fi ^7^-r *\ Ä f 1=1 *^ j=y= i-^ ;j^-^ / * ^^^ p_J7f]^^ä^ M^^^P^ r r R. » C-" 2792 m. í V Y í 137 1 SZÍ 

Theu ved nyem . 
Bank_ fff ^í= T^-n rök 

Frohn ^ rök ._ 

Frohn _ f~T-W fff^ rel 
reisst S^ ti 
ihr ed _ 
Kranz. -^ ^ fer 
stehh ied ti - ed_ 
zu Dir. 
¥'!• \' ' \ \ WálMlli^^ ^ fe 
R.4 C0 2792 138 
é & &É^ i EEs; m i ^^ 

RECITATr\^. 
GERTRUD. 139 <Wv^n FF IllfvJ^^p J'JiJlJvJ7p^ -Jl| ,J v JiJ ^ P ^ Emeg-fe-led-ke - zest igy el nemtur-he - tem, Egyhe-tig nem sza . bad lát-nod te-kin-te . 
DuhastDichgar zu schwer Ver-ges.sen al - 1er Pflicht.Vier Wochen siehstPu nicht Meinhuldvoll An -ge . I I ^ ^ L. ! MELINDA j^HFí'í i r^f^í í'h^^H í^í'Fi^r^i'^ ' ö tem! Amint pa-ran-cso-lüd Szavad tör-ve'ny ne - kem, To- led bár mentne meg Ö-rökre Is - te - 
sichtl Ichbin die har - te Buss' Zu tra-gen gern be - reit. War ich zu glei-cherZeit Von die. sem Hof be. 
I \^ r ^ nem. 
freiti i^ ^T Í Í Í r i^ ^^ ííí^^ííf j'^i'i'j A vi , ga-lomnagyonbú - 
In tie - fe Trau.<>r kehrt sich San végződik el. 
all die lau- te Lust. Komor sej - te'-sek-kel te . 
I'nd ban.ge Ah-nungfülltder likmega ke-bel 
Pa -tri - o-tenBrust ^ ^i Í Í Fi Í Í FFÍ F Í* -^hJr^-ivjr+:^ i'iiiJ'- PP t>:^ j Í r r ^^ ^^^^^^^^ • ■ W ■ j j. Ilyszörnyü-se'.ge.ketnem tuchet a ke-bel. 
DasMass ist volUlochkommtderBanknochimmernicht, Bánknemjön^ybosszúnk magunk ve'gezzükel. 
So hal-ten wirdennselbst einfurchtbarStrafgerichtl ^ f r fj-r^' 
M: f=i : p^ ^ ^ft p ^- ^-i ^ ff=l p 140 r\ w — f r h n\(r, rj> EE^ A mint 
Zu niei pa - ran - csolod, Sza . vad tör - vény ne . kern 
den die - se Frau bin ich gar gern be - reit _ r\ ^ É Í ^ Ezt el nem tur- he -tem, . 
Der 'itol-zen Tu-gend Trotz. iO ^ ^ p^m Da-czát mi . ne'l e-lubb ki - en-gesz - tel - ni kell, . 

Ihr Trotz, wenn er dem sü . ssem Schmeichel- wort nicht weicht . P /O ^m ^ -^-^ gEÉp nem tú'r.het a ke . bel_ 
Tnd kommt der Bank auch nicht . ^ A rr^- '^ ^'J _ ^ J) ^ji 


\ \ ^ ^=^ ^ f Ahl A vi 

In tie 
\ ga - 
fe lom nagyon bű - 
Tniu . er kehrt sich San vég . zó'-dik 
all die lau - te w^m ^^ 
in Í feEfeS V V ^ p i EM \ bú . san vég - ző-dik el._ 
Zur Trau - er wird die Lust ^ CofS" 

j.^ ^vi ^ II a ^ i^ m «r r 3 ^^^1=^ 1 ^ My Í ff j' j> ^ ^ R i C? 2 79? 141 V i! r í^ M ^ í l y ^' ^ ^ > i[ fr ii^ ^ Tö-led bárment.ne meg ö . rök.re Is -te-nem. 

War Ich zu g!ei - cherZeit von die- sem Hof be-freitl Amint pa.ran- csoJod Sza- 
Zu mei - den die - senHof Bin j^ Í f F l ^-» ^^i J' l ^' i i -^'^' i'M'^~>~^^ J^i^' ^ 1 ^ Egy hé . tig nem sza-bad lát- nod te-kin-te . tem. 
Wirdbald ge - bro . chen sein, wird bald ge . brechen seinl E meg - f e - led - keze'st így 
Sie kommt durch mich zuFalllUnd ^ ^ r i i ry .MHY ^' i i i ^''^ ^ \ V Pi^ ^ cze'-lom 
So wird ste bo - szú-dat csak igy e'r-het-jük el. 
Ge.walt ce-braucht und so das Ziel er- reicht. Da-czát mi-nél e-lőbb ki- 
IhrTrotz, wenn er dersü.ssen U Fif ^ F MM P T P m ^E^ Bánknem jön igy bo . szúnk ma - gunk ve'-gez-ztik el. 
So hal - ten wir dennselbst ein furcht-barSraf-ge -rieht! Nem 

Und ^^ ^ ^^j-^ ^-^ ^ i ^^ ^^ Ko.mor 

Angst - vol 
\ sej- 
le te' . sek-kel te 
Ah - nung füllt der lik meg a ke 
Pa - tri - o . ten bel. 
Brust . ^ A vi 

Zur Trau 
A ga. lom nargyonbú . 
wird die Lust! Zur 
•A ^ Jt?=^ ^m p^ w^m Ilyször - nyülse - ge-k^ Nem 
ennBank nichtkommt wir hal- ten 
Bánknem jön igy bossziínk ma - gvmk ve'-gez-zük el . 
WennBank nichtkonirnt, wir hal - ten selbst das Straf-ge. rieht. Nem 
Wenn 
142 
vad tör- vény ne - kern, 
ich gar gern be - reit. ^ A í í ^'J' i j To-led bár ment- ne ö - rök-re Is - te - nem. 
War' ich auch all. zeit Von die. sem Hof be . freit! 
r Í I M p t J^ ^ ^ feÉ2 el nem tur- he - tem, 
der Tri - uraph ist meini en-gesz-tel- ni kell. 
Schmeichel- red'nicht weicht, §M Egy hé - tig tilt-va lát . nod te.kin - te - tem. 
Der Re . bei - lin Trotz Wird bald ge . bro . chen sein! 
Cze'.lom s.te bo . szú - dat Igy e'r-het-jük el . 
So wird ge . walt . sara der Wün-scheZiel er - reicht. 
n jm j^ j> j) ^ ^ ^ tür-het a ke- bel. 
kommt der Bank auch nicht, 'p#^ Bánk nem jön, igy bo - szúnk, ma-gunkve'g-zük el. 
Wir hal - ten selbstselbst ein furcht. bar Straf, ge . rieht! 
m ^M ^ san vég - zö-dik 
Trau. er wird die t k Ko-mor sej 

Angst-vol . le té- Sek - kel 
Ah.nung er . te - lik a ke 
füllt die ban . ge bei, 
Brust. #^=^ m w^^ 53i ^ tür-het a ke. furcht-bar Straf, ge 

^ K Bánk nem jön 
So hal . ten igy bo - szdnk 
wir selbst ein ma-gtmk vég- zük 
furcht-bar Straf- ge . el . 

rieht! Md ^^ ^^i ±3i tür-het a ke . 
Bank zur Zeit nicht Bánk nem jön igy bo . szúnk ma.gtmk vég- zük el. 

So hal . ten wir selbst ein furcht.bar Straf . ge .rieht! AI m mti 
^ B ^f EEEE # '".iFffMjL/ Lfli m Í ä»: ät I ^ R.4 C? 2792 143 ^ í f J-' I J' i^/l J' j' l J>iJ'Y Pi^^ l 'P r ^'' I J-i^ ^l f Oh Bánk, mi . e'rt ho- zal csen- des fesz kem.böl el 
O Bank, mein Schutz, mein Hort, o führ von hier mich fort! Oh Bánk, mi . ért ho- zal csen- 
O Bank, mein Schutzund Hort, o y^ i' i ji Jij^ j>ij>^-^p i r N^j^ i ; ij,> E meg - fe . led - keze'st igy el nem tür . he - tem. 
Der stol - zen Tu - gendTrotz Wird bald go-bro-chen sein. tzz: Egy he' - tig nem sza-bad lát . 
Sie kommt durch mich zu Fall, ja, JMJ J J' i f pii' J'i i J'^i; ! i^JiX^- mm Oh Iá - tom nem ha-jol hoz.zám ez e'rcz ke - bel. 
"Wenn sü - ssem Srhraei - chelnort der star . re Trotz nicht «eicht. Oh Iá - tom nem ha-jol hoz. 
So wird Ge.walt gebraucht,wcnn ^^ Í ^5 ^3 p r Í I ^ ^T V^ ^ v^p\^ — — #■ Ily ször- nyü - se' . geket nem tú'r-het a ke . bel. 
Das Mass ist voll dochkommt der Bank noch im . mer nicht. Bánknem jön, igy bosszúnkma- 
Doch zaud - re ich nicht mehr und ^\ &=z«3 Ah 

Ahl # m \ ^f^ ^ smi^ ife 


;^ 1^ ^#f^ p^ — í =*^ ^f=^ W^ RA C9 279 2 144 SP'rTir í ^ f-^ni des fészkem. böl el ? 

führ' von hier mich fort! Bániomjöjj ha - marl 
Führ- von hier mich forti h Jl B I J i' -Í f^^^ ' l,/l I 1, nod te-kin - te - tem. 
und Triumph ist meini Lát-nod nem sza . badl 
Ja Tri-umph ist meinI 1^ J-r^g- P I " Í r T Í u zám ez érez ke - bel. 
so das Ziel er - reichtl Lá-todnem ha - jol. 
So das Ziel er - reichtl 'j- b } BT-^jrr^ ^^ rj ■^M^_- =^ gunkvé-gez - zük el 

hal - te Straf - ge - rieht! Ma-gunkve'g- zük el . 
Hai- te Straf- ge . rieht! ^ ^ a ^^ i » • bi Ahl Ku-mor sej té-sek-kel te . lik a ke bel. É feö P^ ÍPÍ 1^^ Ah! Angst-vol - le Ah-nung füllt Je - des Un - garn Brust. 
R 4 C -'732 145 •tr^ m^ K Me-lin.dád rád vár. 

FUhr'von hier mich fort I i;Ji> Ji J'i J'vv^r'rp ^ j' \ \\l^>^'^ Zord te . kin - te _ tem. Da.czát mi-nél e . löbb^ni . nél e - 
Ja Tri-umph ist nieini Der stol-zen Tu.gend Trotzmussweichen p H' ^'r' I * ' á * ! ^^^ v^ hoz-zám ez e'rcz kebel. 
Wird das Ziel er - reicht! Da -czátmi-nél e. 
Es wird Ge-walt ee P ^ p' g l'p^ I Í ^H y fi ^ ' 7 ^ mEigunkvég- zük el. 
Hal-te Straf - ge - rieht! i É Ily ször . nyü . se' - 
Das Mass ist voll! PP fea fm ^ ^^m ^^m St==* n Ko-mür sej 
Zur Trau- er te'-sek-kel 
wirddie Lust. te. lik a ke J bel. 
Ban-gen fasst die Brust, A vi 

fasst die ga . lom 

Brust die h» f \, ^ z^ PP I. J^ V ^ S m ^ |E^ ^ É^ »-t ^ Ä" 'I? V l ' i; ^ "Í r ^i :^ \ Ko-mor sej . te'-sek-kel 
Zur Trau -er wirddie Lust. /r^^ te-lik a ke . bel. 
Bao-sen fasst die Brust. Ily ször 
Das Mass nyu - se . 
ist voll! 
'^^ R. S C9 2792 146 ií WríJiTírf^ Ah, ah J iMi .>n'E ;irFM' I A>^'7 l'í ^ i'U iJ' i'l? ! lőbbkien . gesz- tel-nikell.Da * czátmi-oél e-lŐbb^nél e - lőbbkien - gesz - tel. ni kell, Da. 
Wirdbald ge . bro.chenseinlder stol-zenHi-gend Trotzmussweichen, wird bald ge - brochensejnl der 
lőbbkien - gesz -tel. ni kell. 
brauchttvird Ge - walt gebraucht. Da-czátmi nél e - lőbbkien - gesz - tel-nikell. 
Es wird Gewalt ge - brsuchtiwird Ge - walt gebraucht. g 5 & M m F=F ^ ^ f í ge-ket nem tür.he.lünk, Bánk nem jön, igy bosszúnk mi vé.gezzük. 

Ich hal - te Straf-ge- rieht I Das Mass ist volll ich hal - te Straf-ge-richt i EteS 1 E5 f ^f ^ w *# bú- song . va 
angst-vol . le ve'g-zö-dik, 

Ahnungfüllt A vi 

fasst die ga - lom bú-song - va Brust 1 die angst-vol veg-zd-dik el, 
Ahnung füllt j^'Tf f y|; J^7 Ji ^ ^ ^ ^ ^^ F=^ ;ees s ^2 ^ ge-ket nem tú'r-heiünk. Bánk nem jön igy bosszúnk mi ve'gzükel 

Wir hal - ten Straf-ge- rieht I das Mass ist volll Wir hal - ten Strafgericht 
^^ >'f f 
l>lvfc < 


Í4- I ^ ? s ^ Sie 147 
é^ p ;; ^\i> i ^j i^^ J j> I } } }^\n ^7^^ ^ czátmi-nél e - lőbb^-nél e- lőbb Ki , engesztel-ni kell. Da . czátminél e . lobbpii-nel e- 
stol-zen Tu-gend Tlrotzmussweichen, wird bald ge . bro-chen sein. Der stol-zenTu-gend Trotzmussweichen 1. 1 '/i.i^ i '-fi pijij^ i p p p IP p p V 1 1 vi,;?i^g p i >i' Da - czátmi- nél e - löbb kién- gesz -tel -ni kell. 
Es wird Ge-waltge- braucht, wird Ge - walt gebraucht I Da -czátminél e - 
Es wird Ge-walt ge - ^^ ^^^ ^^5 ^ y i ' V \T^ ^^ Ily szőr 
Das Mass nyu 
ist volll ge-ket nem tur-he.tünk. 
Ich hal . te Straf- ge. rieht I Bánk nem jön, igy 

Das Mass ist volll 
m ga - lom 
Brustl die ^5 \} y W V ^^ ^ ^^ 1 l)J' V J ^# ^ f^ ^ e^5 ^ p 1 Jv y r ^ \ ^i=^i=^ Ily szőr . nyii - sé - ge . ket nem tűr- he-tünk. Bánk nem jön, igy 

das Mass ist volll Wir hal - ten Straf- ge . rieht I das Mass ist volll 
^ rfj l jfl'if f lijj' l i^j ljj^ 148 
p \i yi^s& \ J'\: ij^j;ggij''^j li^gg lobbkien - gesz- tel- ni kell. Nemszabad lát-nod , nemsza-bad lát-nod. 

Wird bald ge - bro- chenseini WennihrTrotz nicht weicht! brauchen wir Ge - walt . ^ ^ ^ i \ n ^ i r r -ju ^^^^ lobbkien- gesz-tel-ni kell, 
ihr Trotz nicht wei-chenwill, 

PP Ah e'r 
brauch ich zem,ali 

Ge- walt! ja zem,ah_ 
Ge - walt . V-^ i,j ^ , \} ' Ji ji J i J' i J.f f i J i J^ Ji Ji i JJ'' ^ ^ I J ' J ' ^ margunk vég. zük,A vi-ga- lomnag^^onbu - sanvég-ző-dik el,ve'g- zö-dik el, Komor sej- 
wir hal - ten Straf-ge-richt!Das Mass ist volDdoch kommtderBaiik noch nichtfiochim-mer nicht, So hal - ten J^P ^^ i m ^^ ES i^f^ff ES i^i# bú- San hang-zik. A vi-ga - lomnagyonbú 
Brust wird vc^n Angst er- füllt! In Trauerkehrtsich 
PP -0 — r sanvég-zö.dik 
all die lau - te el,vég-ző-dik 
Lust^^nd ban-ge el. Komor sej- 
Ah-nungfüllt der i ^ r w F ^^ ^^ ^^ Í? ^^^ ^ ^ PP \ ma-gunk ve'g-zük.A vi- ga - lomnagyonbú - sanve'gzó- dik el,vég-ző-dik el. Komor sej 
wir hal - ten Straf-ge-richtl Das Massist voUldoch kommtderBanknoch nícht,nochira-mer nicht, so hal- ten 
R. * C° 27í»2 149 m flFp f | f#r^p|iy- f |f- f | f- ff ah, 
ah ah. 

ah_ ah. 
ah ah 
ah ah 
ah é' >V ij'j;^ i >^\j ijj nTj Mn -I nemsza45ad 
BrauchGewalt- lát-nod nemsza-bad 

Ge. walt ja Ge . w-alt nemah. 
ah ah 

ah ah 
ah ^m [> ^ ^r N er 
brech, mit zemah 
Ge-walt . zem. Is 

Trotz! doch ten 
kom se 
me gits 
ich ■/^ ju. p f iJ^i ^ j i JMi'J^ M ii ' -> r i¥^^ te'-sek-kel te - lik meg a ke - bel^meg a ke - bel. Is - ten 

wirdannseibstein fiirchtbarStraf- ge - richt,ein Straf-ge - richtl Gott wen de gits e 
ab das ^ s ^p ^ í^^ té-sek-lcel te - Pat-ri - o -ten Brust! erfüllt der likmega ke . bel,meg a ke 
Pat-ri - o - ten bel. Is 

Brustl Gott ten se 
wen - de gits e 
ab das ^^m ^^ ^^5 t^-v i'J'H ^^^' i' ö ^ té.sek-kel te - likmega ke - bel,meg a ke - bel. Is . ten se - gits e 

wirdannseibstein furchtbarStraf - ge - richtlein Straf-ge - richtl Gott wen - de ab das 
•'% t f'^''^| R & C°279a 150 j^ ^rjíTr Hr h ^ \ n 
ah 
ahl w Amint 
Zu mei pa - ran - csolod Szavad tör - vény ne - kern 
den die - se Frau bin ger-ne ich be.reit. Tőled 
Wärich bár Fr^ipr F i r pyi^ i i y ^ 
ah Daczát mi-nél e-löbbKi-engesz . tel-ni kell 

ahl Derstol - zen Tb - gendTrotzwirdbald ge - bro-chen sein! Boszszúm, s te 
Sie kommt durch r U ß ^ 1»-^ ^m baj - bóll Daczát 
Zie - lel IhiTrotz, mi-ne'l e.löbbKi.e&gesz . tel.ni kell 
wenn er dem süs-senSchmeichel- wortnicht weicht, Cze-lom s te 
So wird Gie - m m m ^m &Í baj-bol! Ilyször 
Un heil! DasMass nyü-sé - geket nem tűrhet a ke - bel, 
ist vollIdochkommtderBanknorh im- mer nicht, A A Bánk nem áll 
So hal - ten ^ 
3 m baj -ból! 
Un - heil I A vi 

In tie ga-lom nagyonbú. 
fe Trau - erkehrtsich sanvég - ző-dik 
all die lau - te ^^ m m Pi M. P r f^f^ . ^ H m ■=BS baj- ból! Ilyször . nyü. sé _ ge-ket Nem tűrhet a ke - bel, 
Un- heil! DasMass ist volUdochkomrntderBanknoch im-raer nicht, \ Bánknem áll 
So hal - teil KJ ^ . r-' . ^ ^ ♦^ P ? m m^ p % 


g ^f— f m ^ .f- ^ ^ R.s cíaTsa 151 \ A A pip fí \ ^^-J^^ f \ i'y > i ff MÍ' ^ j? | [^ ment-ne meg ö - rök-re Is.te.nem. 
glei-cherZeitvon űie.semHof be.freit. Amint pa.ran i cso -lod, Sza-vadtör. venyne- 
Zumei - den die . sen Hof bin ich gar gern be- ^ ^ji J'^ j^ I ^ J^^Ji > ;i i i|j' y i 1^ r Í I Í M j^ ^^ czé.lo.datcsak igy er-hetjük el. 
mich zum Fall Tri - uraphist si-chermein. Daczát mi-nél e-lőbbki - engesz-tel.ni 
Derstol - zen Tu - gendTrotz wird bald g^ - brechen (!i ? Ml^p ^ ViN'^ ' IH F i t'' P p jP i y^ ^ bo - szúdatcsak igy ér-het-jük el. 

walt gebrauchtund so dasZiel er -reicht. Dac?át mi-nél e-löbb ki - engesz-tel-ni 

Sowird Ge-walt gebraucht und so das Ziel er. t$'f: '>\ p'íTí«git«pí^ i ffv . ifp f i r Ffiri^f Vf ve'r.bo . szútma. gunk vé-gez-zük el . 
wir dannselbstein furchtbarStrafge-richt! ^^# H-i\i'H]i"' ^ Ilyször - nyü-se' . ge-ket Nemtú'r-het a ke. 
So hal - ten wir dannselbstein furchtbar' Slrafge - A \ \ ife m m A vi 

In tie té . sek-kel te 
Ah-nungfüUtder lik mega ke.bel. 
Fat - ri - - ten Brust. fer é' P'^P iP W^ jiy i lom na-gyon bú - 
Trau . erkehrt sich m sanveg- zo-dik 
all die lau.te 

A A A ^^ wm ^m 9\ r "p F »p \H i UM' > P r #. i^ l=il ■=«i VeV-bo - sziit^a. gtinkvégezzük el. 
wir dannselbstein furcht-barStrafge- rieht I Ilyször - nyü-se' - ge-ket Nemtur-hef a ke. 
Sohal - ten wir, wirdann ein furcht-bar Straf-ge - 

I 
VJ -^ BS #■ #- > A :í: :r i s? a i i ^r^ 

i??^ i© M ^ 3 A.^ * ^ m pp ^ P R. « 09 2792 152 
R 4 C? 279a ^■rrrf i ?f ff j f 
Ah. j^(r ^H IM Í Í l ^rT ir el, I-gen^sak úgy er-het-jük el. Ah 
Fall! siekommtzu Fall! sie kommt zu Fall. Ah j^F f ff^U: i r igp i l^FFF 153 ^ rs mm I r\ ^E^Ö P n^' P JJ el, I - genpsak úgy er - het-jük el. 
reichtlso wird der Wünsche Ziel er . reicht! Nemha-jol hozzám hoz . 
Es wirdmeinZieler- reicht! H: 1*!" f y-\.V Í FFFH P p lJ'y>^ m (O 


um^ eljBosszúnkma - gunkvé- gez-zük el. 
voll! Wir hal-ten selbstdas Straf- ge . rieht! Bánk nem jön meg, úgybosszúnkmagunkTOg. 
WennBaiik nichtkommt,wenner zur Zeit nichtkommt, 
bel, I - gen,te - 
Ban-ge Ah-nung, lik meg a ke • 
ban - ge Ah-nung fcü^ sanhangzikhang- 

Er . fül. let die Brust! 

0\ rr^ &^ FF^ ^^^ m^ Bánk nemjönmegjUgybosszúnkmagunkw'g- 
Wenn Bank nichtkommtwenner zur Zeitnirhtkommt 
el, Bosszúnkma.gimkvé. gez-zük el. 
voJÜwir hal-ten selbst das Straf-ge - rieht! Bánk nem jömneg,úg}'bosszúnkmagunkve'g_ 
Wenn Baiiknichtkommtikoiiiter zurZeitnicht. wir 
K.& c? 3793 154 ^ 1 ü ^^^ ^ ^ ÖÍ ^ V te= r r I r r ■ ! ' ip Ihr 
ff ^ an 
Trotz gyal 
wenn gyal 
niiht nem 

«eicht, f r ^ nem ha- jolsz hoz . 
sii-ssem Srhmeirhpl- #=^— •- É^ zük 
halt ^ ma 
ich w gunk 
Straf ma gunk 
rieht ma 
pjn gunk ve - gez - 
furcht-bar Straf- ^m zik 
Tief JL hang 
in zik 

Trau bú san 
kehrt hang zik bú. 
all die san hang 
l.au- te ^ m p zük 

hal 

m 
ff ma 
ten m tt gunk 
Straf ma gunk 
rieht! ma 

ein // P ^ S P h Ig ^ 
^ B 
^ gunk ve' - gez - 
furcht-bar Straf- ge i^ W-[^ tt 


& ^fe ^^E :fc R. & C92792 155 Kr i r r iF^ f I f if" j^ Kr ir r l i^r i r r ^ É Í- 


rr i r r l iv ir r zam ah 
wort, so an gyal ah 
brauch ich an 
Ge gyal 
walt _ jj' I, f v^Uhi- J I f V J I J J I 1^ zük ah bo 

rieht! Straf . ge szúm ah bo 

rieht! Straf . ge szum 
rieht _ ^m i^ ä *EEt m m m bú 

tief zik ah 

Lust ah san ah 
in, Tief hang zik bű 

Trau - er ^m san hang 
kehrt sich 

f I zik btl 

all die zük ah 
rieht Straf bo szúnk ah 
rieht Straf bo äziink mi 
rieht wir ve . gez 

hal - ten zük mi 
furcht -bar tH pU ^ ^ m M ^m Ä m Ä m iäd m ^ 
^ 
p i^ £j-m feS Co//. 8. 156 ^ ? r \ f ^^ 

veg 
ah! zem! 
co/ 8 adlib. 

^f , f ^^ *Í 7# 
157 


^ íüis* 

$ ß . > P ÉÜ3: ÉEe^ ^m^ ^-^ ^f G. R g ^ ^J ^^ 
Fine del Atto primo. R 4 09 2792 MÁSODIK FELVONÁS 161 MflSODíK FELVONÁS Allegro feroce ^^ m rrnr"^'' PIANO.. ff m ^ ffi ^ff^ ta rf * rw -^ — ^ ^^j^oH 
T^rjr^-frwjfeg ;^ a; i'^-js--^ Eíí EfEf?* ^ ÍS prfp^ 
poco a poco SS a^^j^JS ^ sä 
i } rfr r r rH^ c2B"Ee& p ^^^^^^i T n-rm rm-^^ é I 7 7-^ fjSGr \r^ ? ¥^1 ü* 
E M» *■— 41 H " -^ / ,// ^^^i ^ ^í 

■J ■•■ u-i- d: * í 162 
RKCIT 

BIBERACH. /■// tempo. BANK. g ^\, \ P P g^g=Ei: ^PMe^ íMfcá=* Várj itt re-ám nag}' úr. 
Hier war -te rrei - ner, Herrl Mi - ként van dor, ki té - ve.dez vi- 
Ein Wand-rer, dem aus wüs - temFirn Der & 1— r-^ \é — » P ^ 111J1IJ fe ■ * * ■ tat i^^ ^ fff ff^bff-^! é 
É r^p n jm M g F 7 ^riFi y- 'i^ É litt har-zö éj - je-len, A - vagj^ha-jös a szél-vész tői kor - bá-csolt ten - ge-ren... Ugy 

Ret.tung'.pfad ver.deckt, Ein See-mann.des-sen I,eit - ee-stini Der \e - bei dicht verdeckt... So 

f p ffMW i ^ a ■V J.' J\|j- J'rxp p ir n* ^'^ vmMf ít^tr^ ^ in - e,'a-doz, fel-zak-la-tott 1p1 -kern ha.tár - ta-lan Sve-zércbil-lag nincs, két-sé-gem vad 

irr' ich in \'er-zueif-lung\vilr1Durch ei . neu f ins - tern. Schacht, ßs leiichJet mir kein SternenbiH aus ^^ i ^^ ^^ ^=fti ^ ^ffff ff l, f ff j ^[^ ,,FM R.4 C? 2:9 ü 163 jA-f'-^J) >,^vv7^•V';^ p ^■f jjfi p"^ ;'-F ^m pusz.ta.sá . gi-ban. A - motthangzik, ki-pusz-ti -tott ha - zám re - mesja - ja . Itt 

ö - der See - leniiacht. Dort gellt durchs'aus . ge - raub - te LandEin fun htbar hil y fe-srhrei'n Hier 
fMf-f} f p pj^i'p iMP. f'tt^iJ' j\ | ji-^r% ^ el - gá - zolt be - csü-le-tem hal - dok-ló só.ha-ja Ohmind a kett-to or-vosravárSmig 
ringt,aufs' Fol.ter . brett ge-spanntBe- schimpfte Ehr in Pein! Sich mar-ternd sin-net mein Verstand, Wer ^m 
m^m i^ m p ^ p Í ffffffr 1^ ri^~!^ ihmfm. iM>n^ ?^ itt töp-ren- kehiem; Ha - zám-raszem-fe.dél bo-rul, el - vész be.csü-le-tem. 
zu er - lö - sen war'? Das ein-ge-sarg - te Va .ter-land,Zu ret-ten mei-ne Ehr'. 
^^ ÍEEÍE ^t- F P rrp p Ha-zäm, 
O Land, ha- zám, 
so lieb, te min -de - nem! 
meinVa - ter . landl Hiszmin - de -nem ne.kedkö. 
Du gabst des Vol - k.s Recht in ¥^ ^i~~i i 
R & C9 27S.Í 164 BANK. 
í szön - he - tem 
mei - ne Hut. Hazám, ha-zám te min - de-neml 

Eh' Ich für dies nirhtHil - fe fand, 
Raj - tad e - löbb kell, e - löbb se. gi- te nem. 
Darf irhnirhtsor - genfiirs ei^ . ne Glück und Gut. Szegény 
Mein Va ha-zám 

ter-Iand, 
^ : f I ? ? ^ r=^ ^^ 7* • p r ír ={í te min - de-neml 
Ou darfst ver-traun, Raj-tad e .löbb kell, e . löbb se .gi . tenem. 

n.is irh dem Un. recht mit al . len Mit . telnwehr.' i ^•|> '•ii'^i n #^^^ 


rr TT m cH 1,00''^ 'iiol erese ^S ^^ m ^ cfcfc m m ^ ^ — r í >Tb- M' (T 1' c^ # Magy<ir ha-zám 
T'ndmij^st ich f'n te min . de-nem! 
(íarnsGlück er.baun, Rajtad e . löbb se.gi-te- 
Selbst ü . bermGra-be mei.ner 


rr^^iTT^n 

6b/ <9'-" íff/ //^.- R ft C? 2792 m ^ Allegro. 165 t^ fr é , Jt ^ nem 
Ehrl P^m uj' ^ E - löbb kell se-gi - te . neml 

Ich hei - fe, Dir mein Land! 

• O ^ s •'■w/f^l ÍJ] f. o ff ¥=!= ^ j T 7 t ^ 
Tempo I. BANK. ^ i W'N' j^j- ;'r- ^ g Mr r r ^' ' - ^ f — r 

Le - fes-temmajdGer-trud e.lott E - vült n^-hez ba - jod Sha 

Ich Schild -re vor der Kii - ni -gin die ü - lier gro-sse Last, Und l^\ - i ^ W J^J J LhTT ^^ 5E? ■ffr"fr ,r'r'f ff 'ffffn ^^Ji ^S, P g p ^ f --r^ r - I I ^ irt nem ád se - be'.re úgyl . . . ügyi . , 
wenn sie die nirht leichter macht . . . so 
1 riBORCZ. mm :*3 Xagyür! 
O Herr! 
^ m ^ Li'^u''^ ' cj^yi/^riFr^^''T 'sN H.Sr C? 2792 1Ü6 M m n 1 BAXK. ^ fci^ TIBORC g ^i ff ^'ff^'?''^ ^^ Bánk, jó-na-pot! U - ton - ál - ló! 

Biuik! Gu-ten Tag! Ein W'e . ge - Ing . rer Meg . lát - szik ar - czo 
So sieht man mir es É J- ti' J- fe i g g- ^-^ i -^^ ^^^ 1^ P, ^ IJ I JJ'^^ ^P Í ii P^i 3 BANK. ^ ^^ ^^ ^f U ^ ^ H TIBORC. y^^^ -t^^ ^ Nincs hát be - csü . let már a föld - go - lyón? 
(íii'bt's kei - ne Recht-lich - keit auf Er - den mehr? Biz e f p _ 
Das die noch ^ m Tio- ä^^ BANK m^^ir tr-^ m ^ ■JlÄ ^^ ^ lett már on is kiH - ke - dem. 
lebt, be - zweifl ich gleich falls sehr. Nincshát be - csü- let már a föld - go 
Giebt's kei - ne Recht-lich - keit auf Fr - den É ^ m- m rr nrr TIBORC. Pf ""vV m 3^^ ^^ í^^^^^ lyón? 
mehr? A mint mon-dám, én két .ke - dem. 

Ich ar - mer Mann be.zweif.les sehr, Mert a Me 
Denn seit in S^^^ hy í ' ítr P W I f pp = /VJ/'"^ R. i 09 2792 167 P rrT~j p p p rá - nok, jól em-lé-ke - zem, 
uns - rer Kö - ni - gin Ge - leit * M F p i r r F Í F F 

Mi -kor ma - gyar ha - zánk-ba jöt . te 
Ge - kom-men sind so viel Me - ra . ner 
t h r II-' f ^ fffrffff h r ' F r F i F r ^^^J nek; Ki - túr.ták in-nen, a be-csü-le - tet. En is gaz - em-ber len-nekszi-ve - 

Herrn, Ver . trie-ben sie vonhier die Ehr.lich - keit! Auch irh war' Räu.ber o - der Dieb schon ^ m f ^ nr l i 1 ■ß # ß- r^F F F F l»F H'- BAXK. sen; 
gern, De már ké - so, meg - ö - siül a fe - jem . 
Doch zu spät , denn mein Haar ist ganz er - graut . Ha - ram . ja 
Ja, werd' ein 
TIBORCZ. ^-r v:4 r 1 ^ M P F F 4 F Í Í Í légy, se-gits ligy a ba - Jon. 

Dieb, ee -hol - fen wird dir sein. Csu-pán Is - ten, se-git-het ba . jo - 
nur Gott kann noch hei - fen, Gott .il . 
P * C 2792 168 BANK. % r 'é^ ' ^'r ^ m JMp ; j^^^- ^ t i^ T r ^' I r ^' J mon Szegény ha. zám! Szegény ha . zám! Mi- e -löbb raj - tad kell se - gi . te 
leinl Mein ar - mes, ar - mes Va . ter . landl J a, vor al - len sei del-ne Noth ge P^m m^ É i ^^,^1 Í * á i i i 1 p ^fe^ r r t TIBORCZ. ^ ^^ HFMH ^F^H^ nem . 

bannt. E-zenmester- se-get Csak a mult éj . je 

Die-ses Riiu-ber - handwerk, irh hab's ver-gangne 

T. 
P?# vi' I. . > ffPPiT r^i^'pVAf ..nfe Ej Í3 len Kez-det-tem pro - bál - ni,Szentsp-ges Is-te-nem! Hisz'aggott nőmbe. 

Narht Zum er-stenMal ver - sucht O du mein lie-ber Gott I Mein iir-mes Weib ist 
•r-yr ^rn ufr .rf^^M^ ff ff » ß ß krank} A lé-lek tart-ja csak. 

Sieliegtsrhnn auf den Tod. A-gyánál é - he - zö 

An ih.rem Krankenbett Fiúk or - di-ta - 
Die Kinder srhreinum \i' .rnun ^ s mm M ni^ % :^^^^y ^^ f^f^ Wir ^ V g R. i C? 2792 169 fft pffr j^n n: »Í m ^ ^ í=í í^ nak. 
Brot! Mikentad - jak se-gélyt? 
Woschaff'ich Hil-fe her? Mártéptem öszfe-jem, 
Irhrauft'mir schondasHaar Mi-vel kin - já-ban 
Da mir der Theuren 
Enzi Ki.ugrott a szi.vem. Be-som polyogtam a ki-rálj'-né ter.me a SZÍ -vem. 
Bei nah das Herz zer - riss. Soschlichirhdennheut Nacht. Hier in den Kö-nigs- S^ ^W f F^ > r > ^ ■h I !■ l> i^=ff ^^ Ji ^^m ^ E^ t=i be, Nagyvigság volt ... a házjCsakúgyren-gett be - le. 

saal. Gar laut gings hier zu Gabs dorhTanz und le-ckern Schmaus I Gon-dol . tarn 
Ich dacht' viei- leicht 


iá ^j i i 


a = q2i: i ^ i ' '"' i ¥^ Y' t E ^ ^i- ^ b5 


r n'fnn ) p i ' majd sze-dek, Ott hul-la-de-ko . kat 
fällt auch für mich na.s ab vom Mahl, S egyszer csak jól tar.tom É - hes csa-lá - do . 
Und ich mach dies - mal die hungernden Kin- der 


^ 
f p m w ^ 


/ , 4_ R. ft C? «792 
^ a MeÉ £ Is . ten lát - ja fenn 

Gott im Hirn - mel sieht J^r r r r 

E - gé _ böl szí . ve 

Mein ehr - lieh rein Ge met A 

müth 1 Ich k ; l t m t^ mJ 111 Í ^i ■■^ ^ ts^ Inf •'%'' ! , mj Lei #^1«- j7^^ ^lr«rrT ^ s Ah 
Ah ;h^t r r ^ ^^4 üf ^r de 
Doch lel - ki - is - me - ret 
hnb die Nie . der - tracht Nem vitt rá en - ge - met . De 

Nicht ü - bers Herz ge - bracht. Doch tfer i { *: l ^p# gl -^ — * — * 
^ R. 4 C9 2192 171 űA Is - ten lát - ja 
Gott im Hirn - me] fenn 
sieht .:, l „ ^ f f f ^ E - gé 

Sein ehr bol 

Heh SZÍ 
Ge r i f r r ^ ö Is - ten lát - ja 
Gott im Him - mel fenn 

sieht J'' f f f f E 

Mein ehr bői 

lieh SZÍ - ve 
rein Ge j -4-M 


^^^ — < — I — <- 

■0- -§■ * i ^ * 
véti 
müthl A lel . ki 
Er hat die is - me - ret 
Nie - der . tracht Nem vitt rá té - ge 
Nicht ü - bers Herz ge - ^ feE^ r2r i rf *rf Se meti 
miith! A lel - ki - is - me - ret 

Ich hab' die Nie . der - tracht Nem vitt rá en - ge 
Nicht ii - bers Herz ge ■ i é i t * Ä ^: l^^E^ * * » ^ 
m t á^^W^ * 9 • 9 rt'teii. Allegro. 
R. ft C9 2792 172 BANK. ^'' i > i "r Í Í F n p Fi'r^p F i^j^ h,.^ .'' j^ J'Y f^ ügy van,min-den, ha - mis az ég a-latt. Mit ért.nek ök, i -gaz hü . ség a 
So ist es, was sie nen-nen wah-re Treu Ist Falschheit nur, er-bärm.lich schlech-te t v' b ; N 7 i ^ N *f l T '''•MfyJ ^ ^ r f j t'V t V I ^^4éé^ f— m m i=r^=i f m m ±t=á latt? 
Spreu I k^ Ki - ser-te -tet, melyről min . den - ki fe - cseg. Pe 

Treu, ein Trug-bild, von dem ein je - der nur spricht. Ge n, V ,^ r r ra Ki.hez be - szelsz? 
Zu wem er wohl spricht? V\> K V \ ^ ^ ^ ;> A h. 7 V > ^ ^ s f \^ $ ^\ fi,J'Fiip f^ f' Pf i r i - I S Andante. dignemlát-takmegaz em-be - rek. 
sehndoch ha-ben es die Men-schen nicht. ^ nff | f nr fe v^ M f "^^ Xemér.tem öt. É - des te-rem-tö Is - te-nemJHoz 

Ich ver- steh ihn nicht O du meinlie - ber Gottl ichglaubt' er 
f zám be-szél én azt hi-szem. Pe - dig csak aj - ka közt mo-rog. Ta. 

sprach zu mir von mei - ner Pein Doch spricht er nur in sich hi.nein. Es 
R 4 C? 2792 173 ^ T=^ ^m Be- szelj, beszélj to -vább ö-reglHaL 

Xur wei - ter, AI . ter! wein DichausI Ich ^ ^^=f^ Ián el - mé - je há - bo-rog, 

scheint sein Geist weilt fern von hier. 
M=* rr r i f r lom szi-ved pa . na - sza-it. De a ma - gam pa - na - szais, Oly 

hö . re Dei - nes Hsr - zensLeid. Wenn auch in raei . nen eig - nenHaus Die 
^ TIBORCZ, 

Jt « iL ». (t *_ \ VM V [i P [) F M han - go-san ki - ál 
bitt - re Klag' um Hü toz ittl 
fe schreit. I - gen^agyúr, meg.tud-tam 
Als irh Dich un-ver . mu -thet ^=5 ^ 4S: 
^ mi^'mi ^^'' r ) u r iFF g p r vp i ^ - F p fi ^^ en 

sah Vá-rat-lan viszsza . jöt-tü.dpt, 
Ha-be ich mir ein Herz ge-fasst I P U - tá-nad som-po-lyog-tam 
Tnd ging ins - ge.heim Dir nach. 1-^'cr ^ mtr :g= W nrf^ ^ i=^ cifni. F 1=^ '^^^ Í r '' om üig J J Li^ R. i C9 2*92 174 W' íí M r t I Í oh,se - g-its raj-tunk, 
Schaff uriv Hil - fe Herr! ha még 
wenn s Hilf le-het. 
nochgiebt . i F r f f 

ha még le-het . . 

Wenns nicht zu spät . . 
BANK. v' r ^ i m r n . J' ^ Ah sze-geny ha - záml 
Ar - mes Va - ter- landl ah szegény ha-zám. 
Ar . mes \a - ter-l.md! 
TIBORCZ. i;^i> r n^r Picpr - i ^ 7Pn ^^^ Nagy itt a baj, 

Gross ist dieNoth'l hol kezdjemel? Wo fang ich an? Ki - nok-kal tel-jes a ke. 

Schwer drückt die Last den Un.ter I i=l« * — ^ s tt T- >h\' y niii j ve;^ m Í ß^fp s w ^ •>^i.'' r t 1 ±i ^ — ^ i iá bel . . . 
than . . . Mi kol 

Uns hat du -sok 

die Frohn va - gyunk . 
und Pacht t ^ 


s /;/> ^ "W^ ^ ^ f ^ Mi 
Zu ^ffi R. & C". ZTdZ 175 ^^^g ^ W^ É kol 

Bett du . sok 
lern schon va - gyunk 
ge . macht. Be - jöt-tek a Me-rá-ni- 
Me - ra-ner hal.ten fet - ten £=S 
V Ij^PUßfß m ßlj ^^^r^r rrrrrfrrrrrr m. ^ W- T J ßebile p>-Y i ^ r J g g P F I p F r 1 r l^ i=i i ak, Sa-zo.ta min-dig fosz-ta-nak. Hát még ^'^K!J asz-szonyunk! Hat még 

Schmausl Sie sau- gen al - les Blut uns aus. Und erst un . se . re Frau! Ger - trudl 

I . M ? « 


^^^ f p n m V-'h'' 'f f f ^ ^' = — ^ ^ > — — ^ f § ß ß 9 p ß nagy asz-szonyimkl 
un - se . re Fraul Oh 
Ohl Czif - ra márvány há - za . 

Aus Mar - mor-sfein lässt sie É r=^=^ #— "-^^^ ß m = -. 

»-^rj r r r ^ m ^^ f fUffP tT-^ -N' r Í Í F vv Mr F Í r ^p i n Mp r > kat é - pit-tet S rosszkuny - hdnka-latt 

Hau - ser bau'n Nur E - lend könnt Ihr Mi, szin-te meg fa-gyunk, 
in uns.ren Hut - ten schau'n. m ^^ t rrrf f rrf R. 4 C? a7ȣ 176 ,,:,!, f f Pur- itt u^7f^^-^H ¥f i=i Ö - ná-la vi-ga-lom; Hegj'en,völgyönlako-dalom. Min-dig ti-Vor.nya tán_czolás. 
Sie hat zu je - derZeit Tanzund lau.te Lustbar-keit. Ihr Hai:s ist stetsvoll SausundBraus. 

-3 . . . . Mi:i 
i- >j>Fr Hr BANK. i s ^=i ket-té 
vor her szakad . 
berNoth. Szegény, 
O Va I; _ ^Hf ^ fÍ ^0 \ ^f . I 1 ,- ^ m É szegény ma-gyar ha-zám! Bu. 

terland! Wie bist du arml tüff'^t HU 4 ^44 


-J) EE Í g L ^ /ew/o TIB :^ # — ^ — ß ^ ^i zogj vér, csakbu-zogj! 

klag' nur wei -ter klag'l Szép fbl->de-ink - böl 

Wild he -gen sie in 
a fenipo R.* C9 2794 177 ^>si' F F F g^^ Ber-ke-ket csi.nál - nak. Ott 
un- Sern Feld und Ha - gen Wo n r r rP FMK f- 

u - na-lom- ból He-te-kig vadász - nak: 

sie aus Lanfi-weil wo-chen-lang oft ja - gen • V ^ V F-'>-J-JJ f ^m ¥=* & ^ ^ ÍÍ l ■'■.i^ i 'tn i ff^^ffff PJE? tf ^fn . rr Fnr> i f ..?^^^4# g E:i rTT-rrti S ini liog:yhaoly-kor,vadga-lambra szert te-hetnpnk, Töm-löczre suj - ta-nak.Ah 

Doch wirftein Bau-er nach dem Wil-de sei - nen S'piess Muss er icfeBurg . ver -Hess. # N^ 
TIBORCZ. v-^ lM # (S^ J .r hr r jC |t •__* 1 í=i=í tür-jed bé-ké-vel ár-va sor- so - dat. 
tragt nur voll Ge-diild Eu - er her - bes Los. A sze-gény csak ar - ra van szü . 

Ar - me Leu - te und von Noth um 
^ ^ P P P P ö let 
wor ve: E - le - tét hogyki-no-san le - él - je. Vég. re a sírt ő is meg-le 
ben, Bis sie nicht an ih- rerQual ge . stör -ben; Man sie be - gräbt Arm,wie sie ge 178 BANK. TIBORC. 
tiLh ->^'-r i p Í rn ir i ■ r f F f g r ^ ^ úr, az már ré-gecs-ke volt, 

Herr! Tra- ge sie schon lang. If - jú ko-rod-nak haj- na - Ián. 
Als Du ein hal- her Knab' noch warst, 
^ ^ ^=^ r ^^i ^s L-x M ^i n ^ W ii^ ^ .Tád-rá.nál bor-zasz^tó csa -tán, egy ve-len-cze-i or-gyil-kos a-kart 

Dort bei .lad . ra in heis . ser Schlacht, Woll - te ei . nes Ve - ne - ziers Dolch Dir ans 
^ t iE m ^^ •n''' 'l F F^P P F I rn.PirMi! F ^^ iT m F ^ té - ged, a-tyád-dal ki - vé - gez - ni 
Le - ben und Dei - nen V'a - ter auch I De en . 

Doch ich . De,hagyjuk ezt . . . Ré-gen 
doch las- sen vvirsi Es war schon 
R. * C9 2792 179 Vivace. ■ í 7ffih^ a r V P ir~^^Tp Ti - borcl Ti.borcl Meg-men-téd él.tün 

Ti - bore! Ti -borcl Das Le - ben dank ich >^i:^r i n M 1^1- kvi volt . . . szót sem ér - de - mel . 
lang. . . ist der Red' nicht werth. ^ B S f ±z3. f=t^ ^ c ^^ ^^^=^ -^H-Y PP PP V I V TT fc2 M Mp Í M r ket. 
Dir. Ti 
Ti borcl 
bore! Ti - bore 1 
Ti - borcl Meg - men-téd él - tun . ketl 
Das Le - ben dank ich Dirl Oh 
o '> i ^ ±5 M- I F ff p g Oh ég 
O HerrI fo - gadd, 
O Herr! fo - gadd el há - Iá . mat! 
Ihr ziegt Euch gut zu mir! Oh 
o * • • i ±==£ -•t—^ m n ^=w=^ t* wá i Ei n TT TT r^ ■^^ t .fT „f p ir v^) \ f ^ ^i ég, fo - gadd 

Freund! So nimm há - lám, 
den Dank fo . gadd 
da - für! há - lám 

Da nimm ked - ves 
den Dank baj. 
da - f J i f J i f JT ,,FT iE* ég, fo - gadd 

Herr! nimm há - lám 
den Dank fo - gadd 

da - für! há . lám 

O nimm óh Bánk, baj 

den Dank da - 
K. & tV ^702 180 j r '^ M V ^ f I »T ' 

társ! Ked-ves Ti - bore, 

für! Mein Freund Ti - borc_ 

-# _ ff ■ Ü* ' — ^ ^ p ^i P V ^ 1 fc^ társ Oh Bánk Oh Bánk 

fürl O HerrI O Herr 
^ Presto. ^^ P • mm wm ^ Ti-borc vedd, 
Mir geht ans vedd ez ösz - sze - ^et! 
Herz Dpinschue. res Leid Tartsd jól 
['nd Dei sok , é . hes gyer - me - 
ner Theu - ren ban - ge ^'^ap r hF' u^' ^\^ f r [ ! I r B I Ald-jon meg 

Ihm geht ans Is - ten te - ge - det; 
Herz mein schwe . res Leid Ki szá 
Und mei nod a sze - gé - nye • 
ner Lie - ben ban - ge 

r Í I N ?■ ? F=# P I [! P P "I g £ En-gem ha ég se-git - ni fog 
Dochseid durch mich Ihr nun be- freit. V MP M' ^p li Meglesz ja - vul-va sor- so - 
Ich sorg' für Eu- er tag - lieh Í r Í ^LriM Szemem -be már ö-röm ra-gyog, 
Dochsind durch ihn wir nun be - freit. ÍEÍ ^N^^^Wj4 Bánkbán raj -tunk se-git - ni 
Er sorgt für un-ser tag - lieh W P^ "mm frffKffrf g^^S km^ 


R. 4 C? 2792 181 m tok. 

Brot. l í r Mi- P p- if^ 

Ald-jon meg Is - ten té - ge - det 
könnt doch auch dem Va - ter . land Ki meg - men . 
So leicht und 9-y p V -. fu f i*r f^P P p r p fog. 
Brot. Ald-jon meg Is . ten té - ge 
O könnt doch auch dem Va - ter det 
land Ki meg - nod 
So leicht und ^ p r^T^ b/n É ^ •H F > t "^^3 *:^ SS :^ ^ ^ r^ «l'"r p^p- p-t fe^^ ^- 'j p téd az él - te - met. 
schnell ge - hol - fen sein! P En - gem ha 
O könn - te ég se - git - ni fog ; 
wan . dein mei - ne Hand m í' i.iJ'. ^ Lp' P P' P í^E^Í a sze-gé - nye - ket. 
schnell ge-hol - fen sein! Sze-mem - ben 
könn - te mar ö - rom ra . gyog ; 
wan - dein mei - ne Hand P^ * -.1 ■ »m f t » üff r 
^ «^ p -í ^ ij^ tt «^ ^"p r p i'^p- p- PP# É M^M Meg lesz ja . vul - va sor 
In Glück und Freu - den al mm p I p p "p p so _ tok 

le ^em\rtfard. Ti -borc vedd, vedd ez osz 
Nun AI - ter magst in Frie sze . 
den % 
Bánk bán raj . tunk se - git 
In Glück und Frie - den al ni fog 
le Pein! a ^^4 

í^ ^ 


Ald-jon meg Is - ten té - ge . 
Ich mag nun wohl in Frie - den ^ ^^m m ^^V" É rifard. P M- '^ i=^ fe- 1 ^ R & C? 2792 182 
/T^ É 1^ g ^ hp V P^^ ég se-git - ni fog; 

Herr zur Sei - te stehn, n p p'^f Meglesz ja - vul-va sor- so - tok. 
So hilf ich auchdem ar - men Reich. 

ß ß « Aß ß f l?ft- ^^m m^^ ^ ^ mar ö - röm ra-gyog', 
Herr zur Sei - te stehn, Bánk bán raj . tunk se-git - ni fog. 
So helft Ihr auch dem ar - men Reich. Plzu ^ W i ^i ^ "J'-h } u'^ ^^ ■Í- A^.J 
m M 


Eg: 
R. * C° 2 183 1^ I Ji JiJi ^^^ ^^ met 

Euch! g^P^ En-gem 
Will mir ha 

der eg 
Hrrr se - git 
zur Sei fogv 
stehn , ^ Meg lesz ja ■ 

So hilf ich m^^m M — '^ I T p T P Sze mem - ben már o - röm ra - gyog, 

Will Euch der Herr zur Sei . te stehn, Bánk bán 

So helft Ihr 
^ É p- M Í) V n ^ l g vul - va sor - so - tok 
auch dem ar - men Reich Í H7 PT F . 
Ti-borc, vedd, vedd ez ösz - sze 
Ti -bore das Le - ben dank ich M V M r í P^ tunk se - git - ni í"og_ 

auch dem ar - men Keich_ Ald-jon meg Is - ten té - ge 
O Herr Ihr zeigt Euch gut zu 
i^-p i p- P^= ^ f—m m get 
Dir! P Tarsdjol sok, é - hesgyer - me-ked. 
Mein Le - ben lang aurhhelf' ich Dir. ff F i f p P En-gem ha 
O könnt doch ^ ^ det, 
mirl Ki szä - nod a sze-gé - nye-ket. 
O neh . met tie . fen Dank da - für. Sze-mem - be 
O könnt doch 
R. 4 C9 2793 184 T p f ^'1 r 4^-i» Prestissimo. fe*g^ ;^t ^ g I r ^-^ ég se.git - ni fog, 
auch dem Va - ter - land 'A r i-Mnr Meg lesz ja - vul - va sor .so - tok, Meg 
So leicht und schnei ge . hol . fen seini In t^ r Í i P F i^ i mar o-rom ra . gyog, 
auch dem Va - ter - land 
8 Bánk bán raj - ttuik se - git - ni fog, Bánk 
So leicht und schnell ge . hol . fen seinl In 

8- __ 
lesz ja vul , va 

Glück sich - wan - dein sor. so . tok 
al - le Pein P L?ir fj \ r r if if i f i f i f ^ bán raj - tunk se . git - ni fog 
Glück sich - wan - dein al - le Pein 
8 
BIBERACH, PIANO. 


m ^^m^ ^i Ke -SO nagyiir . . . veg-re haj - ta.tott. 
Du kommstzu spät . .voll - zo - gen ist die That. Í äi '1 i sii R. 4 C? Z-JSZ m -sif Allegro. 185 BANK. Andante. p'-ÍJÍM Ml i r .i,r rgiT 1- iFF[!F^-,ip ^ Nöd e . ré-nyemegra-bol-ta -tott. 
Stiir- ker als die Tu-gend war Ver-rath. lazudsz, ha-zudszl 
Du lügst! Du lügst! i ^m Zablázd ki gyó nyelvedet. Xe 
Spiir'der Zun-ge gift rhenPft'il Und m ep f m i #-^^ i m ^= 4n r p p ^'-'UJ t J j-'> ^ < r ,^ -iig i r r ^ mérgezd meg lel-ki üd-vö . met. Ar-tat-lan öl Ar_tat-kai ö! Szent^intma. 

bri ng mich nicht ummein See -len . heil. I'n-schuldig i^t diesfrom-me Kind! l'n-schul - dig, É m — i ^i i fm m ^=f^ é Má ^ F^ BIBER. ^ N /^-á-^ BAXK. rn^í p FF r M"r ' - "''• nrrrr^ tp gok az é - gi tisz-ta an - g yu - lok. 
wie desHim-mels rei . ne P"n - gel sind. Ar-mánynak lÖn ál . do - zat-ja. 
Sie fiel zum O . pfer dem Tru-gel Sza. 
o 
^ é MELINDA ífch ^ í^m mmm kadj rám, sza-kadj rám ég bol . to - zat-ja! 

Him - mell O Him -mel, stürz auf mirh nie -der! Ez a magyar ki 
Das ist r^n-garns 
R. A C9 279:i 186 ^^ ■ • ff * p » ki : . J i. Ji ^fea i=^ rály - né ! 
Kö- ni -ginl Ez a magyar ki - rálj - né I 
Das ist Ungarns Kö- ni -ginl m f- • • • ^^ ^=rrg ^ s Borulj szememre vég-- hetet-ien éji 
OStun.de voIlGraun! Sol-cheszu er-schauni Borulj sze- 
Hat bö-sp 
fefe MELINDA. g^^ ^ r ' ^ ? u íEi^ mem-re vég-he-tet-len éji 
Macht sie um den Geist ge . bracht! Oh hogyresz-ke . tek. 

O wie zitt - re ich! 
^. V M F'?^ f=ff=f ^ ^i ^ » -y — ^ Nemnem' l'^-het . len az! 
Neinlneiiil lihwills nicht thun! ke . SO 

N'ein, nein! mar. 

spät! Minden-nek vé - ge 
Vo . rű . ber al - les t 

M ^^ w ^ 


'S=Ft W^ 1=^ f^ ^=i=^ W^ f Andante. 
187 M met . 

rürk. Add 

Gebt ■ PI^H i^5 *= s i^^ä visz - sza ál - ta - lad meg . ron - tott lel - ke 
mir der See - Ic PVie . den, Mein ge . raub . tes lürnu'Q^^ : i 


^^ wv^^t: Í 3 Í 1^^ i íF=r if^^ * t=t -m f ^ met! 
Glück! Is - ten,min - den - ha-tó,mpg - en . ged - he.ted ezt. 
Xie kann Ge - rech . tig-keit Im Hirn - mel mehr be - stehn, É m w — f ^m #— ^ Ah! 

Ah Is - ten min . den - ha. tó meg . en - ged-he-ted ezt. 
Nie kann Ge - rech - tichkeit Im Ilim - mel mehr be - stehn, 
f=^ ^^ I r •/ r Add visz-sza gyer - rnekem,add visz - sza fér . je - met! 

Wenn sol - che Nie . dertnuhtauf Kr - den darf ge . schehn. É P=F U-l^JL^U-^ Lásd mint be . mors - kólád a leg - szcbh mü - ve - det! 

\\Vnn so] . che Nie - ^ertra( hf auf Kr . den darf ge - schthn. É á 

u^iífffi^ ty ??^ * 

É fe^5 i r r F r, _.t;gg=t^ ^ ^-^ ' \r-^M ^ ^i^^ Mi-dön a sár-kánj^-nak e - le'.be dob-ta.nak, Bán- komsem jött,^ 

Als man den Dra-chen mich be-täubtzur Heu - te \varf,Kamst Du nicht Bank 188 n n^n ■ i r < v ^ f ? m ^ m ■> m ^^ genveb nel-külhagyta - nak. 
blieb al . lein und oh-ne Schutz! Bánk fogdfbl a nji-lat, fogd föl a 

Bank! die Pfei - le schwir-ren! O fan . ge 

MELIXDA. BANK, k K MELINDA. [f^ ^H p Ir ' * n r IT F T - m u - i ^jJjj^ Holgyerme -kern? At-kozott mag-zati Ah em-berl Tudod te mit 

Wo ist mein Kind? Fliirh die.sem Kin- de! Ah Mensrh! Weisst Du was ■'/■. m ^W-J'JW'i 1 ^ JK^ .J..^.^ rrr'T u mondtál most fi-ad- nak? At - ko-zottl 

Dujetzt aus-ge-sprochen? Ei - nen Fluch! A-tya á - tok, egy a- 
Der Mut -ter wegenfluchst Du dem 
R- 4 a 2792 189 
A - tya á - tok,egy a-nyá-ért. 
Der Mut - ter wpgenflurhstDudemSoh- ne. 
f r r^ I g 
^^M^ /O ^ é^^U^4hí Oh jaj! Elvesztem, én bol - dog . ta . lan! 
O wehi o weh mir ar.men ar - men Weib. 

-er (í fe^ t t ff-rzr . ff ^ s síié: rr •'■• í j j^ P le «'/V// . pp ^É * r\ feíi^síí ^ r V^ r V r^r 3^ í mp:linda. m^m V íj £ ölj meg en-ge-metBánk oh öljl 

Giebden Tod mir, o Bank, den TodI 

R. 4 C? 279 2 f r f tt I T^f\4f \ff^ ifei 
« 


r^* P _• ß c ß. f. h ß ßi 
Iß- ^mm m ^ 
R. & C° 2792 191 j^^S m f \ f m 
^m 
'' . fp,l\:,i ^ á ípí" 
;jgrfe i^ f R. 4 C? 2792 192 MELINDA. > i' F g ^ ^ M ^' *^^^ * l j>>^^p g ^ ölj meg en - ge-met oh Bánk, ölj meg! 

Láss mich Dei -ne Knie um - fas - sen Ölj meg en . ge-met oh Bánk 
Gern will ich mein Le - ben 
^ m ^ f r^ oij 

las meg 
sen Csak ne át-kozd, ne át - kőzd gj'er 
Denn für mich Er - lo - sung war' meJíünk. 
der Tod 
I Í J''r Í Í J^f i' \ r r r -» i; J' ^T"S ^ j I Lá-tod ár-tat-lan sze-gény-ke, an - gyal ö. 
Bräch-te mir Be-frei-ung aus der See . len-noth 

J t. A J m i Ah én sze-ren - csét - len a 
Fn - tar bö.sem Stern ge wj Li; a " ff r r T f f ^ T^^ 
É ^^ ''j^^'^'OJ^^ nya va - gyok I 

bo . ren, Ah én szeren. csét -len a - nya 
Seh ich all mein Heil ver - lo 

J va-gyoki 

ren! 
R. 4 C? 2792 193 ^rf rf M o^^^ N • n ;£ ^ Í Ölj inegen-gem,ne át-kozd gjer - mekünk. 
Und fürmich Er- lö-sunK war' der Tod, i...^- ^ ^^i^,k^ Lá -tod ár - tat - lan sze-gény- ke, 
Bräclute mir Be - frei -ung aus der_^ 
4r\- 
an - gyal ö. 
See - len- not h Bánk,oh ti-porj el le - ga - lább engem! 

Doch er-hörmein fle - heut - lieh Gesuch I ±. r /l ; ^ w Bánk, oh ti - porj el 
Nimm von Dei - nes Soh 
, 'ér le - ga 

nes lább 

Haupt en - geml 
den Fluch! 
^ m h [ r '^ er ^m m Nézz re - ám Bán - komi Nézz rám fér - jem! 
Hab doch Er - bar - men Mit dem Ar - meni ^ ^ M Ah, és ölj me; 

Bánk! ver - scho - ne 

á *■ ± ö ^^ e^^^^tif Pt^^ "<r r "t>J ^ ^ C-U ^ ÍIJ ^=tz -^-f :í=t R. * C? :i792 194 
en-gemlAh 
Dei-nen Sohn Ölj meg en.ge-metBárLk,cLh ölj 
Mach ein En - de mei - nem Le megl 

ben! 
^ ^ fi;ij.r F jT p ^ pt ; r ^ <j j^ ;» j' F rf M r^ p _i_> ß Í1 m Ölj megen-ge.metBánk,oh ölj 
Wer.de vor dem Tod nicht be meg! 
ben! Csak ne át-kozd fi . am, oh 
Nur vcr-sho-ne Dei - , nen 
ne át - kőzd! 
schuld-lo - sen Sohnl Lá-tod_ár- tat-lan sze-gény-ke ő, 

\imra von Dei - iies Kin -des Haupt den Fluch. Ah Bánk ölj en - ge 

O hö - re mein Ge ^•liM^iJ Ä 
t r U J\i .Mf ^ P J'': J' ^ ^ met, Bánk ölj meg en-gem Ah csak ne át-kozd fi 

such Tud nimm von ihm den FJuch! Ah! ich er - fleh für am 
ihn fi 

nur 
R. 4 C"? 2702 195 
Andantino. BANK. E^ i^- I ji r F M Í rp- g Hol van,hol szép hom-lo-kod li - li - om vi -rá - ga? 
Eins . tens schmückte heh - rar Tu - gend Kro - ne Dein Haupt, 
jVp- p>M I M' M i Pp »r I r iV P' ^p P 4fc Hol a fény-16 e.rény, fe-jed ko - ro - ná 

Und ich se - he Dich nun al - ler Zier be ja? A-mazt el - her 

raubtl Heiss hat ein m 
É=* t)- h* J ^ cj» '«»rJ-^ p ^ ? \ ^^ ^'i^ ^r 'lg i r ^Eí vaszt-ja a bu -ja.ság sze - le; 

Gift-hauch ver - sengt den Li . lien - kränz Ezt rú.tulszét - tö - ré az 

Und aus . ge -löscht ist ganz Der 
R. & C. 2792 196 ^P ^? iV i^ 
^m MEL. 

Hol van gyer - me - kern? 
Ach, wo weilt mein Kind? ^^ ^^- ez tör-tén - he - tett? 

sol . ches dürft ge-scheh'n Oh a . zért Bán 

Wie könnt der Him kod nem 
mel den 
iá BANK. MELINDA. i i^mu-i^ Bánk kösd be a fe-jem. 

Bánk srhwer istmein Leiden! 
BANK . 


Bánk kösd be a fe-jem! 

Bánk Schwer ist mein Lei-denI Is - ten jó ked - vé - ben te. rem 
Wie Dich Gott er - schaf- fen. da warst 
^. \ (? 27n 197 4'"'f i'JHJ tett té - ge - det. 
Du En-geln gleich. Szép lel-ked az an - gyaJok ko - ze . be ill - he - 
Dei . ne rei - ne See - le war be - stimmtfürs Hirn - mel - 
^ LT '^LJ y% f r 
tett. 
reich. Men)' - or - szá - gom va-lál, Lel - kern -nek üdv 

Ja Du vvarit mein Hitii . mel, All mei - ne See 
MEL. yfr— 7 JUi^f p-i'i^J- i' i J'^ tf: I - me le - ros -. ka - dék. 
r>Xyt^l'ii(i nun bin ich ge - fal a fold so - rá - ba le. 
len Lieg' im Pfühl ent -weiht . P P 'P ''P I f p l'f r P lye! 
keiti I - me le - ros- ka - dal 
l'nd nun bist D u ge - fal a föld SO- rá - ba le. 
len Liegs t im Pf ühl ent -weiht. 
R. & r? J7n3 198 j^fEL Bánk nem át - koz en-gem. 
Mit - leid fühlt mein Theu-rer. 
E . gi SZÓ - zat) Bánk nem át-koz 
Him - mels - bot - schaft! Bánk ver. zeiht! E - gi szó - zat, 
Ihn er - weicht mein É f^Qut^ \ Íl 
^ / m s I pp 3 m 1 f ^^ Y^ 
am 

Fluch E - gi szó - zat. Bánk nem át- koz! 

Him - mels - bot - schaft I Bánk ver . zeiht 1 
e - des nem, meg 
Arms . te Frau, Ja ald 
Bánk a fér-jed. 
R. * C? 279a 199 
R. i C9 ST!)? 200 BANK. 

e'n le-gott kö-vet-lek. 
Schloss, ich fol - ge Euch bald. Sze.rel - memza - lo-gát 
Zieht ei-lendsheiinundnimmmitDir 
^ i'h'i.l J' MELINDA. [tfiir r- i> ^rr rp ¥=- vidd el ma-gad - dal . 

uns-rerLie-be Pfand. Ahhogynyo-mom - ban 
.Ift/.twill ich ei . len légy,gyor - san kö - 
undGott wird uns ^m F^.rr i^ mp^ i; 


mni££j'i Wi ^ 3 JLi t i y± ^J 1-1Í .L^i V 4 •> i ^ Í # iti^a l^i ^-f .M Í vet 
lei ve, 

ten. Sze - rel - med zá - lo . gát 

Denn uns - res Lie - be Pfand vi-szem ma . 
wird mich be - 
R. 4 C9 2792 201 MELINDA. f hr r, r \ ^f r M F P-f^ ^^2 í gam - ma],Sze-rel - medzá - lo - gát 
glei - ten Dt'nn ur.'í - rer Lie - be Pfand 

BÁNK . vi-szemma.gam . mai. 
be-glei-tet mich ja. ^^ ^ ' n H ^ EEí Sze-rel . memzá - lo - gát 
Denn uns - rer Lie - be Pfand vi-szed ma - gad - dal. 
be-glei-tet Dich ja. 
BANK. 
l ^^^^^^^ 
MELINDA. 
R * r" 27n3 202 MELINDA. 

A nyil, ahgyor-san re . pül. 
Der Pfeil!Ab!schnell fliegt der Pfeil! Oh 

Mein lin-da, Is-ten ve- led! 
lin - da, Gott sei mit Diri Esz-mélj! 
g.._.,Me-lin . da! 
cadeuza. í rrffjt tTv^ s äfJ^rrlT»^ rj jer, jer, ve-zessel in-nenl Ohsza-da-dits, si- essi Anyil el. ér, oh el - ér, ah! A 

Theu - rer, láss uns flie-heni Komm niirh be-frei -eii bald! Ah! bili ge.trof-fen vom Pfeil! Ah! der ^ rí RTT'fn ^ F [T 11^ < {j^^ El-ve-zet-lek in-nen el.ve-zet-lek in-nen esz-mélj Ne 

Will dich be-frei-en baldfiihrdichvon hin-nen ja fort. 8-r N'ur ui i r ■ji t ; m ritard. ftW^^\^JÍY il^rp^r i j l jlvíj y [Í7 rj,| ^ rF^4^ nyil, oh a nyil, ah 

Pfeil! der Pfeil! a nyil, ah 
der Pfeil I a nyil, ah 
der Pfeil! a nyil, ah 
der Pfeil! a nyil, a 
der Pfeil! J^Jiv r ^\\ y r ^ I p^v r jj I^J ;,v r j ^| J-J^ 7 rj | ^J^^ M félj, ah ne félj, ah ne félj, ah 

Muth! nur Muth! nur Muth! 

8-.-', 8v-; ^í ne félj, ah ne félj, ah ne félj, ah 

nur Muth! nur Mutb! nur Muth! 

8:--, 8:-. ^! Sx-. ^í i ^ ^ ^ r=r=! ^^ /^ ^ ^ ^ ^ ^ R. * r? a7í)j MEL. 
Allegro, 203 
A nyil gyor - san szár - nyal, 
Es fliegt ein Pfeil, fliegt auf pül, oh 
mich zu! Bank jö - vel, oh 
Ei - le Bank, be . 
^^ m ^E^ Bank jö 

ei - le ^ vei! Meg 
dich, eill' öl ha azt e - rös ka - rod, e - 
Bin so arg von Noth be - drangt, Wenn f ^ — - 1^ ^ V S *• — ■» pp i^H «y y I m fe* ÉiÉ i 


T ^^ ^ ros 
stark ka 

Dein rod nem tart 

Arra mich nicht ja fei. Oh 

um . fangt, Ich mért hogy ugy van, sez 
Arm - ste, ich lei - de ^ ^ S r^ P — r ^-^T 
4^ p 4mE! á== P^ 53 ^ ^5 ^ii tör 

sehr, tén he - tett. 
sehr, achl iji ^ ^ ji 1 ^ j. ^ jT to A - zért Bán - kom nem át 

Mich prüf - te ja Gott schwer- kfjz en-gem. A 
un - end-lich. Es éh ^i^±^li^rLA \ f 3 :?=y =í^ 


R4-^ =^í R. 4 09 2792 204 
n}il gyor - san re 
fliegt ein Pfeil pül, re - pül, nieg - öl, ha azt ka - rod nem 

auf mich zu . Er töd - tet mich wenn ihn Dein 
BANK 

vidd 

führ' vár - la - kom-ba asz-szo - nyod. 
Dei - iie Her - rin in mein Schloss. En is me - gyek 
Ei - let nach Haus' Í f leg 
In «t mf. mf 3 MELINDA. 
ott u - tá - na - tok. Oh Bánk 
Kur - zen folg' ich Euch. O Bank, ne kés- sei, oh ne kés.sél, Oh kö.vess ha 
Ge-lieb.ter! Sau-me nicht zu lan - ge, folg' uns i .a. 
:ni: ^ R. & C°. 2*92 205 fe mar, oh Bánk 
bald. O Bank ÍE ^ ne kés-sél, mert a nyil gyor - san re-pül fe - lém, oh Bánk 
nicht siju - me lang, der Pfeil, er fliegt gar schnell her . zu. o Bank Í i n — w f ' i' fM * Me - lin 

Me - lin da, vár - la . kom-ba e'n tüs - te'nt kö-vet-lek ah Me - lin 
da zieh nach un-serm Heim,Ich folg' Dir un - ver - weilt. Me - lin Ö P 1 ^-R- M ah. 

Ah. t der nyil 
Pfeil i'or - san re 
T fliegt gar Í t' P P P I p [) ^ M P [S Í da, vár-la 
da, zieh nach kom-ba e'n tüs 
un - serm Heim, ich t<'nt kö - vet- lek, Bán - kod 
lolg' Dir un - ver - weilt. Ich gyor- sabb 
folg" Dir íS ^ m i / ^ * — tt psp I s I pül, 

.schnell. pül. Oh, 

so schnell oh Bánk jö 

O Bank, o vei, oh 
komm, o Bánk 
kom m Ö I ^ PP T nyon 
ver 7 7 N V 7 ríí - pül. 
weilt nach, Oh 

ich men 
fol / ni majd Bánk 
Dir bald, fol Ö 1>P\ -7 — r jon ^ V 7~ 3: R. 4 C? ST9. 206 
vei, meg 
bald mich öl, ha azt e - ró's ka 

schiit - zen Der Pfeil fliegt her - rod, e fc^5 m rös ka 

fan - ge m Í el, ne 

Dir bald, félj, a nyilt e - ró's ka 
fol - ge Dir bald. Mei - ne ra e 
Lieb' be ros ka 

wah - ret 

wmm m ^m fnl. 

Hand. Oh 
Ich mért hogy úgy van,sez tör 
Arm - ste die Gott prüf tén 
te ^ fel. Oh mért hogy úgy van,se;í tör - tén 

Leid. Du Arm - ste die Gott prüf - te L ^Jij L \ ^f L^ ^ / P, f w^ -r-^ m ES m g ^ he - tett; a - zért Bán - kom nem át - koz 

so schwer, Doch liebt mich mein Bank, has - set en-gem. 
mich nim nyil 

mehr. gyoT. 

Der 


^=F^ ^ he - tett; a - zért Bán - kod nem át 

so schwer, ich lie - be Dich noch, lie koz té - ged ne félj, a 

be Dich noch so sehr! Ja ^ ^ri* ^ * I i ^ ^^ m ^ i / p m ^ 
-^^-^ ■^" l f ^ I — ' R. 4 C? 2TSa 207 Ä s FTí M r J ^ san re . pül, re - pül. Meg - öl, ha azt ka . rod nem tart-ja fel. 
Pfeil fliegt her - zu, Er - töd - tet mich, wenn Du mich nicht be - wahrst. m ^ä M-P-JU^ njil té 
ich folg' ged ke - rtil, mert Bánk e - ros ka - rá - val tart-ja fel. 
Dir bald nach Und Dich be-wahrtmein Arm vor al - lern Leid. i-^ ^ m ^ ^ ^ 


^ p 


^ 


^ Eä ÍÍ ^^ i^ ^^ ^ Bánk jüjj hamar, oh vigy 
Fol - gp uns bald, o mein eil 
Bank ! I *k^ Kis 

Fol fi ad sir 

uns bald. m$ Nom menj hamar, oh menj, menjl Kis fi - ad sir ha 

Ei - let nur ja! ich folg" Euch! Ei . let nur ja, ich 

i^Ä ^m iA m w w^ ^m E - des Bánk, oh Éí' ké 

mein sei. 
Bank. Bánk, oh jer, oh jer! 
Bank, o kom-me bald! tó • l 7^ V» Ir- P I r ^ ké 

folg^ sei. 

Euch. E 

Theu des 
res nöm, oh menj, oh menj! 
Weib, ich folg' dir bald! 


P ö ^53 -^ "^ — tó í=^=tó ga^ é í/ ^ ^g^ g É F- 
EE ■:^F:5:; :*5^ T" R. ,i r? a7H2 208 m ^ * * Hagy-juk itt e fe 

Las - se uns fliehn, Nach nyes 
Haus' ud - vart , 
uns zich'n! Itt e 

Flieh'ii des fe zaj 

Ho ban 

fes 

^i§ i^^ s Ott , Ott , 
Und ich bol - do 
werd noch gok le - szünk! 
glück -lieh sein. Csitt,csitt, zaj - ta - la-nul 
Stül, still, die ra - sehe Flucht $ ) *f \ ^[ M p ^ ^ ^ f^^ Ott, Ott, 
Und Du bol - do gok le - szünk I 
wirst noch glück -lieh sein. 8-.- 11 |lpJ'^ hi^^j'^ Lf7^' Lj'^^^ Csitt, rsitt, zaj - ta - la-nul 
Still, still, die ra - sehe Flucht 
8 ~ 

PP P ^ ^a ^^ P^f f R. 4 C? 2793 209 i l"«^r ^^ jösz te 

Führt uns jösz te ve - lern. Itt, itt hol 

aus Noth und Pein . Nur fort uach 

ÍM .. ß- fel 
Hau vi - dit 

se schnell, 
* -Ml h hi' ^J'-'-W-i'i 'I I I.» s p^ Ott Ott, 
Dort harrt a sze - re -lern! 

die Lie - be mein . Csitt, csitt, zaj - ta - la - nul, rsitt,csitt, jösz 
Sttill! still! die ra - sehe Flucht Führt mich aus I ff m uPPm f fflffpr i rf ff sze - re-lem! Csitt, csitt, zaj - ta - la - nul, csitt,csitt, jösz 

die Lie - be Dein. Still! Still! die ra - sehe Flucht Führt Dich aus 

8- 
I ^^ *=* te ve - lern, 
al - 1er Pein. Itt, itt 
Nur fort hol fei - vi - dit; Ott, ott 

nach Hau - se schnell Dort harrt a sze - re - lern, 

die Lie - be mein. ^ mM r - 71 ~i te ve - lern, 
al - 1er Pein. Itt, itt 

Nur fort hol fei - vi - dit; 
nach Hau - se schnell Ott, Ott 
Dort harrt a sze - re - lern, 

die Lie - be Dein. 
^^ 
gmro } ^ -i } ^ V ^^i^-^ %.:^ R. i r? 2732 210 É 2. 


^^^=¥^ sze - re - lem! Hagy-juk itt e fe - nyes 

Lie - be mein Las - se uns fliehn. Nach Haus' 

U ^ ud - vart. 

uns zieh'n. 7 *' r Itt 

Flielín des M '^ ^ 1 ^ í P^ 4 ^^^-t l P? 7 W' 7 sze - re - lem! Hagy-juk itt e fé - nyes ud - vart. Itt 

Lie - be Dein Las - se uns flieh'n, Nach Haus' uns zieh'n. Flieh'n des mmAfm^ ^m mm ^^ 
zaj 
Ho ban 
fes el 
fal ve - szünk, ah 

sehen Schein. Zu Vár . la - kom. ban 

Hau - se wird Lie - bes- ^m 3—3 3 '■ - ^/issaiid. 
mr n \U f ^ ^Ji ^f ^^ i 


^^V ■ = 
^ 
szebb ö - röm vár , ott, ott, 

won - ne uns blü - hen, Dort werd' bol - do - gok le - szünk! 

ich noch glück - lieh sein. ^ feÖ feäiö szebb ö - röm vár , ott, ott, bol - do - gok le - szünk! 

won - ne uns blü - hen, Dort wirst Du noch glück - lieh sein. 8- PP ^ ^ ^ ^ f ^m w^ ^= B= W 

£. 

^ ki^gj-^ y iJ'^^^ ' ^ •> ff V f m É E^i fiÉ 211 É # -n i nr. E - des fer - jem ah ah ah ah 

Gat - te, o komm' doch bald! a nyil 

kom - me ^P^ :ö= re - pül, 
bald uns 


^ i '"" i^"^ Jó Me 
•la Me 
lin - da 

liii . da, ah ah ah 
ichfolg' Dir ah ah, 
bald, irh ^ ^^^ X^ ^ r T ^ PP PJi ^ m tt i=i p ^ ^ n i n/3 ■í^^ ^ Itt, 

nach . itt, 
Schau, itt, 
schau. itt, 
dort! des 
rer fe'r - jem ah 

Gat - te, schau tt ^ j g^ jj í==í komm' de 
zag' 


^7réPF»V rül ah ah ah ah ah élj fi - 

nicht, lueintheu - res Weibl o kom- me í^ ^ ^ É ^^. T T- m ir- ■n^sm u ^^-#- nr^Tf ^^^^=;^ ^ A nyil re - pül, itt, itt ah 

dort . hin fliegt der Pfeil, ahl ah! itt, itt, ah- 

dh ah r»^ 0.r3 i rr FTpr MivMr-^^+M £; ad - nak ah ah ah ah ah e'lj fi - ad - nak e'lj ne - kern , 

doch nur zu Sin - nenj komm zu Dir! Denk' Dei - nes Sohn's! o den - ke 
p^r ip"''?' i p^r^TF poco poco R. * r" aina ai2 

vár-la-kod-ba jöjj ve -lem ah, vár-la-kod-ba jöjj ve -lem ah, Ah 
Bankver-labS mich nicht! O Bank ver - lassmichnichtin mei-ner Noth,ah DenK'- élj fi-ad-nak, e'lj ne-kem,ah e'lj fi-ad.nak, élj ne-kem,ah élj fi - ad - nak, 
an Deinar-mes Kind,o den-ke-^ an Deinar- mes ar-mesKind.Denk' an mich, denk i^J^ 
P J3=a \ ^ ' F A^ ^^m m^ ípf P3it 1 * 1 1 hj- ^uLA 'hj. f ^ 7 [) 7 IP 7 ^ 7 I p V [) V Iff V ff 7 ICJ 

'rrp.sc. _ _-_•_ _- - ' ^^^ Ah ^=^ 


É t Bánk jöj 
Bank folg 

4r é ha 

rair mar! 
baldl ^ ^^^ El élj ne 
an mich, kem- 
Denk'- p^ ^'n^ \ ^ , En. 

an _ megyek, ah 
mich, Denk' ^ 


ha - mar! 
an mich! j2l mcn: m ^ i t f .jT I 
íO, ff ü ^^ ^ F-: ■*- cp -^^ ^ » m 'ff ff Iffff »=e ^ ß d P t ß é P ^^ »— »-^ » 
R. i C? 27S2 213 Allegro agitato. 
•> ü'i - ''''V/< \ >'ii>\'-^:Hié \ Hu^'W' s TT rr r-jr^ '• r'^- rr BANK. 

« (S^ 
Sza-kadj rám , szeikadjrám 
We 1 - che s Grau 1)1 SolchenWahn- i,''i. T y- g a^ 1 ég bol - to - zat - jal 
sinns Bild zu schau - en! 
F^f^ t p ^r r ' i 7-^ r ' > . P GERT. ^ í I Bánk báu! 

Bank Baal te itt? 
Du hier? BANK. S l ii Ji v' i , , H . s "-cyiiiísL^ ^^ ^ 


i -y ^- £ En va - 
Ja, ich 4 ^ í yf j^ R. 4 C? 2792 214 GERT. S # 


gyök. 

bins. A ser - tett,vag-y ser - tó' van 
Stehtder KIU - uer o - derRä - eher vor \ i t-á É ^m í «^ p ^ • 1^^^^=^ ^S^ ^^ *^ í? ^i>i, i'F ff ff F ji N'tlfLLf L!J ü; E3 ^^ ^ i BANK GERT IlJ J' Jv ^ ^- f p' gr f p - itt? l-gen,vag)'nem.Égy-re meg}! 
mir? Daswirst Du ja bald er . seh'n. Adj szá-mot most én-ne - 

Du wirst nun Re - de mir 
■ ^^'^rÚTíT BANK. . ^GFRT 

Él I 7 GERT. > { »ryt-rtx^. ^ ^ ^ ^ rrTTf keml En?Adj számot most ne - keml Szá-mot e'n? Ki - rá-lyi férjem tá-vol-le' - ti 
stehh. Irh? Nun gieb mir Re - chen - schafti Recheiischaft?Iih?GifbRechnungmirals Dei-aes Kö - nigs É i ( 
m É ^^>=^ ^ r ^ ?kH-g]^ l^íí^ ^feBl W 


i ^ á ^ ae f ; Jr BANK. GERT, ^^^^^^^^^^^^^^^^ ben. Csakto-vábbI A 

Frau. Xur wei . ter. Ich te s a hon ki - rá-lya en va - gyok,e'n va-gyok. Fe. 
steh an Dei-nes Kö-nig's Stel . le inHerr-scher-machtl Was ^ 3EÍE Me ß-ß- ^^ m =^ y^J ^íf ^ ^ ***■=*« jfff TTt^fffff j.ff I I ' ^F it=i n vp?. itrt 3f R. i C? 2792 215 i S f m f EEE rrtry F"FP íMr r— P i lelj,ini - ertjösz visz-sza hir - te - len? Atróntfe. nj'i-ti vész, vagy en . g-e 

hatDich denn so schnell zu - rück ge - bracht? Was suchstDu hier vor mei - nem An . ge \>\ r -u :fc» y=^g=? éS ^ i Ul'Jl ^' ^iW fg^ ^^M^ 
É BANK. GERT ^ Ir^T ,-(? P,-y-p ,-F I ^- ^^ BANK. S Í M r 

met? Meg-le - hat. 
sieht? Was ich such"? r-r Me-ron te - kin -tesz rám és nen 
Du starrst mich dro . hend an und re fe-lelsz?A^em. 
dest nicht! Nein. 
-^ wTti-Tmf m n^ P fV'f~ vP ^ 3^=5 ÄE p^ Sze-med-ben Iá - tom a so -tét da-czot. 

Du stehst voUTrotz DeinBlick ist ar - ro-gant . De én meg - tö-ren- dem 
Dochich bre . che Dei - nen ^^ m f—w ^Lj rci j y ^ ÍÍÍX m^ p ht- 1 1 ä da im ^^ 


Se jJl ,BANK. S r^tU > ir H'¥m t ü \ i Y 1 Í- p r r 

To.vább,to-vább! Ki. 
Nur wei - ter, ed - le büszke lel - ke.det. 
stol-zen Wie - der-stand. Kesz-kes-sen a - ki el-le-nem törl 
Weh' je-dem, dersichge - gen michver - gehtl (^ 4A/r & Jpg 


tÍ3í 
R. 4 C° ■iin.: 316 GERT 
rály - né 
Kön' . gin Nem,nem^sz-szonyoni^ánkbánnemtá - vo -zik . 
Nein, Frau Kö- ni -gin, BankBan entfemtsichnichtl 
* 7 I' , K ., K i^ ^^ a ^=m ftrt- j^'u 7 F í F f r í ii-^ ' Jobbágy! hódolj én pa-ran-csolom. 
Le - hens - mann! leis-te Hul - di-gungl ¥W^ szá-ma-dás csak most kö-vet - ke zik. 
hal-tet jetzt ein furchtbarStraf-ge rieht I-gen. 

Ich thu esi 
t fe Bánk, Bánk,tá-vozzl 
Bank Ban, geh fort! ( f^^ ri mVt p i'- p i ;.^^ - i 1 1^ ^^^ Me-lin - da helyt köszön- ni téir.to-zom. 

Ich thus' und sag' dirstatt Me-lin - da Dank 1 I - gen. 
So ist's 
R. 4 C? 2792 217 Nagy úr Bánk zab4ázdnyel-ve.det. 

Du Lehnsmann, halt' die Zung'in Zaum. - i r ^ i F — i Me-lin - da helyt kö-szön-ni tar-to-zom. 
Ja-wohl, ich sag' Dir für Me - lin - denDankl I -gen. 
Ja-wohl! 
BANK. ^I.l'l, rPhPMFV'^^ l J-«^' GERT. J^ J H yJ^I l ^ -lJ'Jv ^ Melin - da helyt köszön - ni tar-to^om. 
Ja-wohl ich sag' Dir für Me-lin - denDankl Reszkess nagyúr, reszkess! 

Beug'Dich, Lehnsmann! beug'Dich! 
Allegro moderato ma con agitatione 1 »-'' i ' <* > I F i i } } } } } I j' ^ J ^ BANK.GERT. ^=5 ^=r Mint toi -vaj, éj - jel es ti - tok - ban jösz, II. lik e ez? Nem. Te 

Du kommstgieich Die - ben in's ge - heim zur Nacht . Zeufrt das von Ehi^ Nein. Du V\ 0^ *i $ 5^ ^ P. '>--^\A^ r á k f f Ei C_£_/ f BANK.GERT. F »VF ^F hM l j yj'N ^>IF-^p F Hi-^ ^^ f meg-gya-láz-tál en-gemsrango . dat Be-csü-let ez?NemMegszeg-ted aj-kad es -kü-jét, Mit 
schmähst des Kö.nigs Frau mit Vor-be - dacht. Zeugt das von Ehr? Nein. Du schaf-fest Dei-ner Her-rin Leid.Du a E5 


^ m i ^jn^ , f ri g J r -^LU P S^ ?P rWf L — a^ ti^ R. s r9 279a 218 BANK. 
GERT. 
tró nunk zsámolyán te -vél, U - radhoz hüt-lenvagy,np-jét bánt - va. Re-csü-let ez? NemMa- 
hast ge . bro-chenDei-nen Eid, Den Du g' -schworen einst vor un-seira Thron. Zeu^^asvon Ehr? Xein.Ein 
DANK. GERT. 1 1' •!■ r H H y-U^M fcg^^rJ^rmo^ gyar lo-vagvagysnötbán4al - ma.zol. Il-lik e ez? NemA ra-ga-lom -nak ad-tad nődne 
E - delmannbe - lei-digt ei - ne Frau. Kt das sorerht?Nein.Kr'ichii!;ihtsein\Veib,Stattda.s er ihr ver 

=4 ^ fe^ ■/ '' WS iS5=t^B m ji dL^^^ffi fe ^ YWYii^y^ ^ \J Q $ H^ B.\NK.GERT. ^^p- ^p pT7^i^,4^j,7^J7^ ^ & « • — 0- vét Be-csü-let ez?\emBe kel - 1p ja - ni a ha-zát,Hogy or- vo-soldmeg- a ba -ját. Trón. 
trau. Zeugtdas von Ehr?Nein.Du soll . tebtdurchdie Lan-de gehn^Dort ü - be-rall zum Rech-ten sehn, Und ^''" uih^ jji lj.iii^ 
5=jt!ttf=5# 
SiE ^ Uj • f g^^ 1 ^^P^ "^Tr^j i=5 ^ p^^^ • é 

osz-lo-pot im por - ba' lát a nép. Be-csü-let ez? Te en - gern véd -ni tar-to- 
sprichit doch sei - ber al - lemRecht nun Hohnl Zeugtdas von Ehr? Du soll - test Schutz und Schirm uns 4-A 1 fe 


'FTirr^^p^^^^ m ^-^^m 
R. fc C9 2702 219 m V ^ í H r ^ g ^ y~JuhH zol, Tet-tpd e azt? És i - me bot-rany o - ko - zäl! 

sein. H.istDu's ge - than? Uns Dei - ne gu.ten Dienste weihn! |^"m/'vJ ^ h^ rnri^ ^ 
I E§ sa »-»-►-► p 4 ^;-t fi i Ei ö; PPf PÍ ÍÉÍ ^np P^pV i >p ^p a ü^ Resz-kess nag)' úr! 
Hast Du's ge -than? Reszkess! 

Zitt-re Meglesz to- rol-va maj-dan,ha mégmege - led 
Dein Ver-säuni-niss wird ge- straftJJustehstuns Re-chen. 
É BANK. ^\ N7 1 h é ^5 p n r ^p ? 1 ^ j' j ' ^ ^ azt. Jegyezd megezt. A mig a fe'rj küzd, nö - je vi - ga - doz. II - lik e ez? Mig 
Schaft Mer-ke Dir das. Es kämpftDeinHerr und DugiebstSchmausund Ball. Ist das so recht? Du ^^ E5 ' J' 1 1F^^ 'S^==='^ f Ei •^n p '/'v\ i-,i i j ^ ^ ^4^ * L^^ 'f I ff r j ^'i. iij' j^ f ji > j^ ^ > I ij ^ 9 • • ^ • W t #=Hf :ö ^^ ^? E^ tá-vol fe'qe, rá -szedik a not. Be-csü4et ez? Me-lin - da ud-va rod-ba jött, E, 

bringst durch .Arglist mei-neFrau zu Fall'. Zeugtdas von Ehi*? Me-lin - da en - gels-rein und gut, War 
R. * C° 2792 220 re'nyvolttisz-ta hom-lo-kán. Mi tet-te 6 - riilt-té e not? fe - lelj! A be-csü-let. Te- 
an- ver-trau-et Dei-nerHut. Was hat der ar- me FrauVer-stand ge - raubt? Ant-wor te mir. Die 

.ír 
Á^''i. í iH' i'^'j' ir in r ^p i ii^'^'-f .^' J^ met-ve vanaz pn be-csü-le - tem. II -lik e ez? én va-g)-oksve - lern a szé-gye • 

Froro-me führtest Du den Bn-sen zu. Ist das so reiht? Er - nior-det hast Du ih - re See-len- 
fci ^^ nem. Be.csü-let ez? Egy szót se, ülj leJiasz-ta.lan,Be -jön-ni nem sza-badhozzánk^Iert 
ruh'. Zeng* das von Ehr? Du magst um-sonst/ur Thü-re geh'ii. Du bleibstund wirst mir Re-de stch'nDenn 
GERT. h [) F f > F F '■^' P I J JW' > J I I ' M' < ^ M e'n vagyok most a ki-rály.Bánk bán. így il - lik ez! 
so be-fiehlt's an Kö-nigs statt, Bank Ban spricht jetzt zu Recht! Jobbágy, ne il 

Lehnsmann! Hü - te \ r M 
^ I f H ^j (D I Eí 1 ^ ^ ^^ O É s erese. Ú 33 SE E3: 1: — í: — í: 
■? 9" ■? R, ,1 C? 2Tfl2 221 ^ less! 
Dich! Mega-karsz öl - ni? 

WillstDu mich tod-ten? Tá-vozz Bánk! 
Getí fort Bank! 4 1»'' ! ' t 1' J' J' J ^'."t h ^r fi ' r I ^^^ Hallgat-ni fogsz, 
Du hast zu schweigen . haltgass! 

Schweige ! Nem nem! 
Neinl Nein! I ^ n^=tf^ Mi p^ ^ H- : ^^^^ bf tj f f^ 


\?fji^^^± iM I ^ is^l P^ f=f=t ^^ ^^- ^J J. iJ # S l ^iv ^ -# -# -^ 

5 
^ i?P I rT" f) V ''ff y : i ö ^ y V •! T^vi=f ^m Í szá - molsz. Is - ten sza-ba.dits, ol . tal - mazz en - gem. 

ge - hen. Aus sei-nen Au - gen droht mir der Tod! t fe ^ ;^ n F ^ F F I ^^ •> p^ -! molsz. Ve - rem csil-Ia-pulj! El-ra - gadsz en - gem. Fe' 
hen. Der Schul - di - gen, ihr droht von mir der Tod! Denn y^^ iifn -- 
R. Ä C9 2192 222 
É m ? íe^ m $ S le'gy ve - lem oh Is - te-nemoh légy ve - lem! oh 

macH ;iiis sei-nen Hän - denfrei^onst giebt er mir den 

f § ég! 
Tod! é ^^ íe^ le'gy ve - lem oh Is - te nem oh le'gy ve - lem! oh 

Zorn ob ih - rer Teu - fe-lei, Ich bring" ihr noch den Tod! 
R. 4 C? 2792 223 4 ^'' 1 ' r r p ^ # Tisz-telj! Ki-rály-néd áll e -lőt-ted. Tisz4eljl Ki-rály-néd áll e 
Zitt - re! der Kö - nig wird dich stra-fen! Zitt- rel des Kö- nigs Ra - che t i= i=F^ lőtt - ted, 
wird nicht -Mr*rir> ^ ^ s # — f — ^— fi# Reszkess! Ki- rá -lyod áll e -lót -ted. Reszkess! Ki-rá-lyod áll e 
Zitt - re Dustehstvor Dei-nem Rich-terl Zitt- re! dichtrifft die har- te lót - ted, 
Stra - fe i'''ji i'i i li'iii i i'i i li flf i ff V f^ 

■ff , I I -^ .? ^^ i H m É i <^ =:"^ ^t^íéi ii Í s p^^ f j > > r I ¥ ki ezt szá 
ruhn, Bis nicht mon ké - ri tó' . led Bánk. 

ge . sühnt I>in fre - ches Thunl Ki ké - ri tó' 

Bis nicht ge - sühnt m \ t p 7 ^ ^^ itt van szá - mot ven - ni tó' - led Bánk, 
nun Für all Dein Fre - vel - haf . tes Thun! Azt ven - ni tó' - 
Dich trifft die Buss' 
# m :^E^ ^^ led 
ist tö 
Dein led, 
fre oh 

ches Lh^ i^ tj-^f Bánk- 

ThunL 3E£E led 

für ^ s tó 

dein led, azt 

fre - vel - haft Bánk. 

Thun ! _ r-f-^ 1 rT¥" '> A J'/J.Jw J: s h-llY d'*1 d m r See; ts: pp ^^= f^ M PP ^ S^ ^ R. * C9 2T!I2 224 Adagio .U^ É Éá rrr T^v /T\ tfcct ^ vy n - S iSPÍ aSEí ( ^ 
^ r'p^^ t r\ ^s ^ ^^ BANK. Andante sostenuto. 4^' F r M r'^p i p-pp' í ^ ^ I hm í ^^ Magyar ha - zám-nak 
Ich ha - bp Vn - garns ^ i^"i. -'"p r "Y í ^ te - re-it be-jár-tam, Mindenüttcsakel- bü-su-lást ta 
wei - te Gaun durchzo - gen Fand es verarmt, be-raubt und aus - ge - *i= i ?^^ y" ^ * ^i J ^> j 'i > . i :, . i' fr^rjn-^f ^ fi É^ r^^r t r I fi tuu ,| ^''i\s, J ~f p V i I F r M r Í \:> n r,- Í! n- i fe^ lál - tain. 

'■o - gen. Se'-rel - mit megir - tarn nem-ze - tem - nek. 
Ich srhrieb Dir undnirhts hab ich Dir \er - hehlt, 1 ^te m =^=F==5 ^^i f 4—$ sf '^''^\K\.i\^Kr ^m 1^ r i ^r g ^ ^ i'ri,^! ^ r. ^-^rrr«^'=r^ 7 ^ ^':\\ r- ^M F 'T' P p p I ff^fl \ i F r pjTT uJs É Ir - tamazt, mi-ként is or.vo - sol - ha-tod meg. Nemhall- ga - tál re-ám 

That gp-treu Dir kund, was die -sem Rei che fehlt! Du hat - test drauf nicht Acht! f^'' J-'-Wi ^ ^=5 
\ ^ ^m ^^fi 3 Jf-f ¥- T Ott R. * r? 27fla 225 U.\h. 'r ^f r I g r^ M V? ^^ ^i^^^^ sziv - te- len! 
Herz - los Weih! Nemhall-ga-tál ha . zám-nak jaj - sza - vá 
Kein Ohr für uns- re Kla - ge - lau ra. 

te. Sze . 
Und ^m ^^^^^m i ¥-^ ^^m r r^-f^ 


Űll-r ^ r r r fAV i , rWF^'^-^^i^^ i'i^'f JTr PFpp^ n medcsu-páncsaksor-so-sid-ra ne'.zett.CsakMerá- ni voUtitt. csakMe-rá-ni volt itt kegy. 
blind für uns-re Noth Dein Au-ge schau-te Nur auf die ^^e - ra - ner in Hűld. Du sorg-test 
* E^ ^Ff fe ^5 r M r n M M I í' [? V r g d^ é- íj Í E^ gyei te - te 
stets nur für zett. Oh mi - ó - ta a föld-re el - jö - ve - tek: At - ka 

sie! Seit Ihr Frem - de in die - ses Reich ge - kom-men, Hat der ^ ^^^ . 3 j' ' ^ '»/ ^-^' i -V-. ^ ^^ i^ aä i^ P 4 ^'' i 'V'i. M P M g p- ^ ^H^ l-t 7 f I T f r szál-la ránk a be'- ke is - te - ne' - nek. Es az 
bö - se Feind da -von Be - sitz ge - nom-men. Gleich der á - tok óh nagy, és 
Höl - le Fluch drü - rkef ^ $ w fe ^ ^^ ^ F^= S 
'f j5^ ^^ 


R. .<■ r? iTsa 226 Ky ^'f^rn ;] i p>ppp,7^f.pu^ - ^^ J'^ V \ rém-le -tes va-la, A . ment dörgött rá a romlás an-gya-la a - menti 
auf uns Eu - re Last, Gleichder Höl-le Teu.felnseidlhr uns ver-hasst! ver - hasst! 

te 
GERTRUD. 1 ^''I^Vi. ? > ,Ji > }i' j^ inJi Jl? V < I í g P tip liJ' ^ p ^ ^ Ki-rályunktá-vol-le' -ti-ben, 
In dess der Kö-nig fern im Krieg E honnak minden ré-szi-ben, 
Mit ta-pfemSchwerterringtdenSieg , ( 
(|^HV i . ^A^iJipi^'pg^-^ s uJ'p ^ JyJ'f! p Y i í Fe jet-lense'g, önke'ny,zavar 
HatschrecklichemGewit-ter gleich Mike'nt fe' -lel-mes zi -va-tar , 
Die Ei-genmacht verheertdasReich É im^m \ ^ 
i ^i^^-L ^ ^P* n '^ ^\ K \. ^ Ä i í^ r* * á ^ ^ Í^F t 1^ 4 ^''i^''i. ^ ^i,Ji x j. > ii^i' j'' •' I i ^i^^'H J' >':p r^ Nem is-mer-ve'n ki -me'-le - tet ; 
Esmiis-sen lei-denHerrundKnecht, Tipor-ja a tür-ve'-nye-ket ! 

DieUiIl-kür,sif ersrhlugdas Recht ^ PíS±pEÍ ?J7ji|.j rr m^ r 


a * á 

4—4 — 1- ^-^^ — H-^ ?;5:>^ ^^^LJ^ ^^ i~S|J^ R. & C? 2Tn'j 227 I^WK PTPMp-y^h^pi'i Ji/ii f ÍEÍ Nemjiemismer-vénki- mé-le-tet,Ti-por-ja a tör-vé-nye - ket . 
L eiden müssen Bür-ger, HerrundKnechtDieWillkürsie erschlugdas Recht. 


j j i i&^ ±—:9± ^ m i ö: '-?^/^>ff t I ^^M ^ i : | ,Jl i^ Ji M^ F ''P ^' P ^•^' ^1^^^^^ i^i Mi el-küldó'kszemé-lyedet^Iegjár-ni a vi-dé-ke - ket 
Da ha-ben wirDichaus-gesandtJ)usollst be-rei-sen un-ser Land ^^te'^Di ^ ^'^'^ V bl I i ■/ 


Í ^^^^^^s É f ^ f ;m fctj T I ^^V' i . ?;ui ^ ^^pP^^Fp^f- , p^ i' jipi j^ Hivenhogymege-lf^g ko-rán.sp-githe-tünka honba -ján. . . Ah! 
Dennwir ver-trau-ten Dei-nerKraftJUss sieden Ü-belnHil-fe schafft. . . Ahl 
^ ^'' i 'V'i. ^- > n;' }i Jl^^ ?i'p i^jW'^rr Te mint tol -vaj, ki éj -je -len 
DochhastDein Amt Du nicht ver-sehnl t t Vá-rat lanlop-ni meg-je - len igen, 
GleichDie-ben, die auf Raub aus - ge - hen 

^-- — rr^ ^ E^ ^R ^^íí t><M.i. íffltfTT^^^* M ssg 1»— £ — T- P i I lift R. A CO 27fl2 228 á'VVi, . rJ'ifMt r I J' , >i,jijjij, J i j , jiíj, ';. , i., l5l t m Ugyjöt-tél be sompo-lyog--va, A királyi la-kunkter-mi - be. Il-lik e ez? 

Schleichst Du zu Dei-nerSchandundSchmachlnunser kö-nig - lieh Ge - mach! Zeugt das von Ehr? SeÖ ^P Jl-^ J ^ J ^ J J ffi Í i^te * s/ É /T^ I É T r r g? n- < , : - > ^^ fr-v — ^ — ' r BANK. ^ Ü ia= Ei Oh 

Kennst ha 
Du tud 
Dei nád a mit 
gros vet-ke j%i. ri'cr ^vdfe^ Sl f^ ifef^^A p^ ggjg 4 ^á w á=j e ^^ ^ 5¥ F^ m^ r^ ^ '' ) '^ K ^ ^f $ GERT. má Ol NF r Fi r f i r ft-^ ^^ Ah_ fe BANK. -1 Me-rán 
Als ich hazámnak baj -no kit behiv - tarn, 

hierher kam fand statt Lieb und Arh - tung ^m Í I Í r ^ppr ff l i' Pff- p ze'l, Ah 

Schuld denn I Magyar hazámnak 

gar nicht! Ich hab' lín-gams té - re-it bejár . tarn, 
wei - teGaundurchzo - gen 
K. * c? ama 229 ^'W'i. í' M M f i'i,i' l i\j h y t S köz - te-tek csak meg -ve -test ta - Iái - tam. 
Ich beimVolk gleich Hass nur und Ver - ach - tung!. 
jitUiXÜ"^^ t m. gj^ ^ p ly p r Sé - rel 
Und glei mit meg- tud 
chen Hass fand va nem - ze-tem - nek. 

Wer treu zu mir stand . ^'W'i. Pf ^c g r t ip- ^ Se - rel 
Ich schrieb mit meg- ir - tam nem - ze-tem - nek. 
Dir und nichts hab' ich Dir ver - hehlt. fiffi ,1 [1,M i 
^S rr^^to^m É^ ^'vVi. p- ^M 'ip r 'Nr I r ^ ^^5 Gon - dom az Volt, hogy mint or - vo - sol - ha-tom 
Hab' gp- schul - te Leu - te aus Me - ran be - ru meg. 
fen . i>i,V',, r- V F T j- p p p I r Hü 
Die p r Í' Ir - tam azt mi-kent is or - vo 

That ge - treu Dir kund was die - sem sol . ha -tom meg. 

Rei . che fehlt. j ^%, Q U ^ i ,g]^ H i ú ' •^^^\ j,n ^n^,j] ^n 1''^ jxi^^ R. * r9 2732 230 ^ ^ H . h .}i j^ ^ ?=^ gond -ja - im - nak ah mi volt ju - tal 
M;in - ner, die im Land viel Schö - nes schu ma: 
fen. A 

Doch ^Kk ^J' i' i,ji f~~i ' T I r m jt=# Xem hall - ga - tál re - am 
Dir blieb es gleich! Herz 

M. SZIV 

lo te-len! Oh 

sesWeib! Du 
ém ^ ^1 ii . ^ s^^ F "p- P I r la - za - dó na- gyok - nak guny - ka . caj - ja. 
fan - den sie hier nur ^'er- ach - tung statt Dank. f^\ P [Í P ng ifefe^ElÉEEEÍl^ nem hallgatál ha - zám - nak jaj 
hat - testkeinOhr für un - ser Weh sza - va 

ge - schrei. 
m ^=f^ ^' %^i' P I m^ EEÉ Sze - mok 

Sie moch re - ám meg . vet - ve né 

ten wohl das Land ver - schö j^'i'V'i, P r fep p ^ ^ p zett , Me-rá . 
nen, Statt An -er- m Sze - med csak sor . so - sid - ra 

Und blind für uns dein Au - ge schau zett, Me-rá-ni 
te Me-ra - ner 
R. 4 r? 2792 281 ^''|'^\ p p"F-#p M L / i ^ r r ^ 1 ^^ r #=F volt csak itt gúiiy.nyal te - té - zett. Csak Me - rá - ni volt gúny-nyal te - 
ken- nunp gabs fur sie nur Höh . nen I Was wir Gu - tes auch voll-brachtFür ^ ^''1'^' ^ M F Q P P P U M p volt rsak itt kegy- gyei te - té 
nur • in UuId und Für - sor zett. Csak Me - rá - ni volt kegj'-gj-el te - 
Ja Nur Me - ra - nern lach -te Dei - ner 

F p ^''t^' p ^^^ Me - rá - ni volt gúny nyal 
Man hat da - für uns stets te - té 

nur ver ^U ^M' P Mm P 'T P ^ J' ^ Gunst Me - rá - ni volt kegy-g}'el 
A^ur Me - ra - nern larh - te Dei te - té 
ne Hűld W 
R. ,<: c? a79ä 282 Allegro. GERT. t i ii^' i 'T p p- ''^' J ^ rp Most már meg-telt a po-hár, El in 

Nun a - ber seis ge.nugl Mach 
irfffff iffr fff r ^ & BANK. 
T p p ^'J' .' F >i Oh te szeg-ény fes-tett kép, Ki ke 
O Du be-mal-tfs Bild-niss, gp - 'igt t'a ^i.J JJ J l).f ffffff llfffffff GERT. ^ ^ ^J ^ r rM- |;BANK. 

i2 ^ löd tes-ted, lel-Ked í r ^ n w ^ nó'cs-löd tes-ted, íel-KedlPárt - ü - tói Lá - za-dó! E- zért la-kolszi Oh 

schminkt an Leib und See-lel Re - bell, Pu bezahlst dies mit dem LebenIVoll te sze. 
ist dein 
GERT, ^''Mr n n n \ n i vJ^i'^ i FF'n ge'nyl Ki ke - nó'cs4öd tes-ted, lel-ked. 
Massl Dei - ne Sün-den sind ge - wo-genl Az ily sza-vaknakdij-ja a ha - 

Auf sol-che fre-che \\'or-te steht der 
8- 
R. * C? 3 7n2 BANK GERT. n^rr-^ BANK. , 

-J — i- 288 Oh te sze-gény 
Dein Mass ist voUl Párt-ü-tő! Lá - zadól fes - tett 

Re - belli Re - belli Ü - ber m^im ißfrff\ pf y^^^LLÜ- E^ 3 ^ i « « 'j- ' i^ i tj ' -*> ■#» t p 'f "P P F ^^ F^ ÍEEl Ju-tal-mad a ha - Iái 
Das büsst du mit dem Tod A ha- 

mit dem 
GERT. lall ^1; J Í ■ BÁXK.^^'P', ^m ^ 
bii. 
m -'=^''i/ji^fe m ^m M# £1 öfe^ GERT. Í P Í M ^=i BANK. 

• Ä ^^^^ ^^ ÍEE Most már tu - dod tu-dod, ki-vel be - szelsz? Tu.dom. 
Weisst Du denn nicht, dass du mit Gert-rud sprichst? O doch. (i SSEEiS S^ i Sf I R. X C° 27<13 284 th - i "iM-J Allegro agitato e furioso. 
BANK., o ¥=¥ ^ Ye-led, trö-nok-nak mocs - ka te, Ki meg 

Die Schmach bist Du am Kö - nigs-throii, Die al rab -lad ki- 

le Sit - te 
^ ^aJä u:^,.p^ li m É Í ^ p p- r ra 
frech lyo-dat, Ki 

Die nv!k 
ih le - te'p 
rem gu ted kpb 
ten Herrn lé- röl, 
zum Lohn A 
Die * ffi ^m nJ^ j r. ±±± **=? ■0<9-3 \^^ fpm^^jniT] T i r i f T r 

R. 4 C? 2702 285 iE i^S ^ f ß ^ rút bi - tő - ra ál - li - tád, A 

gross - te Kupp -le - rin im Reich, Die leg - tisz - tább e - 

schnöd' der Tu - gend ^ ^ ;i UlUskliis [iiUf'luU/ [i!r iir"Li; ti/ ^ Í * ^ ft 

f — Vr P C^ ^ 3E3; red-ert, 

den haus ki - rály - ház - ban 
Für ih - res Bru bor 

ders delyt 

Sinn nyi -tál. 
lieh - keit. 
R. A- CO 2702 236 GERT. ^ í^^ é ^ ^ Aj - kad ha - zug-sá - got lö-vel. 

Fahr' ver - flucht nach der Hol - le Schlund, Rá - galma-zó! ki 

Wer die-ser Lü - gen •J ,? -^ 3^^ ^ ^ ä"* ä P S ^ J v JJ ^ lJJ v J f * ä éé r 321-0- 3 2 1 ^m mm e H^^ f tet 

Netz te azt? 
ge - webt! At - komre-á, 

Schnö - de Ver-leum 

3 ki el 
düng spricht le-nem E - 

derMund, Der y \ > V 7rM7://3J71uf!^fi-f <^^^ -«- ^ ^?=Bg p Í ^^ feEÍÖ a ¥ gaj ^^^^ melt i-gaz - ta - lan pa-naszt. 

sol - cheschwe - re Klag' er - hebt. Me - !in - dád - dal légy 
Für die Schmäh . une sei 
t ^ tkm tf ff, I; ^r ^F^pv'n & ^^ át 

denn ko-zottl Meg 
verflucht Sammt át - ko - zom test - ve' 
dei - nem Weib und Dei re-met, Ki a 
neralíerd! T'nd von 
^ w ß ^ ^ s K. i C9 37fl2 237 fe A k. ¥ sze 

Un gyen u - tá - la - tos kö 

heil sei auch heim - ge - sucht Mein ve - re tett ki 

Bru - der der mich 
^íu'íu' 'i '^Uf^^^ i ^p^ 
é I ; f 9 r ^ en - ge-met. 
so ent-ehrt. S te, a ki End-re hit 

Für Dichjder mich ge - wis ve - se 1 - 

sen-los Be I Í Í Í a é • » é,=f* ''■■h\ J > J 3 t ^ ^ V-^J ^4 ^1 ^ ránt gyön - ge'd 
speit mit sol te 
eher len 
Re va - läl, E - rez - zed meg.ve . te' . se _ 
de Gift, Für dich hab' ich Vcr- ai-h - tung p^ t^ik\ #=• 4^^^-é 1 >- 
^ ff y^> j V jTJ J^mTH wm I Í v3 2 1 r 3 2 1 ^ 


J^ ^^=r ^^^ met, Mig bü - nöd 

bloss, Bis dich ge bün 
rech test 
Stra ta - läl. 
fp trifft. Me- 
Der BANK- iT S Í ^» — ^ ^S p^ Ve- fr^-^f ^ gSp-tZE_Z • Jé * éJf « é ^ P3 & g 

is#s* ^^Sl R. i C9 3792 238 
lin 
Schmäh * dád-dal légy át 
ung we - gen seid 

3 ko-zott 
ver-flucht Meg - át 
Sammt dei ko-zom test 
nem Weib und r p * r- P f- p i=F S led, 
Bö t ki szenttisz - ted he-lyett A kéj ol . tá . ron 

se die zur Wol - lustSchmaus Ihr Schloss zur Ve . nus . BE // ^^^ jím-^^m iim^j^m \0^ú^^ í3 tr É i^ *► a ^ WS ve 
Dei re-met Ki a szégyen u-tá-la.tos kö-vé 

nem Htrri. Uiidvon Tn-heil sei heim ge-sucht Mnin Bru re tett ki en - ge 

der, der mich so ent ^=dí I a Ö5 í^é -Vß — é- ál - do-zád, Sbú . jál-ko - dótest-vé - red-ért ki-rály - ház -ban bor. 

höhl' ent-iveiht Zum un-flath vol-Iem Freu - den-haus [-iir ih . res Bru - ders Ä 


m$ & c:r%C£f ^^WW ^ ^i;n^ n . bi \ \^ ^y J i==a É isi ^ Stretto. i W-V I rJF :^P ff ff ^ feöí S p i r r r ^r • • t=;i met. É - rez-zed meg. ve - te' - se - met,mf^g-ve - te . se . met; Mig bü - nöd 
ehrt Für Dich hab ich Ver - ach.tung bloss,Bis dich Stra . fe trifft, Bis dich ge - í á ^ ^ tp a ^m délyt nyi-tál 
Sinn - lich-keit nyi-tál. 
Ent-weiht ^ toÖ bor - délyt nyi - tál, nyi-tál 
zum Freu - den - haus entweiht 
8 


m ^ 1 bJ b< 
^ i» I--Í» ^^- m i^H -9^-&*- R. » c? a7fla 239 $ ^'F=rt ^ ^ bün-te . test ta - Iái, Bü 
rech-te Straf' er - eilt, Dich nöd bün 
ge - rech p r ^p I r- p r' ^ 

te-tést ta - Iái. Légy át . ko . 

teSraf er - eilt, <ei ver- n { 1^ f i f.iT r> ß i i f )?r p nyi-tál _ 
ent- weiht- A ki - rály - ház - ban 

Hast ein Freu . den - haus nyi -tál, bordélyt nyi-tál 
ge-machtausDt'i - nes Kö Í""' j!j f 1 ^ ^^ t'-Lk P* if-» B-Í — ■ E //' m^ T^mm^ f^^ s ^ T — r ^i^ feg* s zott, légy át 

flucht! ver- flucht! ko - zott, légy át 

ich hab' für dich ko . zott, 
Ver - ach át - ko ■ 

tung ja ^\ nr Pi i Fi r p mm bordélyt nyi-tál 

nigsHaus Zum Freu bor-delyt 
den-haus nyi-tál Bor 

hast Du dein délyt nyi . 

Schloss ent Í ffi t ^1 Í i^ E^^ iííí3jH^ < bv-j%;ia^:^IP^::;Pc^lj^^£rJ%rJ^ * I Ei É zott_ 
bloss 3^ tal__ 
weiht . 


m ^ EsUJUf^ fff ')' % V f=H=# I^ZII^E R. Ä C9 2702 240 GERT. 
git - se'g, se -git-ségl Mi -baj né -nem, az Is - ten-e'rt! 

Hil - fel zu Hil - fe! Wasgiebt es^chwester, um Him-melwil - len! Hah Bánki 
Ha! Bank! ^ t . 1-^ ^ sff 'ff. P ^ BAXK. R.i r9 2-.UI 241 i Allegretto, 
BÁXK. P^r^ ^ r ' > tf FF^?^ i:^^ ^ :i=i Ah! kü-lvök! hogy e du - hüs - sieg, mclyczi - káz p-zen kc ■ 

Ah! Bu-hpl Mö-gen die Qu,i - li'ii, die mein blu - tendHerz zer . 
i ^^^ feg t f I r r n"n"f ^^^--M bei - ben 

flf-i - sehen, Száz-e . zer niér-t(-k . ben dúl-jon 
In die Hül - le Dirh ver - fol - ^rp. I Al-jaP, becs- te -len szi- 

E-«ig sei der Meii - sehen 
^iítá ^^ d^ i- tn ^ m^ tw» J J-J-*- ^ Í^SE ^*=i 


1^ É 1 1 ö ff I »V ved - ben! 
Ab - srheul At - ko-zott a le'g, 

Wand - le sich Dein A me-lyet szívsz. 
them ia Pest! 1 $-^ i m W m^ f ^ j=^^ I mj '-i^^utuj itijtfj Ji jj^ ?=■ "TT É BT«? 'í I r j. .1^^ ^ j T í* at - ko-zott a fcild, 

Pluch dem-f handvoiin í.and, a hol te szii - let -tel. 
\\elihesDirh ge . bo - ren, 


^ F^ ^^* rk^ -P-^: W^^ ^ uiolio ^E^ ""•~~*~S át - ko-zott 

Dein Gesrhleeht e rese. - - 

mm 242 
Sziszegj ki-gyó.te itt. 
Zische Schlange, ich reiss Dir itt ma.rad . tál . 

aus den gift . gen Zahn! 
R. a C? 2798 2Vi mam »f?H;^ f^^ III arc et fo dini 


TT É 4>^ :& y^ ? ^^ P .^ ;^i^ =^Í5^ /O ffi A^> i - ifS^ l^:»: Adagio. 
BANK. ^^^^^^^^^^^^^^^^^Ö '." ^' ^' Ve-g-el Vult nim:^! IV iif' tap-'.nlj ha - zám-mcrt rf~/ki-t a bo-szii-ííl- 

Sif \\.ii ['iid i'-t nicht mehr. JJr.i h! Spar den -Ht-i-fiill. \'.i - ter . land! ts be!.! t! 'J T.n - (hers 
Allegro. 
BÁNK. ^^e 16. 

H:uid 

i( / TEX f"- PM^^rrn^^ i rg''ti ^^piÄ pt (-Y\i>/»i- Rohanj, rihaij! be kt-Il t'ir- ni min-den 
•' H.il.lnh' iliii! - ;;rtll!l-f.lRn. lildiH Thij-rcii BAssi/rr aj -tut! Rü-hanj, 
iiiif! Zu Hilf. rohanj! be ke]ltr,i--ni mindnn 
Briii-gct llil -fcIRn'fhtdicThü.rcn Í Allegro. ^>^ (' ^f ^ - 244 fe^ Üö ^ ka -putl 
auf! s m ^ É BANK. :Ö r\^ F F p id^i L^'7 M F M Ör - vendj be.csü . le -t^m! le-mus . ta szennyed, a ver- ke-resztség. 
Mi;i-iie Eh- re ist ^'p.rärht! Ich hab' den Flurh mit ihrem Bla - te ge-lösrht. i m ^ Ro-hanj! 
•/ S( hl.isit ein m Ro-hanj! 

die Thtjx_^ m '^ ^^ -ß. •_ ^ :^=? ^'^i - Oh Me . lin - da! ki! a te - tö mindj árt rám sza - kad! 
O Me . Im . da! Fort! Port! Sonst stürtzt noch dies Haus zu-sam-men. É ^ I 1^0= TT^ 
R.4 l 9 2793 245 

J /) TENOR I. 


^ Li^^'AlAI^ ^ K i - hal-tak egyig a me-rá - ni i ak 
Ver- iiich-tet der Me-ra-iierSchlangen-brut BASSI v= - i 7 [; Gaz-sá-gok-ért ver-rel la-kol-ta- 
Es floss für grosse Schlechtig-keif ihr m^ H ii pl'T > t^fF ^'n F F^ fe^ ^ f e TT T5" =^ ^^^ - B^É ^ R. i r9 a79ä 246 i ^ ^ — vri meg-- kö - nyült keb 
Ar - mt-s \'.i - ter W^ ^m led, oh be-teg ha . 
land! En - den muss Dein ^^-ujüö;^ zank 

Leid me!2^-kö- nyült keb 
V(jii der bö . sen 
i Andante sostennto e rfli'ririsf). i & ^^ii # =£ l-M^ ^ Oh 

All i mäch - ti - nprfiott er p'g u - ra kt- - rünk, V-gy te ve-lünk halld 
hör" un - si-r FlehnILass Í ^ ^3^3=^ m- i" * i : •/M* J' EEE^ ^=i ^^^ búz-gó i - mán-kat, oh ov . 
in Uli - serm Va - ter - land Zu 
247 * -S \ V lA . ga^lj jad sze- re-tett ha-zanJtatl 
frie-den-heit wie - der er . stchn Oh 
O l^±l^J^^,^= S^ ~^ßm ég u - ra ke - rünk 
himm - li - rher V& - ter, ^m 9^ 

legv te ve-lünk halld 
he uns bei Mach Ö ^ ^ ^ P ffP v% p p p ITf ;^ -^^ ^ ^ /TTljTj =i^^ p ifeii^ 


f— F^ ^ §*^ É fc^ jrj) ;, h rr "^r^ 1^ J^ P ;! Í M^X4- oh büz - gil i - mán-kat óv -jad sze - re - tett ha - zán 
die - ses Lan - dis \'ol - ker glück-lich und kat 
frei . kat hogy 

frei . o" fcijg TTrrfei^>'' J- J ' t^-J^ 5Í ^ ^ p r^^ f f ;!-H M p Mr f ^s <i ^^ ö K=I=^ P3^ é — m^ S ^^ ^=F^ ^^^ r t=^ t pp^ P fci bad le - gyen az 
Dei - ne Hut des A magyar sza 

Nimm o Herr in si ál - dott 
g.irnal - 1er - t ^H p 7 J^ V ^ mm ?EEi 
R. 4 C9 S702 248 teüSfes 
É ^ m JXf' A;i'^ > há - szun - kat 
Va - ter - land Oh I dv-jad 
O srhinnuns! É r [„/fc^^ 3 JJ - T^ óv-jad 
schirm a ma - gjart 

uns, bcsrtiirindasLand 7-r =fc=f^ ^ — ^ -= Ä ^ -J^-T-t a nia - gyart 

Ht-rr rl.is Land P 7 J ' V p =r=T ^^ 
K. ,^ C" ars-,' 249 óv - jad a magyart. 
uns beschirm dasLand . ^^ ^ V J' V > M Ég u - ra ké-riink, 
Gü - ti - gerGott, o ^m * légy te 
ste - he ve - lünk 
uns bei • m M—r — ^m ^ ^fa V g V 'I (|^'^?-^^j^T7j-^ ^^ t^^::^ ^ i£ 


^^& ÍE #iirr M=« é fé ^i^n'^ ^ -.#^ ^^^ Eg u - ra ké-rünk, 
Gü - ti - ger Gott légy 
steh' ve 

uns fe^ il ^ f ^f lünk!_ 
bei! - f P ^ ^m m 
R. * f° ITIJ 250 INDULÓ 

Marsch. Pián 
,§ ; fff^ 
s kmwUá httrk i té^ ^ ^ r d ' ^ ■ <•■ 


EíS ^ 5^^ // ^^: 


! i ff=^ 1^ i3 fal fel f s^'i'r? lí — ^ r=t=^: É • # rf^ « • A s s iü ÜÉÉ Ifcí ^i t 


i //" í?*^ f ^i I K. * r? a7na 2 m U f éfM a ^^^ I jT j torf i wm f öö T r — r ! í^sí -1^ — l — l m 


i^ g^ eil '1 S J/ P Í f3 ^f M m t* ^m ^ -ij^ ^^fe / :§: 1 ^ / ■ ^T ^- i^sS- 
^ i^ ^3 


äs 
=^-ih tk^É 3 ^ m m m m 
m i I^Ä ff ^t y ff m if 


;■=?: ií^S -U-J^ i ;;// // ÉIÉÉÉ /' ■^- ♦ "^ 1^^ I « rt ^ i 4^^ 


ÍI: // it^ =«=i i íM*-«^ 


if* = rTm > — es U. \ I ■= 2792 252 REGIT. xiSZT.(Off.) Sj^r r n' n' h P I T^p l^r \^m i^ • ^'y ^ A-lat - to-mos ki-rá - lyi gyil- ko-sok! 
Ver-rurh - te Ihr habt die-sen Mord be-gan-genl TEN. 
nrr rTTT. 

zud, Mi nem va-gj'^unk k 
wahrl wir ha - ben's nicht ge ' / I' i' l' i ' ? 
m TISZT. (Off^ S rp p V P I P ^ U - ram ki - rály 
Ver - nimm, o Herr! oh hall -jad és bor . zadj! 

das Vn - glück voll Grau - eni 

R 4 C? 3793 253 r' B r i ^ff b Í p I ^^ ^ A ki-rály - né meg - öl - vei 
Dei - ne Frau ist er - mor-detl P KIRÁLY. (König-.) im > p ? n I > - 1 fe Re - mi -tó'! Ki tet - te azt? 
Gert - rud tot!? Wer hat's ge - than? 

CORO. ^ r^ 3 Ali nem te - 
Wir tha - ten's m 
^m ^ pp o to: vénk. Ve'r-ben fet-reng-ve ott le 
nicht. Wir fan - den ';if in ih - rem 3EE^ a?p r 

lénk. 
Rlut. / ' ■f' i'l' ' H!H' r^ s ^^ SS 
K, * Cí' 2793 254 FINALE. KIRÁLY. (König.) 
Andante con moto. ö M ^ - p r ? r M n' r gl r' ^ 3>n AKö ^ Vért Iá - zi - tó hal - lat - lan e me-rény; 
Haar-sträu-bend ist die grau- en - vol - le That. Ma-gyar csú-fot üz sa - 
Un-garns Ehr' be-fleckt durch t^m^ /, ^^^ W É #ät ^ v^,\y^ j'i > ji Jiy^ ^ ^ ^' i^^f I g- p r ját be-cKÜ - le -tén, 
Mord und Hoch - ver- rat. i ^ Mig a ki-rály, ki küzd-ve a csa-tán, 

Wah-rend der Ko - nig fern im blut'- gen Streit 

I É ^s m 'V 

/ ^s É^ j~^-^^ rfi^ '.>Hh>,. r rf rp r í i ^p- pr m i^^-r n p; h Fény-lö su-gár.ral ön - ti el ho-nát; 
Kämpfend vermehrt des I.an-des Herr . lirhkeit, Ad-dig zász-ló . sok és or-szág-na- 
Stif . ten Ban-ner-herrn, ReichesSchirm und i* ísf 6^^ í* tt ^S i-'ri. " ;"b i 'i>u,J v^^^ i í Í7gn^'^ 1 M y í ^ M gyök, Sö-tét-ben öl.nek miként a tol-va-jok. 
Hort, An ih-rer Kön-gin imKinsternMeuchelmord. I - me, Pp -tur bán, 

Sie - he Sen .nye - i 
R. 4 C9 27fl2 255 '/■ ^\\ ''!? F?'F P TJffi^ P F 1 ^ N=^ ^tr f , ^ ^ HO - diSeny-nye- i, honunk e-ló'-ke-lö ne.mese-i, miként szobor, me-red-ten 

Hó - di, Pe-tur bau, In di-iienwirdesThionesSlützensahn, Steh'n vorder Klas', die sie des m W 


^^ 4 ■^ b. W .tfi ^i.n.^ ? • >Ak y }\^ir^fr^ ? ^F r ^g Í 'ir 1^ ^ ál - lo - tok , é - rez - ve al - jas un - dok - sác; - to - kat , ah 

Mor -des zeiht Spr;\ch-los ob ih . rer Nie . der . trärh - tig - keit ah! 
Andante. ^^TC^rr p- h ii^f j iifc Tá - vol ha-zánk 
Wäh - rend im Krieg vad el - le-net 
Kuhm - reich umSieg Győzelmes csatán 
Hat gekämpft nifiiiMufh 
-' ^\ K P M- [ ! r • ff- ^ F Ja m^ meg a - láz - tarn én . 
Fern vom Va - ter-land, Itt - hon a trónt 
Find ich zumLohn, fei - for - gaták, 
VVan - kend denThron 
ff tTt ~ ^}Q J' 7 ^^ 256 
Nö - met gjil- ko - Iák ah 
Kö - nig - li - ches Blut, Ah! há - zam le - rom 

ver - goss des Mör bo - Iák! 

ders Hand'. 
Gyö - zel-mem-e'rt 
Lor . bee - ren wand ez a ba - bér, 
Mir Keiii's zum Heil! Gyil - kos va-suk szü'm 
Trau - er ge-wand Ist m ^ I ^ f ^ w^ '"/ V^\^. V hy^ m i^y i^^jnrm V fn h m ii colla 8- -'F^^t—f- -IXi^^-^ ^ ver - te át . 

bloss mein Theil Ég sújtsd vil - Iá - mid - dal Az 

Himm - li - rher Va - ter! Thu' Ge • 
colla 8 - i'^j'iK f r f f ]t ff =g: SS á - ru - Idtl 
rech - tie - keitl cnlla 8 Ben 
Wie ned is - mer - jék meg A 

dies Ver - bre - chen Laut zum 
R. i I ■;' 5 70: o 2Ő7 ^s ^ ^ p^Pirt i r^g fi ^ bo - szú-!őt.Ben-ned is - mer-jék meg a bo - szu-lót 

Him - mpl- schreit! Wie dies ^er - bre-rhti; laut sihreit. CORO TEN. BASSI UNISONO. ^& m^ Ben - nok hazánk 
Wiih - rend im Krieg, 
vad el - lenét, 
Ruhm reich umSieg Gyó'zel- mes csatán 
Hat ge-kiimpft sein Muth . fegyver szór - ta sze't . 
Fern vom. Va . ter-Iand 
Itt-honn Nó'-metgyil - kólák ah, Há- 
O Gott! KS-nig-li - chesBlut,ah! Ver- PETUR. VuHk - nr^rr^^ ^^ ^m m^ ob jöjj 
O Gott! Itthonn é -des, sza - badha-zánk jo- 

O GottI Un -ser V;i - terland Ah! Ward ^ ^ h=^ TExX. BASSI. i 


lÉá Mert ó'k a trónt 
Sieht er zum Lohn, le - rom -bo-lák 
V\an - kend denThron E - des sza - bad hazánk jo - 
Kö-nig - li - chesBlut,Ahl Ver- 
258 zam le-rom -bo4ák. 

goss der Mór - derHand. Pt^^T^ ^ ^át le-rom - bo-lák . 
al - len Rechts beraubt . gát le-rom -bo-lák. 

goss der Mor - derHand. £44^ 
Ég sújtsd vil- Iá - mid-dal az á-ru-lót! 
Himm - li -scher Va - ter! thu' Ge - rech-tie-kf it . 
Ég sújtsd vil-lá - mid-dal az á-ru-lót! 
Himm - li - scherVa - ter! thu' Ge - rech-tig-keit. 
Ég sújtsd vil-lá - mid-dal az á-ru-lot! 

Himm - li - scher Va - ter! thu' Ge - rech-tig-keit. ( 
'm^m^^m ^^^P ^ 
icol.8-- W^ ^ ^ ri, .-=M^=4^ ^ 


ff-R-^ ^i^^ fS_t - lt Ben - ned is-mer - jék meg A bo 
Wie dies Ver-bre - chen laut zum Him szulót'.Bennedis - mer- jék a bosz-szu-lót! 
meliichreitWitdiesVer- bre . chen al - le . zeit so ^^^u^^ teeiiü^ípi ^^m ^ ^ Ben - niink is-mer- jék meg A bo 
Wie ihr Ver-bre -chen laut rum Him szulót'.Bcnirinkis- mer-jék a bosz-szu-lót! 
melschreitWie ihr Ver- bre - chen lan-ge Zeit schon ^^^V-M 'éé^ ^ 53; ?^ Ben-nünk is - mer - jék meg A bősz 
Wie dies Ver - bre - chen laut zum Him SZU - lót! 

mel schreit. 
R. 4 C? 2792 259 gi^ g =^^ ^gj^ - ff 1 --^ '-¥^=^ meg a ho - szu - Idt ! 

lauf zum llim -iiifl schreit. ^'^ r ^f "^f I ""'^^^^r ^ ^ " meg a bo . szu - lót. laut zum Hirn- mi'l schreit ! ^M I'yl - l l KIRALY.'König. 

f ^r g-ft-H fíAfr" 


& É i* bo - szu - lót 

Hirn - luel schreit. Te-hát be-szél-je-tek! 
Nunsprerht \Vfr hat's ge-thaii? O. ^i 


SE Í gi=^ /fe Ol ^ r^ k-^— ^ ä s f SÍ TVúr^ öS ^, t=tÉ a E^^ E= |^f^y-Hfffrf^-.-rt I - m<^, f'l-ne-mul-ta-tok! l>i - rátok azis-ten 
IhrMÍnvfii;t!SchHeii;eiikIajítEurhan! Die fei.[;i'ii Mbr.der t's fn Va- 
lien- net Ihr 
m t—. f ^f Í 1 f f Í ^ a ^ s^; gyok. Ti al - jas, un - dok gyil 

nicht, So treff denn Euch das Straf ko sok Ah! 

rieht! Ah! ^#!É f' 1 i i 1 ÍW / ^ - 1 ? |> % p^ t^ K. Ä cv .:7i)': 260 Piú mosso. 
Rész - kes-se-tek te-hát ti al - jasgyil-ko-sokl 
Ahl Zitt - re Mür - diTSchaar,mit Rie - senschrit-ten naht Bünt.bün - te -tés küvet. meg- 
lurcht-bd - re Ha - chefiir die 
pii p p- p P > i tzí^f-fí^-riTf^^ les-», j u - tal - ma-tok . 
gott - ver-ruch - te That! Resz - kes- seték te-hát ti al-jas gyil- kosok 
Ah, zitt. re MiJr- dersrh.i.ir.mit Kie-sen-schrit-teii naht 
É Bünt.bün - te -tés kü-vet.meg lesz ju- tal-ma-tok! 
furchtba - re Ra - che fur die gott-ver-rurh -te That! Tör - ve'nyláng-pal - lo . sa vil - 
Ku - remVer - bre-chen wird ge - PP* ^ ^^^^n^ i ( ^ >>>fr^ ff 1: / MM í ' ffmfUTj ^ f 


log fe-let- te-tek. Hol - nap-ra vár -ja-tok Szőr - nyü i - té - le-teti Ah! 

rerh - tfi 1. hr.zumTheil". Wen ich für schul-dig find,' ver - fäJlt dem Hen-ker-beil. Ah! 
R.4 C? 2702 Rész- kes-se-tek te-hát ti al-jas gj'il - ko-sok! Bünt,bün - te-tés kö-vet, meg 

Ahl Zitt - re Mär-derschaar,mit Rie-sen- schrit - ten naht Furrht-ba - re Ra - che für die faf-tJ^tf m 
m^ ts / ^ fffi=ffl f . M4 \> •^- Kf^ ^-^H ±- ' U \ ^ -M lang. 


TEX. BASSI unisono e pianissimo. í^ i^_jLlJj_wj£^zj^^ttf:^-jj fc^ ^^ - lesz ju-tal - ma-tokl 
gott-ver- rurh - te That! Xemvárt for-du - la-tut vett rög-- tön a do-log. 

I^n-srhul - flifi sind wir, ob Ihr auh um Ra - che schreit, 
~y — _ y » y U i'{ i' \ l I' '/' ^ Ki - rá 

Vn - schul Ij'unk menny - kö-ve re - ánk re - pül - ni fog. 
dig un - ser Haupt dem Hen - ker - bei - le weiht, É 5S mm ■T^^-Tg^JB -V — ;: 3 J' j^ W ^ F^ ^^ Tör- vény láng - pal - lo - sa vil - log fe - jünk fe - lett. 

Un - schul - dig ster-ben wir durch un - ge - rech - ten Spruch T>Tr— i—ii m 
^gisi^a^ i ' t ' I ■ ' f ^-^ r^ R. 4 c° a*na 262 Hol- nap - ra vár - hatunk ször 
Wir ste - hen fern derThat und ^ ^^ p»= ^r g ^^^ ^ ^^ s nyü i - té - le-tet. Ah! 
dochfrifftuns ihrFluchl Ars! l'K- J'r^r Xem vart for-du - la-totVett 
rin - sihul - dig sind wir ob Itir ? TT ^ KIRÁLY . 

( König.) f , f ff^- n U ^^ ^ Ü S Ah! resz - kes-se-tek te-hát ti 
Ah! Zitt - re Mör-derschaar!Mit ^ :_ :í: * 2: A A ;í: * i ȣ=5 ^ 
fLCl/ btM ^gfefaitt i ^ ^r i p íw^ ^.''^r^pr írfF'T-p^Fh p-pp' w^ al-jas gyil- ko-sok! 
Rie-sen.schrit - ten naht ^''rp p-^p Bú'ntbün-te . te's kö-vet.Meg - lesz ju - tal - ma-tok . 
Furchtba-re Ra - che für die gott- ver-ruch-te TTiat p r Ai'JAp i'- Ji J' Ji j ' ánk re-pül- ni fog. 
Hen-ker-bei - le weiht. rög-tön a do-log. 
auch um Ka -che schreit, ') ui' 1^ P r ^'P n Ki-rályunkmenjkö-ve re - 
Unschuldig un - serHaufjtdem rrTTTTT ff-^iN^-jPT=7 


^ f±=t 
sf 


R. 4 C? 2792 263 Ü t t ' ß. '>, 1.-^1 V 7^ f F Í fg p p-piif | F f p- p 1 ^ Resz - kes-se-tek te-hát ti al-jasgyil-ko-sok! 
Ah Zitt - re Mür-derschaailMit Riesenschrit-ten naht Biint.bün 
Furcht-ba te - tes kö -vet meg- 
re Ra - ebe für die 4^ v^-\ M *• / j'' *• * . , F r p p- r p fe f^ ^r=7^ Xem várt for-du - la-totvftt 
l'n - srliul - (lig >ii)d wir ob Ihr rögtön a do - log. 

auch um Tld.- he schreit Ki-rá - lyunkmeny-kü-ve re- 
fn-schul - dig un - serHauptdem ^ ^- t f * ^ » i' F ^ : r< ■'♦ » f ^' : ^ '' ' i H=^ m É -^ É '^ I t- f f : c f 1 1 ' -a^2_ S f: 1 1: f m ^^ LJ* CJ p i ^ö 4iXt P 


-iz^ ÄS. ^ tö P= ^y4 ^H'' ^' F Í /yf- Tf ^ y T 'T r ? h N ^ lesz ju - tal . ma-tok. 
gott -ver - rurh - tc ThatI Tjr. vény láng pal-lo-savil - log fe-let - te-tek. 
Eu - rem Ver - bre - rheiiuird cp - rerh-terLohn zu Theil. .':' Í f t k ^ , K, ^^ =t*^:^ ;) i'Ji^J^ ánk re - pü! - ni futr. 
llcn - ker-b'ei . le \\c\h\ Tor- vény láng pal-lo-sa vil . 
Tr, - ^fhul - dig s.ter-b('n wirdurfh log fe-jünk fe-lett. 
un - ge-rech-ten Spruch, •'H'- M r ^ i I ir P''? r/ ^^^ J' l ^t-^ j; ^ 
R. ,* r? 2 702 264 


f^ r pV'p 1 ^' Vt if.f fr i^Tf Pij Hol - nap-ra vár - ja-tok ször - nyü i - te - le-tet. Ah! Resz - kes-se-tek te-hát, Ti 
Wem ich für schul -dig find", ver - füllt dem Hen- kerb eil! Ah! Ah! Zitt - re Mör-derschaarilVfit j^'' r iH ^p- pJ'ii i jüAj.' ^ /o itga P' p r p p p' Hol - nap-ra vár - ha-tunk ször 
Wir ste-hen fern derTh;it und nyü i - te - le-tet. Ahl 
trifft uns doch ihrFluch Ahl 


Resz- kessünkmi te-háL,Mi 
Un - schul-dig sind wir, ob Ihr 

f r f r p p V- ir $ f ^^^t'\.^\^- «^i \^f^r \> ^^4'-^"^ 

^ # m É ! U -' M / .yff i^^ a/''pp^ j" i fff» fti ^r f ^ r ff ^' t b*!-: f%4#¥ g^ 


al - jas gyil - ko-sokl 
Rie- sen - schrit - ten naht (^ ^ p g -gzn^ Bünt,bün - te-te's kö-vet Meg 
Furcht-ba - re Ra - che für die leszju - tal - ma • 
gott-ver - ruch - te 


i-p^r Pi'^pp J'i v- M-^ al - jas gyil - ko-sok. 
auch um Ra - che schreit. Bünt,bün - te - tes kö-vet Meg 
Unschul- dig un - serHaupt dem leszju - tal - munk 
Hen-ker-bei - le 
l^ R. 4 c? -arüä 2H- Allegro mosso ^ ttP vY^^^f ... r f f i r ./^^=4 tok, Hol - nap rreg 

That. Wem irh dfr lesz ju - tal - ma - tok, 

Srhuld er - kenn, ver - fallt Hol - nap meg 
dera Heii - ker- .^ 1 fcSE #=*^ ^ #-^ ^ Majd vár - ha - tunk 
weiht. Tu - srhul - die >>,>.., F ./JL.^ : majd 

ster i - té - le . 

ben wir durch tet, ^^^ vár - ha - tunk 
ge - rech - ten t=^ \ ^ fe; : h i3g=iE:- 
^»=^ 


^^^^n^ t^^ im ^ ^^ t=í^ t^^^f ^f f ^f , e-i lesz ju - tal - ma - tok! Bűnt, bün - te 

beil ver - fällt dem Beil Furcht -ba - re tes kö - vet, meg lesz ju - 
Ra - che naht für die ver é ^" ^' " f f r ^^ f! ^ r 'T Y 


^ majd i - té 

Spruch . Wir sXt 

'■ 1 le 
hen tet, Hol -nap - ra 

fern Wir ste - hen ^ ií:_k §E^ vár - ha - tunk szőr 
fern der That und nju 1 - 

doch trifft ^^ 


m i<j^__ltJif^5í_í V ^ ' ^ i ^ 7 kV ^ tj. m ^ í ^ .//■ =g= 26H 
R, * (? S7fi» 2U9 HflRMflDíK FELUONflS 

■fc V. ^ J í » ^r f ß-k ^ m y:^ ^f!-f, ^ i diin. H4-^ ^ji^ ^ fc^ :^ q^— 
if* mí-LÚ ^ w 1*3 gsg ^ 


LJS I i J^i ^^- m f r f 
R.i W.'Tíia 270 
sempre piauissimo 
R i O? 27fli 


i^ ^ 
ß>i»ß f ß m ^ m • 
#=F ßamß-f ß m-li m 1 p 271 ^ s ^ :^ % * >: _ f ^ ^ ^ T frf w r^ 

m jHj i^: 3EEÉ • J ■ * 
^ É 
sempre legato ä P 
^rf ^m ^^^ ^ É ÍR=" PI -y- ^r ^ rr^ / ^ 4 — -#-3F#^ i ' ' ^ ^ J* , :-* ^ ß ' ^ r# — -«hs:« •■ r^-f • r 'f t T 
£Ü/ Moderato. f r .^' 'i m MELINDA. fi: SE m \t <^f..p!tf |g Hess te kis ma-dárl 
Husch! mein Vö - ge -lein! ^a ^ sr=^ P pp ^^ ^n^^fr^ m K. ,1 f •? -.'7f)3 273 m MELINDA. I- T vPT T^ Hess te kis ma- dar! 
Husch! mein \'ö - ge - lein.' 

TIBORC. P P P P g ^^ Xagy asz - szo - nyom si - 
Wir müs - sen ei - len, i 7 ^r^pTV'^ "i^-^ ^^=r^ ^ i^O" ^ Allegro. >> p p p p r F $;f^ es-sünk,a vi-har már kö - zeig! 
ed - le Frau, es naht sirh ein Sturm! É m 

W it^ ^ 


. ^, ; i£tf rfi ^ tf 
MELINDA. Moderato. m A i ->p p i J'j'j r p h'^'J'»- Szege'nygyermekem,oh nyu - god-jal . 
fiumein ar-me'^Kinci.blfi -be ru-hig. poco riten -. 
K.X C9 -JTnj 273 TIBORC . 

-# — — — » ^za p p r i '^^^^m if — ß- p .T ||'r i - Nagy asz- szo-nyom 
Hoch-ed - le Fraul si-es-sünk 
ei-l^n wir. Az éj - fél márkö - zel. 
Die Nacht ist vor-ge - rückt! 
m M M í í I n-^~M teEÍE tEEEl Sám - bár a hold u-tunk-ra vi - Iá - git fé- nyi-vel 

Zwar leurh-tet noch vom Hím- mel hellDes Mon - des Sil - ber-elanz De ott 
Doch dort, 
y^ N f r r I p ^^ ^ í^rT"T Sar - kán az ég - nek 
dort im Wet - ter - win - kel bo - ruk sö - tét - le - nek . 
zie-hen schar-ze Wol - ken auf. 
^ n f^ m ±M^ Ml ^>=»r- r ' ri i^rnr^rV^ir p p m r Oh a - zuk, 

Oh! die bringen, ta-pasz-ta- lám már, Vész - szel fe - nyi - te - nek. 

ich hab' es oft er - fahren. Die brin-gen uns Ge-fahr! 
^^M 1S- ■- U ' nJjJ^jM ^^ 274 MELINDA. V [? P fi 1 ^ ^ Hess, hess, te kis ma - dár! 

Husclil huschlmeln Vö . ge . lein! 

TIBORC. M p rp ^ Csak a Ti- szán me - hes-sünk 
Wenn wir die Theiss nur ü . ber- 
» I I M i ( \ t t t t r m Sze-génynem tud re - pül-ni, Szi-vét nyil döf -te 
Ach Ánn-sterlkannst nicht f lie - gen, Bist ge - trof - fen vom t»' n^ n f^ ^ Is - ten se - gélj - lyel 
set - zen mit Got - tes át. 
Hilfl' 
j n^n ^ ^^^=^^^F 
m^^ • ff ff m m f a ^ F^P^ át. 
Pfeil. Nembir-ta el- re-beg-ni sí - rtí haty- tyu. da- 

Ge - bro - chen sind die Schwin-gen Nim - mer wer - den sie '>»»!? M ^ M>^ if »^j^ ^ Miqd-járt meg lát - juk on-naa Bánk bán 
Von drii - ben seht Ihr win . ken Eu var 
Gat la 

ten kát. 

Schloss. 
R.4 C? 2792 275 r t ^ p M I r ' lát. Hess, hess, te kis ma - dar! 
heill Husch! husrhüieb' Vö - gp - leinl m m p i r »M r p ^' M f F m Mi lesz te-hát be- lö - le, mennybe'- li szent a - 
Wir geh'n noch hier zu Grün- de! Himm - li - scher gro - sser 
^' k^ 
i r F M Mi F M r M Szege'ny nem tud re - pül-ni, Szi-vét nyil döf- te át. 
Ach Arms-ter!kannstnicht flie-gpn. Bist ge - trof - fen vom Pfeil. ^'T i • !iLXl ^ P ^ tp tyám! 
Gott! Mi - ó - ta ut - ra kel-tünk, 
Auf air dera lan - gen We - ge 
4 V P MM ^^^ ^ -^* — 

lát. 

heil! Nem bir - ta el - re - beg - ni 
Ge - bro - chen sind die Schwin - gen, si - ró haty - tyii - da 
Nim - mer wer - den sie P H ^ f P ^ ICC nem is fi - gyei 

Hat - te sie mein g en rc 
nim - mer ■■ :^ »r M Q ám nem is fi 

Acht. Sie scheint ganz r^ f^ ^ iE g)-el. 

irr. 


TIBORC. 
Gye-rünk, itt a vi - har! 

O kommt, nah istder Sturm! 
Bánk. jösz-te ha - mar! 

Bank, o folg uns baldl jaj ne -künk, a 

O gro-sser Gott! der 
El tőlem ke-ri-tő asz-szony! 

Fort Du er-bärm-li -ches We - sen! El! 
fort! ?E M ÍEEE3 íp p p r vész mindjárt el - ér! 
Stürmer, eilt uns gleich Oh ég! 
Gott! Oh ég! 
O Gott! 
i ms^ El 

ort ^ in - nen! 
von mirl Is 
Gros te - nem! 

ser Gottl Jj/'iiTpiRj _ — ^; 1^ ^^ W^ ^^ *=3=* ^ ^ i^J ^ — ^ ^^ E r = R. « C? 2792 277 ty-Tví í-fl^lNp p ff p i 'p I p^^í ^ í H i r v? g tr^ Je-rünknag3'aszszo-njom, Már el - bo-rult az ég. Ve-szél)! hozhat-na ránk; Tovább ma-rad-ni 
Okommt^oched - le Frau! Ein Un- ge-wit - ter droht. Einlän- ge- res Verweiln, Esbringtuns arg in 1 g ^ ^ REC. y ^ g ^=F r i l£ i-^j' J' > > j'' I M r > ^' r I r í jj' J' J mrw' Tudsz e ma-dár.rol é - ne - ket? 

Kennst Du das Lied vom Vö - ge . lein? Fi - gyelj, majd el - mon-dom en • 
Gieb Ach-tung, ich sing' es Dir ^>Iy l ^ meg. 
Noth É m EH ^ 


3^ ^ ^ ffi T Andantino. b" i . I* J t - ked. 
vor. t írrLu ű 
1> I ; (*^ ^ />/? ^ t-'^ '^ j ' - ^ ®: IfrTT'TO'^^r ^jg i^ ^H ^^^. É ^1 r ^f * R.4 O? '^iTS«; 278 

Volt a vi-lá-gon két kis ma-dár, Egymáshoz il - lö 
Einst leb . te wo ein Vo - gel -paar, Das für ein- an - der szép tisz -ta pár. 
ge - schaf-fen war. É fe ^ W ^^ wm f=á ^ 3=« r-^ PP ^^ 
EEEsa s fT it-J J-iJB p f I fep f Jif I P ' p P ^ Egy-mást sze-ret-tek gyönge - de-den S fészkük -ben él-tek ah sze-li - de- den. 

Sie wa - ren all -beid sirh 7U - ge-than; Sie hiel - ten sich ste - tig in Lieb um.fahn! Ifc ^ ^^ J'J II I íi^^ ^^ ^ — ^ S m Ä > i* i T=^ a f P r n I r i » — f El- szál- la egy -kor a him, és» a - dá 
Einst flog das M'ánn-chen vom Hau - se weit fort, ^^ :i=a: faf tlf-f: /^^ ^ r ^ f^ ^^ ^ i>p S 279 k f B ^ ^^ u nur ^^^' r ^r r h- \> ^m pár - ját a - mig meg-jön, gyám a - Iá . 

Brach - te sein Weib-chen nach si . che - rem Ort. Ha tud - ta vol - na 
Hätt es ge - ahnt die 
^"\< ^ C H /' ^ [ í ^it h ' mi ra - ja var, 
gro - sse Ge -fahr, Nem hagy 

Nie hat ja 

te Öt el. 

ver j'"" rgJB 
I ^''i> n-q j ttJ' J ■_j_^j^a.:s:g PF de ve - ge már. 

la - ssen sein Paar. A gyám meg- öl - te ah, 
DenndesWeibchens Hü - ter ach! 
8 kis ma.dárt. 
schlug es todt, 

a kis 
schlugtodt a kis ma - dárt. 
das Vö - ge - lein . 


@ Mér- ges nyi-lá - val, 
Hat - te ver - gos- st'H sein ^SgM ^s* 280 S W=^ nn' 1 ^ r [LC/Pfgi szi - vet ta- Iáit ah! 
Herz - blut roth Ach! szegény, szegény ma - dár! 

Du ar - mes Vö - ge - Jeinl M 
é ^» 
Ih i j?p|!^p r i\i /íjifiVí í i > ^p (I p f j Nemlá-todott? 
Seht ihr es dort? a szegénymadáit . 
das Vö - gp - lein. Nemlá-todott? 
Seht Ihr es dort? s m^0: Sfccii &L£ü iM^ |^£t//r^ ^ i B; ^ !>» . t:/if r Pr'B V r »>» ^ß ßff, ^ # ^"l, t ; ; jLfl_f ig ^ a szegénymadárt ah! 

dasVö-ge - lein. Ah! ma - dar, 

Vö . ge - lein, ma 
Vö- 


1 i i i itui i ^^ M Jl S ^^ P=¥=^ 
R. * f'^ 3732 281 
f' i : ^ trtS ^^ k T I» r crEzM: i^T ^ Tl^ I it t=5íi # ^ I =T=r * :^ ^^ fe 
dort, oly ver-pi - ros va - la. 

So Mu tig dun k»-! roth Ha-mar, el 

N'urschneU, o 
t m^^ MELINDA. ^^ ?J ,XLllUl^:=^.^£g:=^^ in-nen! Az átko - zottte . rem bi - borral szött fa - la 

ei letl So purpumnar der Saal Mit ins gc hei mtr Wand. * f^JFHf^ ^^ f^^mw^- Miként a - ma vil. 
Wie je ner Blitz, so 
R. « ('; JTtr,' 282 i f F f II I i f * t Í t n i r m f » c Iám, 

arell, ^ meljfel - hök-böl e - sett 
Der aui den Wol-ken fiel, Oly hir - te - len du - fé 
So such-te sich ein Pfeil! át a nyíl szi-ve - 

Ach,meinHerz sich zu m 
TIB. ^^^#^ ^m ^ ÍeÍ met 
Ziel. A nyil szi-vp - met, 
So such - te ein Pfeil a nyil dö - fe' át. Oh 
Aíeiii Herz sich zum Ziel. Oh Ts - te - 
gros - ser h it/ -P i ■.m - 'i íi -=^ ä ^ T ^t uT~ L , ' =^^-r^~ m i M jm^^'-^m^^m^'^^ ^ W: ^ lÉ l i y» [> IfPF» ^ ^ nem 
GottI mi . kep 

Sie hört vi - szem át? 

nicht auf mich! É »»^ rV tó ffía^í 


=f 
^ ^ Í» ^ ?""^ É MELINDA. J J >J =^ 

» é é -é—— Ugy úgy, bo-rulj el e'g! 
Ster - ne amHim-mels - zeit. po co a poco diminuendo. 
^xi^J^iiJ^- ^V^i'í^^Jl-J ^^ IPT?^ J » J j J «[T]^ •^i'^ítJ j jS 283 J J J iii'lil ^ Rejtsd el kék szi-ne - det . 
Ja, ver-bergt Eu - re Pracht. Hisz 
Auch 
M I m^ 5^ lel - kern is sö - tét, 

mfii - ne See - le bleibt Mint most te - kin - te 
Ge - taucht in finst - re 
r m=^ m í^-ii r^ Asz-szo-nyom ne kés-sünkto - vább, 
Iloch-ed-le Frnii, weilt nicht län- ger mehr! 
Ä WJ-.1' P F P C ^rrf r^HNI mm $ a saj-ka ke-szen vár Si-es-sünk a vész mindjárt el . ér. 
DerKahn ist schon be - reit. O kommt, es naht sich schon der Sturm. É ^ i^ Seeeé^ 


R. * C". 2792 284 
* MELINDA. xModérato Andantino. í^ m t=f=f p r ''* PEESEf ^ Hát kis fi - am! 

Mein klei - nes Kind, csitt, csitt! 
Still! Still! Ne há.bor-gasd, ö al - szik! 

Und stör, ihn nicht! Er schläft. 


^m ^ Í 3^3: =^i f $ É ' . * m ä Ö T SéááOd^ ±i * w * ^ w ^ pp É P ^^^ iM ^ AI - modj sze-li-den, é - des- de - den, 
Ru - he recht sanft! See - li - ger Traum S ^ ^^ t:^^ 

^ s Pip 

tSi — ^^ — ö^ rff^^ J ^ tí T 285 É 4n^ an 
He 

4n gya - lom te 

bp dich in r Q~^ Hx-tig -'^J an - gya - lom tel 
Him - mels - raum Al - modj sze-li - den, 
Ru he rerht sanft m ^tr^^ 5^ ^ wm ^ f r r r ^ ^# i ::t W a ^6 — 
de - den 
ger Traum IS He gya - lom ah, 
be dirh in an - gya . lom ah! 

Him - raels - raum ah! 

iL- ■J- n "^ % 
~j i^n ^^ Ú :J^i PP m »^^ ^ • r — r^:^ 
Szállj le az e - gek-bó'l 
Stei - get vomHim-mel-reirh, hoz 

En za 01 - tal - mázd te 
Lasst Euch die - ses i"r-^T»r ü^ '^=f-* fff i Tt i-^jü-ji^j^ -F — ^—^ 

VP ^ í^^ 
286 
gabb kor- ban 
fan - dest Du ki'b . le - men al - vál , ál - mod el-múl-ván rámmo. 

Hier am Her- zen Ruh. Bist Du auf - ge - wacht, Hast mir 
so-lyog - tál, an-gjal! AI - modj sze-li- den ah zu - ge - lacht. ¥.n - gel, ru . he ál sanft Ein se modj sze. li - den, Ah 

li - ger Traum Er - 

^ _ 

iL 
fTf^ FTTl S^ S 
ál - modj p - des- de - den! Ah ;il - modj e - gi 
he - be Dichhim-mel - horhIHin - auf in des m an - gya-lom! 
Him - melsRaum! 
n r, n 'rt U^UU- Ah 

Er é - des ál - mod 

he - be Dich ins 
R. .<! C? 279! 287 iá t ^ ^ 4r éíé menyor-szág le-gyen , ah 
Himmel-reirh em-por. ah! 
|, V M ^ '^ g ^^'ét r f i ^^ ^ Tff ^^-v-^^^fH^j^-^ ^ ?^ meny or-szág le gyen , Ne 
Him-mel-reich em-por. lásd e vi-lá-got E 
blfibvon al-lem Leid In rútgo-noszsá -got. Ne 
E-wig-keit be-freit. Hu 
lásd e vi-lá-got, Ne 
sollst die Welt nichtsehn I'nd lásd e vi-lá-got, E rútgonoszsá-gotl Ah 
ih - re Srhlechtigkeit. Du sollstdieWeltnirhtsehnl Ah 
* í : ^ 
R.4 c';27fla 288 
1»/ ^ij^^^^fr^,\,^:^^ßij;r^\^j^;^fji ;,, , _j Ah 

Ah 


R.* Co 2792 289 
kié i ... w=^ 
CORO. 
j A TEN. -jm. W^^^ ^ r ^ M— ^ BASSI. ppé- zzÉii Ne ül - je 
Ver- traut Euch tek most a la - dik - ra 
nicht an Dem un - si - ehern éd^U^^ Ne oh ne ül - je 
O ver - traut Euch nicht ■tek most a la - dik - ra 
Jetzt dem un - si - chern 290 
fel, 
Kahn. UtJtA ^±ÉÉÍM Olycsal-fa a vi - 
(■'nd seid auf Eu- rer har, mi - ként a no - ke 
Iliit. Denn voll Trug ist die mV N+^+4 bei. 
Flut. fol. Olycsal-fa a vi - liar. 
Kahn. Tnd seit auf Eu - rer Hut_ , Mi - ke'nt a nö - ke - bei. 
. , Demi voll Trug ist die Flut. i MELINDA. ^ V l V r^ ^m =¥=^ A 

Im rsaj-ka, 
Kah-ne, a (.saj . ka 
Im Kah - ne TIBORC. ^^'F^ p M r? I ^ ^ ^ ^^ o A csaj- ka ké-szcn várnag^-aszszo-nyom. 
DerK.ihn i^t srhon tie - reit,horh- ed - le Frau. MELINDA. ^1^' Mr F r ^'1 J'- ii Ji jtiii i7 p 1 ^' F ^ Hah, mily gon-do-lat, Ti - borc je - rünk te - hát! Rin-gas-son most ez en - ge - 
Ah! Welcri ein Ge-dan - kel Komm Ti - borcz zum Kahnl Er fiih-re mich aus al - lem \ M PP^ É ^ t ^ (fe r fi r ^ I J ^ j ^^ ^m ^ \ i met, egy bel - do - gabb rév-part - ra át! 
Leid Ans V - fer mei - ner See . lig - keiti Je 
Ja rünk 
kommi É Ei .^a te 
Der ^m m i I fT^nirnni R >< roíTfis 291 
hát! 
Kahnl Egy bol-do - gabb rév -part - ra át! 

Er fiih-re mich aus al - lem Leid, é r^ff i «r i' r g ^3 fcEE p rünk 
Kahn. egy bol - do - gabb rév - part - ra át! 

Ans U - fer mei - ner See - He - keit! 

É Bánk 
Bank! Is - ten ve - led_ 
Bank, le - be wohl 

.V- 
^ # 'J , y í =^^ 
R. 4 (,<?2 7na 292 Allegretto quasi Andante. 5^ m^ w^ ^'Vft p P I' p 1^ z= ^ Is-ten ve-led drá-ga fér-jem! Ott fen lát - juk egy-mást. 

Gott be-foh-len, Viel- ge - lieb- terl Leb wohl für die - se Welt! 4^''l-i^> P 1=^ J I JJJ I J ^m 


p ^%'u > ^f 4i ^ » ^^ i^ 
Is-ten ve-led drá-ga fér-jem, Ott fenn 
Bis wir uns einst wie -der- se - hen, dort ü 
*■ : lát - juk egy . mást! 
berm Ster - nen zeltl 
^^ ^^ ^ ^^ ^''1. p r LTr I M F M P Re - pülj el iisz - ta lel - kern, üd - vöm csak 

Ich hab mein Heil ge - fun - den, Mein Tod macht a ha - Iái - ban, 
mich ge - sun - den. fV iJ''T'ffl m m É r4 ^ 
^ % ^ S: ♦ f f f f ^ [P I ^^L JP ^ ^ Az é - gi 
Leb wohl mein 


ha - zá-ban! 
süs - ser Held, 


Ott fenn 
Leb wohl lát juk egy.mástl 
auf die - ser Welt! 


. J J I > y 293 $ s ^ Ud 

Süs vom 
ser ha Held, ^^ 


.o. 
m Pf¥i •>lK f^ Wf m # bj' V i .J ^ ^ S 

294 

^ IS ^ám ^ ^^ +=F# t7"rpf S^ÉEiá ^ ^ ^ ^ f ^ II ' ^ g s IF^= 


VP, 


• Í 
~"P ff F" 
4= 

pp 


^ 1 J 


h->- 


-^ V — 

Ne 
Ver . tr 

Ti 


1 V — 

lil - je 

Rut Euch 


P f 

tek most 
nicht an 


p p r 

a la - dik - 
Dein un - si 

-Ti^ »^ 1 


ra 

ehern 


^ 3 


— i 1 Ú 


1 — 3 — 


i) 
1 1 


— 1 1 Ú 


1 Ne, oh ne ül - jp 
O ver- traut Euch nicht tek Most a la - dik - ra 
Jetzt dem un - si - ehern R.& CO -'Tria 295 J 1 fel ^ ^.Aim TT~mr 

Olycsal-fa a vi 
Und seid auf Eu - rer har, Mi - ként a no - ke 
Hut, Denn vollTrug ist die n H 'j l bei. 
Flut. fei, Olycsal-fa a vi - har. 
Kahn. Und seid auf Eu - rer Hut- , Mi - ke'nt a nö - ke - bei. 
, Denn voll Trug ist die Flut . ^-F ^-^ n\ ^^-i'ir i'^ r ^ A csaj-kai A csaj - ka! 
Im Kah-ne! Im Kah-nel V' > ^ P P f! P P I H ^^^rA n\ i A csaj -ka ke- szén vár nagj'-asz-szo nyom! 
Der Kahn ist schon be - reitiioch- ed - le Fraul í O' ^ i Allegro concertato. 
^ í e ^^ az eg 

.voll himm meg - nyil már. 

li - sehen Glanz, An - g5'a - li kar 
Klan - ge aus fer 
R. * (•" -'7 02 206 
A - rad a fény su - gá - ra , 

Herr - lieh - keit see - li - gen Lands m ß Lá 

Leurh =ffi \ iü£fhuüUjj i ,rr^r'i i t tom 
tet az ég meg - nyilt már_ 

im Himm.li . sehen Glanz, An 
Klán gya - li kar 
ge aus fer - nen 

í s \ r if 1^'^ r p ■ , f m hang 
Sphä ja 

ren Lel - kern az ür 
Ru - fen zu Gott hoz hiv 
mei - ne 
■>7 i N J Ij f iF f~ I F ^ R.i c? arna 297 
h- 
^ u a Ah 
Ah m jö - ve], a nyil gyor. 

Ah ich folg dem Kufl Ja 

*- tzt ^ P^é ^^^ i ^ ^ E^S U San re 
Ich folg á pül, 
Dei 

4 pül. Ah 
Ruf! Ah! Bánk 
Bank, jo vel! Jö 
folg mir ^ J. é vel, 
bald! jo ^: f f > 7^7 Eä i ii üfeil V-^ ,^i * ? ^7 Ö á i f ? 
R. & C92í9a 298 

iW ^ ^ m 
' fí^pnjf^f ^ \ jv ^ r^ \j: ^ m f i cfi^^ ^m 4r- n 299 ^El^ y^^^ Ah! Ir- ^^ i * .n ^^^ 3 ^^ ^ 

* 'f ?Fr=l= ^^ ^ »SPl Allegrc assai. 
P ^ W- i ; J'^.^m I ' 'f:"? cLlj feé ^ if» ,J \fj h^-ii^i^ m f^ftilir^^ ffi fe íE=; j.^- T^ Í T TO dimiit . 1^ 
u.Ä c' -'rn 300 FINALE. Andante sostenuto. ^^^y^=f^ 


k^- 
¥ ^^m -sr-^ 4 • • ••• 
ÖSSZES KAR. Gpsimtpr Chor. 
SZOPRÁN I. JI.' ÜÉÖ ^ P? E^i >^ ^rr f=n pff TEN Is -ten po- rá-nak 
Al!-tn;irht-ger, gieb der adj ö-rük njugal.mat, 
ar - nipii See- le Frie-den. Lel-ke't fo-gadd el a 
E - wi - gp Kuh' sei dem meg-bol-doiiult - 
Lei - be be-schie- ^ F' M' Í * <• g n — »^ S MASS ■.-Í gjXlTlPZ? ^ S ^ éSe BÉKÉTLENEK. Unzufriedene 
TEN. ~kA ^ gj St f^PI -F^-rr4 - 


■m^ wm^_ 0- f ß- ff B Ö 5^E BARÁTOK. Mönche. 
TEN. i ^P E* 1 5=i S=! 


# »^ — »' o FiASS.- Ö ^ ! ■• ff P' s ;! P P m i=i ^^ i s p=^ *"^ l^T ^ fe ¥= rip=* T ? FT r bi- 'CT K. ft C.zim t s nak. 
den m 301 5E ^ ^ N M^ a P fe \ S BARÁTOK. ("Münche.) i^Ö M ^^ ^^=g I^ - icn po -rá - n;ik 
All - niiicht-^er gieb der adj ö - rök nyu-gal - mat, 
ar - men See - le Frie - den . 
7 -p- ^ f ^ t iZI 'i-U—lLlf 
'' Z2J—lllJ UJ ^ ' R. 4 C9 aTsa 302 te 4^=^^ ^ eny-hes le- gyen á - gya; ^í m Mig ó - ra csen-dül a wer- de ihr ver-ge - ben, Nimm auf die To - te ins -'^" 1 , "M "M r P p f JW J i' > J 

fel - tá - ma-dás - 
himm - li - sehe Le . hen. r P P r jMf^^^~Y^ i p^ g' z^ te e I V- "fi J^ ^ 


^ $^ é CORO. . 
SOPRAN. ^^ i=i KIRÁLY. «König.) 

. . iw i> 5, ff ^ M f f ?^ Sir jó ki 
Wei - ne, o rá - lyunk. ^i'"' ^^^ mond-ja 

Kö . nig! Wei-nen! Wer sagt mir ^ T T,^ \T r SEE Se •k TEX d ä l^K'-^Vf't^ fí> - . sf ^ ^^ fe ^=^í * bV feE^ >'H''i. ' t I HP- M p 'f P p- p^F^ * azt? Xem, A ki-rály-nak sir - ni "nem sza - bad. 

dies? Nein, Herr, srhern ist das Wei- nen nicht er . laubt. EE ' } i' } 1 i ' Is - ten po - rá - nak. 
Herr, gieb ihr Frie - den. ^ y J' J' J' J J' s a f^'v 4 - f f ^f if r f fTf fe ^5^ 303 ^. Pijy ^f t f/f f í^Vf i r , f m i ^r f f-fT Í Mert a könynyük el -fed -vén sze-me - it; 
Wenn mirscibst im Au - ge Thrä - nen stehn, mí- Nem lát-hat-ná má-sokküny - nye. 
Wif» könnt ich des Vol - kes Thrä - nen m i' i' i' i' i } " ^ Adj ö - rök nyu-gal -mat. 
Ruh sei ihr be- schie-den. jN J^ J^' J^ J J^ m i^ \ 
[^■h r i it. 

sehn? I n i'- i^A j: H J j m m^ Is - ten po - rá - nak 
Herr g'fh ihr Frie - den. adj ö - rök nyu-gal 
Ruh sei ihr be-srhie ^ P^ mat. r g M f -i & f^ r r r r.... l^ ^4 . 1 . ^ é fe ^ ^F^ ^l y=r 0^ — »— • — » ^m ^ 


/7;> 


^ r_X/ R. & CV a7i!2 304 
- 1 'p- i ^f=rrt siel - két fo-gadd el a meg- 
E - wi - ge Ru - he sei dem bol . do - gult - nak. 
Leib be - schie - den! 
TISZT. (Off.) & p p ^ p p Mr^-M p p p 1^^-^ i 
Eny-liül-jön bá - na - tod Ha-tal-masfej.de . 
Dei - ner Rc-trüb-ni'^, Herr! ist lin -derTrost ge ■ £3 .?/• ^ £ 3EE^ ^ 1=1 • # ====^=a: 

^^ V i i: ^i^r ^ i' i' i'^g ^^ 


y ff t=^7- lem, El-ér-te a bü- nőst bo -szu-ló fegy-ve - rem, ki jó nagy-asz - szo 

währt. Tod ist schon der Srhuld'-gp, Durch raei-ncr K;i - che Schwert. Dein Mor-der uns- rer m ^ i^^^ =ÍF 


^ fe 
'^;' ^ I j ^ M 4^-^ p I r ^ r^ i=# or-gyil-kü - ló -ja volt, Márnincs a föld szi - ne'n, Ve - ré - vrl meg-, la 

hm ward, was er ver - dient': Er hat die bö - se That Äiit sei - nein Illut ge 


IJ. x r'.i 2',ui TISZT. K IRÁLY. V König.) TISZT. 
KIRALY.(Kűnig.) J: (off.) , ^ ^^ j^p l 12^^-^ 3üő 


költ. És ki volt az? Pe - tur. Pe - turl A mint a pa - lo - ta 

sühnt. Wer war es denn? Pe - turi Pe - turl Als ich durch- ge - sucht S: ^ S t\ ^' ii i^ ? } i Ji J) ^ jl, ;nr],i^ii ) J^ j: Ji i ,Ji i | ,j > ^ ter-me- it ki- ku-ta - tarn, Ez i - ra-tok vol-tak Ki-rálynénkasz -ta - Ián. 
Uns - rer Kö - ni - gin Ge - lass, Fand Schriften ich vor, Die der Mür- der wohl ver - gass. 
KIRÁLY. Künic:. . . Pk-uiiiii. K k k 1 ^ 1 '•l.' ! . - •!■ A-ma i - ra - tot! 
EinKla . ge - ge - such! Hi - bas volt, a dol-gokmind o-da fej - le - 
Es war ver . fehlt da>s sienicht ach- tenwollt'dies Ver- fe :P ^ PP ^ r\ 


^ 


TISZT. (Off.) ^ 5 ^ ;t=^ ff-4 J^ik- >- s P p IT- r p p ' i p - p l "t " k^ Í ^ S; nek. . Kü-löm-ben a ma - gyar,A^em öl - te vol - na meg. 

lan-gfn.Sonst hiit - te wohl der Fn - gar kei - nen Mord be - gan - gen. Im, itt ho-zat-nak a 
Hier führt man die Mis- se I í ^^ £E^:^ W== "W ^ 803 N , ^ I ^^ vet - kl- - Sek; Vár - van f> - jük - re I - té - le - tet. 

th;i - ter \-nr. Spriih nun Hein TV - theil aus ii - her sie! 
Limim ^m ■4t ^4^ 
ip^ iiio/ cresc. 3?^^5 r- f n p^ ./■ ^ 
ppip ' '' •/ U 
V V KIRALYJKönisr.) •>■■ - t ^ P 1 1^ p r r [!• p I [- t ^^ Ti sziv - te- len há - lát - la - nokl 
\un, Miir - der! naht F^uch.schaut F^urh an, Te-kint - seték ki fek-szik ott. 
Was Ihr Bö - ^h«. m^r an - ge - Sf PP mm^ 1 f íf R. * C9 a79í 807 •> ^ i rrm s- L F I r ^ ri M ir r r í-t-^ ^e ott. Az pg- min-den tö - ke - lyi - vei Volt e - ke . sen ru-ház -va fei. Csak 

than. Die fVati, clii' dort er - nior - dct liegt, Sie war von Tu-nendfilaiiz uni-'.rhiiiiegt. Sie I bIi^ ?^ *^ TJ ^: ff " á^ ri flf f Sf fY •> P F pjlt' p i"r ^ r i ''p r f F'*r=Mf 1 7 ^ Hai -ha -tat- lan- sag va - la; 
war von al - 1er \\'plt ver - ehrt Mi ná-la még hi - á - nyo - za. Azt i.rigy. 

Hat uns-res Rei- ches Ruhm ge - mehrt! Xuti i^t die 
3 r r I f i r p- M ^ ^ ^' ^ 


^ lé - tek tö - le, Ti sziv-te 

Gros - SP ent - seeltl \^as hat sie len há - lát - la - nok! 
ge - grii Kurh ge - fehlt. Nem, 
Herr! P $ «=2: m w ß r^ r Y^ TEN.e.BASSI unisono. ^^i-^~Hi=vHrrfT^ttrtr^ =^ nem, U -ram ki - rály! De vég -te - len nyo-mor-ral suj - tá a ha 

Herr! So weisst Du nicht, Wie e - lend sie uns ge - marht, Tns in Xoth ge - 
li.i c? aTfls 308 TISZT. (Off.) g W^m ^ J I J-' J' J^ }' Ji ^ P zat. 
bracht! Ez ok -bői let - te - tek te - hát 
Und deb halb war- fet Ihr Euch zu bi - rák 
Rich-tern ' r I T r r 'p 

és egy-szersmind ba - 

Und auch zu Hen - kern ^ f :^ / P 


iM CORO unisono i[ i VM p iV'r'-'' ^'" " l ^r-^,^'-|'^flh kok? 
auf'- Ki biz - ta rá - tok Gyil - ko - sok? 

Habt mor-dend Ihr ge-en - detDit- - ses Le - bens Lauf? Mi a ki. 

Nicht wir ver. É^^ 
ir^ ^ ^ ^ 
TISZT. (Off^ KIRÁLY.' König.) •'■ ''!.■ B- ^ \ r i ^ ^^^ p j-j ^^|^ *^// Te . hát Pe - tur! 
AI - so Pe - tur? Szól -ja. 

AI - so ^ ^ ^ rály- nét megnemgvil - ko - lok. 

üb - ten die - SP schw;ir - ze That. ^ y Pe-tur sem. 
AuchPe-tur nicht! 
f N7 i - 


■sf # ^ Í ÉÉ ^= =P^ ^ ^ yr-TT- CORO TEXe.BASSI unisono. _ ä ^-J^.^.SJ^-U^rf^ ^ I , 1 ^ |.^ |i ,.i I >^ ^ ^^M^^ tok! 
wer? Lát- va hogy vész tor-nyo-su - la tá - vo - zá-sod-dal ho-nunk- 

Als in den Krieg Du ge - zo - gen, i^lifg im Land aufs Hoch - ste die Í 5E - 9: I I ^8 


^ ^ á jn TDÍ O" 

u * C9 2792 ww ^EE3 309 Noth. Mi, 

Wir ki-ket látsz ösz-sze - gyül-tünk, 
ha-hen uns denn ver - "sam - mell, Hog}'ha - zank ba-ján se-git- 
Ueil Ge - fahr demThro-ne ee- Mß: 
m 9nn-íH i i^h'f^h^ T^^ sünk. 
droht. Tőlünk kül-dot-tek me-né-n^k or-szágunk nagyasszonya - hoz 
Al-ler Gau-efi Ab - ge-sand -te Warben um der Kö-ni-gin Ohr 
y p K r ]/' i'' r '^ \ y V [1 [i p=pf= 5^ 3 j ^ > j ; ^ . h f Nt^m-zetünknpk szent ü-gyó-tpn sne:n hocsá-tá ö ma-gá-hoz 
Woll-tenuns - re Noth ihr kla-gen. A - berraanliess sie garnicht vor. Süt ki sem hall-gat-va 
•la , oh - ne sie an - zu ü sm ^ - ^^ f TT I / P ^ -E^S >Ty S 


o - ket, 
ho- ren, Bör-tö-nük-be zá - ra-t;i el, ah! 
Liess FrauGert-rud sie ver-haf - ten. Ah! Hallva eztaz in -ge-rült 
Als gerichtdasVolk da - von (^ fe i ) -rr 
3Pt ^ i" 3 ^ >^ =ÖCE ^ ^» JIJIX 
r 


? f^ R. » C9 2792 310 
KIRÁLY. (König.) Borzasz-tó! 
Tírau-eii - voll hörf Ret-te - ne-tes! 
i^t \va^ Ihr^.igt' 0?z - sze há -bo-rod-vakplt-fpl. 
Da fi;t-'.t.ind so.fort ein Auf . ruhr! Es a fna,-l_v ok mentve ló' 
Man ui--fre.i-tp d:e Ge-fang- 
^^ !.^ h h ^ r t : I Adagio. pp te^ S ^ ^é^^^A}U^Ír^rm Lh4^^ ^^ n.-k ahl 
ni-n- Nahm Dur-va hin-ra-ik Ic-vcr - v. 
ih - iien .il( dii- '.chwe . reii Ketten. Sa ki - rály-ne't úgy ta- Iái - tuk 
Wir dorh, die es woll-ten kla - grn ii L ^^r m 
o m ^3: Es Oí - to-í 
Vr.á Ot - to? i h h J^ ij ^^ r> -rU ^ ^ ; ; ^^ ^^ ^ ^-JUÍ Öm-lö vé-re-ben he-ver - ve_ 
Fan -den dei-ne Frau schöner . srhla Azt bi-zony meg- 
Starb durch pi - nen 
R. A C? 2T9a 311 m s hí(i{íf'hH'H' < ''fff i ^lfiltH ^ fl' öl- te egy vi-te'z bőszült du - hp'-ben,A ki-nek hú-gát meg- ej - te bu-ja vá-gyavad dü-he-ben. 
Rit-ter. der zur Ra-che ihi) er - kiir- te,VVeil er des-sen rei - ne SrhuesterSrhändlichmitGewalt ver-führ.te. to 

3 ^ 7=r^ rr-r m 'm ts ^^ ¥^^^ ■0- A nrtír^^^ ^ G fr- 1 r u-dom 1 Ot - to ! 

r,er-fru - dis! Ot-to! Most e - leg! 

N'mi ge - nug Xe szól-ja - tok, ne szól-ja-tok! 
schwei-get stilll o schweiget still. ^k ^m ^ É U-ram ki-rál}-! 
O ed - ler Herr! f CORO. KIRÁLY. Konig. wT^:-tr A^ m W m Eí í F F • 'l^ Hallgass meg! Xe lop - já - tok ki szi-vem-bó'l 
Hör uns an! Stehlt nicht ;.us des Her- zens Tie - fen É f A hol - tak - ér - ti bá - na 
Den Kum - mer um dies ed - le R. 4 C9 279a 312 '■>;r.MM ^t^^rf^'^f i tot. Ha-zud-nak ök! 

Blut. Sie lü - gen ja! Vi-gyé-tek el! 
So führt sie fort! 
Coli a y 
i^ ß m ^m iE 
m% > £ •* ^> n 'mn ip v^ f p f ^rt ^ vfr- p§ : «-^ 
^r^^ Coli a s hs^ f £3 ^^ ^ öä 


j^l :,'^;^;^ 3 w « cresc. ^^ = ^ ?=i *-»^- Collas V V BANK. Í ^^^^ > v; r v =ä Ho-vá? Ho - vá? ök nem ha 

Wo- hin? Wo - hin? Sie sind kei - ne S f ^ ^ f^ fr ') - i HTi ff ^ np ' Í ^^ » CORO 313 ^ zud - nak . 

Lüg - ner! yr X Y Mi ben-nem i - lyen bá mu-lat - ra 

Was giebts an mir als Wun - der an - zu Nagy ég, Bánk! 

O Gott! Bank! .' J J * P ^ / J 7 ;> J^ J> I f J Ji J^ 1\ A Í3E ISSÍ ^^ mél - tó? za -vart e - szem? vagy bor - za - dó ha - jam? 

stau - nen? Mein wir - res Aug? Mein hoch- ge-sträub- tes Haar? I - me ki ■ 
Hier Ki) - nig, 
rály, Gertrúd- nak ko - por - só al - ja - ra 

nimm! Dei- ner Gat - tin Sar - ee zum Zier - de vä - gom a ha - ta - lom je - 
Wirf ich das Zei - chen mei - ner ^ ^ 


^^ I lét. 

Macht. 
iJi tempo f ^==^=^ "^^m SÍ? T^m ^ ^ Jiy"f I ^\'\^Al-'h ^^ R. 4 C9 8792 314 j i ^f^ ^ -\ M g ''p ^ ^ M I r > r p p Ott van! Pi -ros-lik is ve- re még raj - ta. Én ol - tarn 

Dort liegts! Liegt es noch ganz roth von ih - rem Blut. Ich war es, 
^^ ^ ^-^ ^ ä. ä \* el Gertrú-dod é - le - tét . 
ich, der GertrudkLe-ben nahm! m /C^. é ^ Ah szörnyű 
Schfeckli- che /O S m ^ ^ ^ i^ ^ s Bánkbán,nagy égi 
Bank!Gros-ser Gott! 
R. i C9 279 Andante. 
BÁNK. 315 H (' ff pyyp P^r^ Ip-p ^ H% ^ '^m F P í ^r P'^ Bi-ró, i-genBánk! Rám bi-zád ha-tal-niad A rút bü-nüs-nekigy így ade'k jutal-mat. 

Kirh-ter nurwar Banki Straf-te ihr Ver-brechen. Ichthat es aus VollmachtRecht fürDirh zusprechen. KIRÁLY.' König.) '->--vK <^ pp^^'pí r> Ip-P'' 'TP ä Ö ÍeIÍ U-l^-Ui Gyilkos, hogyanBánk! 
Mör-der Du?DerBank? Én király hatalmat Re-ád bi-zek oh szé-pengyako - rokad. 
Dies ist sein Ver-brechen! Ist Mör-der.statt inTreunRechtfUr mich zusprechen 
CORO. 

SOPR.I II. i fc:£^ i j- i- U i^ r^? V'f h ^ i ^p ? HSEi r^ TEN. Gyil-küs, 
Mör-der ho-g3'anBánk! 
ist der Bank! a ki-rá]y - ha-tal - mat 
Dies ist sein Ver-bre - rh'cn! Igy hasz-nál- ja fei, igy 
Mor- det statt in Treu - en A 7 P V V ? P P •> i 
— tf f F F' p r ^ -•-^ ^^-^^^^ Gyil-kos, 
Mör-der ho-gyanBänk. 
ist der Bank a ki-rálj'-ha -tal -mat 
Dies ist sein Ver - bre - chen Igy hasz-nál -ja fei, igy 

Mor- det statt m Treu - en ,>:rfhjf^ H' Fr F r ^t' g i p~7~^ a s i^ TEN.e. BASSI unissono. 1 CiiN.e. üAöol unissono. I k )k i Gyil-kos, ho-gyanBánk. - lyan for - du - lat ez, 

Rich-ter nur war Bank, Straf - te ihr Ver-bre- chen! me-lyet hir-te-len el - 
'I hat es kraft der Voll - macht, Í éá * sa ■ ' B jS ;r^ pp Tf f^ •j--i\ ii J- s U l 


R. i C? 279Í 316 ^ BANK. Myy^< v n IT f? r p r p ^ Gyil-kos, i - geiiBánk! Rám bi-zád ha-tal.mad, A 

Rich-ter nur warBankl Straf - te ihr Ver- bre .cheri) Ich 

KIRÁLY. König. 
Gyil-kos, ho-gjaiffiánk? En ki-rály ha-tal-mat 

Mor- der war der Bank Sein ist das Ver-bre - chen É i'h-'if t±t^ ffi n h ^ f el - al-ja . sul - hat. 
fr- theil zu spre- rhen Gyil-kos, ho-gyanBank 
Mör-der war der Bank 4 ^'^ } Jl }\ I ^ ^ 

■^r ^ •> «' — * A ki-rály - ha-tal-mat 
Das ist sein Ver- bre-chen jT P vrM f i r M' h 7^ - '"^"i> n n ^ "F r vv F f r Í ß' ß — ß^ — ß 

p M F r ^ '-'^^'1. i'fff : >.BA.SSI unisono., Jí J) é -^ \ k-N -hl^Í^ il I 1 me megse fog- hat. Gyilkos ho-gyanBánk, 

Recht im Land zu spre - chen Richter nur war Baiikl - lyan for - du - lat ez , 

Straf- te ihr Ver- bre-r hcn l t Ih é 55SS fe Is - ten po-rá-nak, adj ö.rök nyugal.mat 
Ilerrl gieb der Ar-men Himm - 11 - sehen frie - den É &E H'^HM ^ w WJ < V v >H''i. ^ir^~^rr^ ^ A A V V R.4 c'T 2792 817 ^^'•'' r p Í- p rüt 
that ^^-^ bü-nös - ivikigy a - dék ju 
es kriift der \'oli-niacht, Rerht zu tal 

sprc tt^K P fi f m ff i rr ^ mat_ 
rhcn . fe Bün - te -to 
Mor . det statt ha-tal-mad 
in 'I'ifu .en. gj'a - ko - rol 
Rfcht zu spre tad. '^^^^^^0 Ei I Ö ^'*^ Igy hasz-nál - ja fei, igy 

Mor - det statt in Treu - en p1 - al - ja- sul 
FTr - thfil zu spre hat- 
chen . ♦ fe3 ÍÉ ^ & m ^%''i, Í F P =R =F ^^ feEfe ^ ^_iiJ>_a Ö N^ 5Í fe^ me - lyt't hir - te-len el 
that es kraft der Voll-marht ^ LJjSxJi mf mee; sc fog 

IV-theil zu spre hat_ 

rhen , É i ^E^^ :ö ö ^i Lei - kt't fo-gadd el a meg-bol-do-gult - nak. 
E - wi - H'' Kuh sei dem Leib - be be-srhie - den_ 
r^^ r ■ ■■ ■ B. S C? 8792 318 * m iT\ BANK. "P F F F F P r f t'; I y » ) V f Szük-.se'g--te - len be-szel-ni tet . te - it. 
Je . der- man weiss, was sie ver- bro - chen hat! Az 

Zum 
^'■ 1 . F p p F r* p- F i r i yff M i r F F ^ e'g. nek bol-to - za-tá. ig ha - tott 
Him-mel drang des V^ol- kes Hil - f e - schreil Az ár- tat - lan sze - genj' nép-nek ja- 
Dcs Him- mels Ra - che for - der- te her a ^^ ^^ P^^ -It « 

■*■ 1 ^ ^ m ^^ fc=± l> tJ t y ^F=J s=i s ^ — #- ja. 

aus, A me-lyet ö ve - rig sa-nj'ar-ga 
Die un - er . trag - li( h har - te Ty - ran tott. 
nei Ha ö nem 
Wenn sie nicht 

hull el mint ver - al - do - zat, 
fällt durch die stra - fen - de Hand, Ha-zánk bu - kik pol- gá - ri harc a - 
So ii - her - zieht der Bür - ger- krieg das 
R. * C? 27fl2 latt. 
Land. U -tál-va öt min- den- ki egy- a - ránt, 

Sie hat - te stets nur das Bö - se ge - sät, 319 
Na - pon -ta 

Nur neu - en 

nött a 
Hass ta nep gyü-lö- le - te, 
• tilg- lieh neu er - regt Sie- szúr -ja öt a - kár-me- Ijik ma- 

Es schwTir den Tod ihr je - der Pa - tri - 
gyar 
ot, Ki . nek szi - vén a hon be - csü - le - te! 
Der Un - gars Eh - re auf d^-m H«r- zen trägt 
m h J> I J -4 ^F í My í^ ^ fr=^ • * * ¥? És én ki - mél-jem a hon tol - va - ját, 
Drum saad - te ich dies hö - se Weib ins Grab, S mel - lé, be - 
Und wusch die 
320 ^" i . M P í r^ ^F= KIRÁLY/König. fei ^ ^ csü - le - tem - nek gyil - ko - &át? 
Srhmach mit ih - rem Blu - te ab. Gyil -kos! 
Mür - der! 
BANK. P^^ KIRALY.lKönig. i i a ^ i " L7 "-' '''""•'■■' ^ S ^ pp^zp^-fz^ _ An- nál is több u - ram ki - rály. Hallgass.! 

Voll- zo- gen hah' ich mei - iien Spruch! Schweige! Ez hát a g)-ö-ze-lem-ün - ne- 
Dies al - so ist mein Sie - ges 
^ ^ ^ ^ #^ ÍÍ ß^ H é : >' ^' jJ b P ^> fe pely? 

fest! Vi - gyé -tek el! 

Führt ihn ab! Mig- el n<'m i-r - ke - zik bi - rá - 
Fort bis mein Rieh- ter-spruch ihnnicht V'' ^j '^^Li^ s ^^ & 


BAXK. 

-1^ ^'^'1, - i yim^i y^ ^ r \ r ^ ja- 
trifft Re - ám ftze ret - tp fej - de-lem te nem mond-hatsz i - té - le - 

U-berinich mein kö - nig - li - cherHerr, Ki;i Ur - theil fäl - len kannst Du 
821 
tet. Ar- pád és Bór-nak vé . re közt 

nichtl Denn zwi-srhen Bors und Ar - pa^ls Stamm bi - n3 csak or- szá-gunk le - 
Hat i!ur dasReirhdas Kirh - ter- ^^^^^^^m l d^iU ?fri 
KIRALY.íKonis;.) 


h\ üf ^-.iríy- pH rf het. 
amt. Le-vi'iitt'k! Senki yincsku-zü - Ip-tek, ki le -mosná Gertrúd gj'a-lá-za- 

Rit . ter! Werdennziphtscin gu - tesSth«ert,Aufdassdcra Mür- der sei - ne Stra - fc 


( ^\ \vm r 
^P ^f > i T f¥^ ^ hát! 

ah! Huzz kar- dot Bánk! 

Zie - he dein Srhnert, En meg - vi - vok ve - 

Rank! Tchselbst=;rhirkdich ins 
322 1 BANK. TISZT. (Off.) A . TISZT. (Off.) ^ s fk i i.^^i.{yJii.) É 
K becs - te - len- nel! Faty-tjú! 

M'ú Die - sem käm-pfen? Bas - tárd! Hah fegy-vert e - 

Hah! Er hebt sein ^ ^ *^n5 p * ^^^^ * ^ mel! 
Schwert! 

CORO. 4i ' i J) ^^ é Ki - rály - 
Kö. nigs gyil - kos, 
Mőr - der! el 

Fort le! 
ihm! É U^ $ Ä s r=^ l'\ i i ífe ^ » «r P & 5=«: Tempo rubato. ^^ P • ^ß r p Tit I O . ^ tbf ^ 


^^ 
R.4 ( 9 273'^ i^ ¥=^f^ 323 ^OT^ ^ ^^^SBa BSSS9 ^BSSS^S ^S^SE j 'iJiHJ^i^ Wtm^tB ^ ^ [> o TIBORC besompolyog . (humpelt herein.) j'' OT ^TTJ'^g #-^ -* 

* I w^ 


s iti^ r^ P i^ ^^ a ^ t>n; - ^ ^y KIRÁLY. (Künig.) ^^ Ki 

Wer vagy? 
bist Du? BANK, ^ S UtJ l^r>.J''J ^ ^ r^^ Oh jaj ne-kem! Ti - bore! Hol van Me - lin - da? 
O Weh mirl Ti - borz! Wo ist Me . lin - d.i! S J'P '^ & 824 BANK. í ^ v^=^ r nv^M rp "T i i r ^'p-f-H-^ X^^i-^ Ilo-vá te - ved? 

Wen bringt man da? Ki az, kit er- re hoz-nak? ]Mi-érthogya vi- 
O Gott! Wen bringt man da? EinsrhrecklichUnheil TIBORCZ. ^^TV-^f— r- Hol? 
Wo? 
^^^^-Lin^iJ HMj^j^J J J \l ^ ( ORO. TEN. KAS^I. i EE^^EEä; har le nem so-dor - ja a í?zem-fe-délt ar - cá - rol? Oh 

ah - net meinem Her - zen. O sagt wer ruht in dem Sarg? O K - te-uem! 
gri-'s - ser Gott! 
^ te ír O^ gsffi^ M r\ BANK. , ^-JL ^ ? [^ ^ / y y J Min-den- ha - tó szent-se - ges 
Was muss mein Au - ge Is ten! 
hen? Me. 
Me. 
825 m r r n r > lin - da PS e-gyt-len gyer - me - keml 

lin - (ÍM toril, U!i(i ti,'dt mein ein - zig Kind! i SOPRAXI. P & »=^ ?^f=F=? T^ TELJES KAR. Nagypg mi tör 
^GANZER CHOR.i q Gott! uns ist tént? 
gp-schehu? ^ 1=r 4±fdM S^ TEiX.p BASSI. ^ "h 7 ^ ^^* ., U turzf ^ i r TT fe TIBORC. v ^ A i ^TTíTt^p ^ íTt^-ttb f p I p r rfrp n^ AmintVá-rad f p - V' ki-ser-tpm hit - ve - sed; íb-lyő-raszálltujik,hol vihar kp-let- ke- 
\\'ir füh-ren ü -her die Theiss. Srhoiina-he Dei- nem Schlots DRhrachmitgros-serMarhtEinl'n ge-nit - tcr S ^ ^ ^-^|■l. r tv'PF ^ ppf ifff-i^rffff | V,.Fffir £já i^ ' ^ y p- ji zett. E-ro-SPn keb-lp - re' zár-va si-ró fi - ad. . vad ó'r-jön-gés között ha-bok kü-zé ro - 

Ins. VonBlitzund Dnn-nerPrschrprktFasste sie der Wahn! Sie pack-te Dei-nenSohnl'ndsprang hinab vom ■■■h"l. 1 , 1 - 326 KIRÁLY. 

(König;.) É 
i-i:i^:zä jajl 
O Weh! BANK. ^ r > | |j i||j j ji^^'j' i j>~^ királyi lm Gert-rúd és Ott- tó mü - ve! 
O Herr! Sieh! Sieh Gertruds, sieh Ot-to's Werk! Oh 

Mein ±= i^ 
^ m ß * fe: ^ ^l Bánk, férj és a - tya! Sirj 
Herz wird e - wig näh - ren mos -tan vér. kőny-nye - ket! 
Heis - se blut - ti - ee Zäh Az 

ren m ^ ^ ^ TT1~J ^ í^ö í=^=^=^; coll a 8- V'^- f F :JU i- M ^ * ^ re-mek-mü - ve 
Kúra - mer ist mein Krot I - me le - té - pe 
denn all mein Glück ist tett! 
todt. 
R . & r?37!l,' 327 S t r . f ! M, ^r > r P ir ff^ itt. 

Hier! Itt! 
Hier! VI - lag, 
ach tu(it! vi - lag! 

Du weinst? köiiynyek, mertol - tä - tok el sze . 
Wei-nest? Kö-iiig Pein Ver-lust ist n 7 ^ i/> P u. v^i'i. 3 V J ^ ^^ i=3 > J > J ^ f TT ^ Ä ^^ feS ?^ mem-ben . 
klei - ner! Oh 

Ver nincs 
lo in vesz-tes . 
nur Ki . ner, csak éni 

Nur ich! m ^ssf >if ''^i'i. > 3 > l ^^ i J > J ; > . > > i > 


BANK. ^ P M I T-A" 1''^ ^' -'^^ ^' ^' ^ '^- "^^ a A yzivnem él-het, 
Eskannnirht le-ben, ha márg}ö4íe -re ki -te - pe - 
Ohne Wurzeln ein lie-ben-des fe ^ Szá-na-lom-ra méltó te-remt-mény f) der ar- me un-glürksel -ge Jíann! CORO. 

'd28 

ir ffr ^ Ké - '.zit - se-tek hf 
Ich fol - gp Euch O lyt'i ne - kein! 

ma - fhet mir Menny - ben 
Platz im Hirn ne 
mel 

;^-T^ 


^ ^= Meg - halok . 

Ii h stpr - he nun! Király. 
O Herr! bo.sztil-va 
Du bist gp ■ 


^ ^SF jcSr^^üitfé^ í BANK. Andante. m^ 329 1 vagy . . . 
rächt! 

SOPRAM. m i;=^ f ^" i -"r r p r 

Is - tén 

Ja gross ist tal - ma nagyi 
Got - tes Macht! m TELJES KAR. 

GANZER CHOR. 
TENORI. Is - ten po - rá - nak 
All-mácht - ger gieb der ^^0 fe BASSI. r~f r r r -^ ^ J t> f M ^i S wr 

Andante . I ^ A A f ^= h íki'ÜilUm ^J ^JT^J^ ^ F^" & « 


Allegro P' P ?• P e í^ adj ö-rök nyugalmatiS lelkét fogadd el a megbol-dogult 
ar- menSee-le Frie-den. E - wi - ge Ruh sei dem Lei-be be-schie fe ^S - nak! 
■ den! ^m ^ ?^í^ ■ g ^ Jy TFÍJ M r g J S s ^ \ I s g A A A A A \ 
? W- ^ Jj. f T « — ö 3^ B \> — ^ TT 
^ :fe 
z:=jS=i;z2=5 » I » 1 

V .V ^ W ^s w Sita Ȓo/. erese. ^^ i fcs^ 3*^ '^]?'^\,^ J *»- /irV/e í/íV/' Opera ná ná szerzé: ERKEL FERENCZ. Zongorára két kézre. ^^ ^„. 

Teljes zongora kivonat .... netto 6. — 

Bevezetés (Ouvertüre) 1- — 

Keserű bordal — -80 

Magyar táncz 1- — 

Egyveleg 3. — 

Ellenbogen, Bánk Bán franczia négyes 1.20 

Kovaltsik, Rej^ertoire du théatre national 

No. 1. Bánk Bán 1.60 

Payer, Le petit Debütant No. 18. 

Bánk Bán —80 

Schulhof J., Un soir au théatre national 

de Hongrie. Fantasie de Concert 

sur des motifs de Bánk Bán . . ;3 — 

Székely ]., Bánk Bán (13. Rhapsodia) 4. — 

Zongorára négy kézre. 

Bevezetés (Ouvertüre) 1. — 

Amadéé, Les jeunes Artistes No. 7. 

Bánk Bán 2.— 

— Les deux petites Virtuoses No. 24. 

Bánk Bán —.50 

Doppler, Les fleurs des Operas No. 12. 

Bánk Bán 4. — 

Erkel Gy., Kettős Bánk Bán dallamaiból 3.20 Zongorára hat kézre. ,, ., 

Kr. Mk. 

Erkel-Kropíl, Bánk Bán Reminiscence . 2. — 

Zongorára és hegedűre. 

Kohne, Scéne delirante de l'Opera 

Bánk Bán 3.— 

Doppler Ch., Les perles des Operas 

No. 7. Bánk Bán 4.— 

Zongorára és fuvolára. 

Doppler Ch., Les perles des Operas 

No. 7. Bánk Bán 8.— 

Énekhangra zongorakísérettel. 

Keserű bordal 1.20 

Többhangú dal. 

Keserű bordal, Bariton-solo férfinégyes 

és zongorára 1.20 

Czimbalomra 

Kün L., Egyveleg Bánk Bán operából . 2.-- 

Cziterára. 

Egyveleg Bánk Bán operából .... 2. — 
TiäiTi^LOR = IMil/äLT. 10, I. FELVONÁS. — 1. AKT. 

Oldal- Seite 

Előjáték — X'orspiel ?> 

Bevezetés és kar 6 

Einleitung und Chor 

Recitativo és Bordal (Petur és kar) 12 
Recitat. undTrinklied (Petur u. Chor) 

Recitativo és Összes : Királyné, 
Melinda, (Itto, Petur, Biberach és kar 18 
Recitativo und Ensemble : Königin, 
Melinda, Otto, Petur, Biberach und 
Chor 

Recit. és kar — Recit. und Chor . 41 

BaUet : 

a) Német táncz 46 

b) Magyar táncz 60 

Kettős, később hármas : Melinda, 
Ottó, Biberach 66 

Duett, später Terzett : Melinda, 

(3tto, Biberach 

Jelenet: Otto, Biberach 91 

Scene : Otto, Biberach 

Bánk bán jelenete : Bánk, Biberach 96 
Scene d. Bánk bán : Bánk, Biberach 

Zárjelenei : Certrud, Melinda, Ottó, 
Petur, kar 115 

Finale : Gertrud, Melinda, Otto, 

Petur, Chor II. FELVONÁS. — II. AKT. 

Oldal— Seile 

1. Bevezetés és Bánk jelenése: Biberach, 
Bánk ' 161 

Einleitung und Scene des Bánk : 
Biberach, Bánk 

2. Kettős: Bánk, Tiborc 165 

Duett: Bánk, Tiborc 

3. Kettős: Melinda, Bánk 184 

Duett : Melinda, Bánk 

4. Kettős: Királyné, Bánk 213 

Duett : Königin, Bánk 

5. Kar és Imakar 244 

Chor und Gebetchor 

6. Induló — Marsch 250 

7. Recitativo, Király áriája és Finale . 252 

Recitativo, Arie des Königs und 
Plnale 

III. FELVONÁS. — III. AKT. 

1 . Bevezetés és tiszaparti jelenet. Melinda, 

Tiborc 269 

Einleitung und Theissscene: Melinda 
Tiborc 

VÁLTOZÁS — VERWANDLUNG. 

1. Finale: Király, királyi tiszt, Bánk, 

Tiborc és karok 300 

Finale: König, Königlicher Ofticier 
Bánk, Tiborc und Chor. 
■^■ 


h / ■■\^ . ,'''yföv >'•.! ' '-- 
' / t^f'l:'' 'j^mimJL- . '< ^ ''.xim